Konec hospodářského růstu Číny? Západ se účelově mýlí, tvrdí česká levice

Čínská lidová republika je druhou největší ekonomikou světa s dlouhodobým hospodářským růstem. Podle přepočtu HDP podle parity kupní síly již dokonce vévodí světovému žebříčku. Podle mediálně skloňovaného názoru oslovovaných ekonomů v Evropské unii, a především ve Spojených státech amerických, je však momentálně čínská ekonomika již na vrcholu a dál bude už jen oslabovat. Osobnosti české levicové scény tuto predikci nesdílejí a považují ji za ryze účelovou propagandu Západu.

»Tohle snad nikdo nemůže myslet ani vážně,« řekl nový předseda ČSSD Jiří Paroubek. »Čína splnila úkol, který si dala, tzn. zajistit meziroční růst HDP přes 5 %. Je zvláštní, že v propagandistickém sinožroutském nadšení čeští novináři, když už nemohou psát o tom, že Čína nesplnila zadání, které si dala u tohoto základního makroekonomického ukazatele, zdůrazňují nedostatky,« konstatoval expremiér Paroubek.

»Pokud něco klesá, tak je to ekonomika Západu a zejména USA. Naopak čínská ekonomika má solidní základ, který jí umožňuje dál se rozvíjet nejen díky vlastní koupěschopnosti, ale i díky poptávce po čínském zboží z celého světa,« připojil pro iportaL24.cz předseda představenstva Česko-čínské smíšené obchodní a průmyslové komory Vojtěch Filip.

Výroky o nepřetržitém oslabování čínské ekonomiky bere s rezervou. »I v obchodních vztazích se vede tzv. hybridní válka, jednotlivé firmy se snaží poškodit druhé neurčitými tvrzeními. V tomhle ohledu jsou USA opravdu vepředu s ohledem na to, kolik nepravdivých informací poskytují o svých konkurentech,« dodal Filip.

»Za socialismu se také říkalo ‚dohnat a předehnat‘ a byli jsme rádi, když jsme viděli ujíždějící vlak někde v dáli. Stejné je to i teď. Dnes bude Západ upadat na záda zničeného kapitalismu, který Číně udělá polštář,« uvedla statutární místopředsedkyně ČSSD Jana Volfová.

»Šíří se na mezinárodní informační scéně narativ, který tvrdí, že ekonomika Číny padá. Kdo Čínou alespoň jednou projel a skutečně se trochu zajímal o tom, jakých možnosti a výsledků dosahuje, tomu je jasné, že je to zcela účelová dezinformační kampaň, ba co víc, je to poškozování samotné globální ekonomiky, kterou Čína je,« připojil Jiří Grünbauer, 1. tajemník ÚV KSČ. »Dokonce bych dodal, že je to také záměrné vměšování do vnitřních záležitostí s cílem minimálně oslabit ekonomiku, jelikož kolektivní Západ má sám hlubokou krizi, a to ve všech primárních sférách. Čínská ekonomika tímto rokem dřevěného draka teprve začne stoupat. Bude naplňovat své plány Pásma a stezky a rozvíjet vztahy v BRICS, kde vstoupili noví členové a další jako třeba Venezuela vstupovat brzy budou. Ještě více rozvine infrastrukturu zejména na severu euroasijského kontinentu. V Ruské federaci se setkáte denně velkým množstvím podnikatelů a představitelů státních podniků a firem, kteří usilují o spousty nových kontraktů. To samé je se zeměmi afrických států. Takže sečteno podtrženo, člověk nemusí být velký ani malý Einstein, aby pochopil, že tenhle narativ může Západ opravdu předkládat jen dezorientovaným sférám, které nevnímají realitu Číny,« dodal Grünbauer.

Místopředseda KSČM Milan Krajča stejně jako Paroubek upozornil, že v uplynulém roce čínská ekonomika vzrostla o 5,2 %, což bylo v souladu s cíli stanovenými tamní vládou. »V minulém roce došlo v této zemi k takřka šestiprocentnímu reálnému nárůstu disponibilních příjmů a poklesla i tamní i tak ne příliš vysoká nezaměstnanost. Čína se navíc dokázala vyhnout inflaci, která zasáhla většinu světa, spotřebitelské ceny meziročně vzrostly ani ne o půl procenta. To vše se děje navzdory slabé zahraniční poptávce, která díky trvající kapitalistické krizi poprvé od roku 2016 meziročně poklesla,« řekl Krajča.

Upozornil na to, že v souvislosti s ekonomikou hodlá Komunistická strana Číny v tomto roce věnovat pozornost výstavbě modernizovaného průmyslového systému s vědeckými a technologickými inovacemi, včetně vytvoření řady strategicky se rozvíjejících průmyslových odvětví, jako je biologická výroba či oblasti využívající umělou inteligence. »Cílem je také urychlit transformaci a modernizaci tradičních průmyslových odvětví. Ruku v ruce s těmito plány jde snaha o další rozšíření domácí poptávky, včetně zvýšení příjmů obyvatel měst a venkova, rozšíření počtu středně příjmových skupin a aktivní podpora růstu spotřeby. Na mezinárodní úrovni hodlá čínské vedení i nadále pokračovat v politice otevírání se světu, včetně rozšiřování obchodu s meziprodukty, obchodu se službami a digitálního obchodu,« dodal Krajča.

Jeho slova potvrzuje i David Tygr Ploc, předseda strany DOMOV, která vyhlásila pro Českou republiku záměr opustit řady Evropské unie a vstoupit do společenství BRICS. »Vzhledem k tomu, že BRICS stále sílí a v počtu pouhých deseti zemí produkuje 36 procent světového HDP, tak nemůžeme ani trochu pochybovat o tom, kdo je světovým ekonomickým lídrem. A Čína jako zakládající člen BRISC má našlápnuto k tomu, aby si pozici ekonomického tygra udržela,« zakončil Ploc.

(pk, zmk)

FOTO – iportaL24.cz/Marcela Špičková

Související články

2 KOMENTÁŘŮ

    • HDP Číny vypadá giganticky jen do okamžiku kdy si jej převedete na HDP na obyvatele a v tu chvíli je i HDP v naší zemí na hlavu více než dvojnásobně vyšší než v Číně a to je ukazatel životní úrovně, ano pokud miliarda Číňanů vyprodukuje denně 1 dolar je to miliarda, ale každá má je ten jeden. Až přestanou Číňané opouštět svou zemí za lepším, pak to bude ukazatel úrovně.

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy