Malí zemědělci a rodinné farmy jsou bohatstvím české krajiny

Může být zemědělství produktivní a zároveň ohleduplné k přírodě? Jaká je budoucnost zapojení nových technologií do ekologické produkce potravin? A v čem spočívá přínos malých zemědělců a rodinných farem v České republice? Těmito a dalšími tématy se bude zabývat v pořadí již čtvrtý ročník Symposia Živé zemědělství. Akce se uskuteční ve dnech 1. a 2. března 2024 v Národním zemědělském muzeu v Praze. Vstupenky lze zakoupit online.

Symposium se tentokrát zaměří zejména na postupy při pěstování zeleniny a připomene stoleté výročí biodynamického zemědělství. Těšit se můžete na inspirativní přednášky, praktické workshopy, debaty a na možnost setkat se s inspirativními zástupci farmářů, odborníků, vědců, studentů, neziskového sektoru i firem z České republiky i ze zahraničí. Na programu je totiž více než 20 přednášek, diskusí a workshopů na různorodá témata z oblasti ekologického farmaření, biodynamického přístupu nebo sociálního zemědělství a enviro-sociálního podnikání. Chybět nebudou ani příběhy studentů farmářské školy nebo diskuse na téma využití technologií v bioprodukci. O novinkách a trendech v této oblasti zde hovoří špičkoví řečníci jak z České republiky, tak i z dalších států Evropy. V loňském roce se na této akci sešlo celkem 160 účastníků, a to zástupců farmářů, odborníků, vědců, studentů, neziskového sektoru, firem i veřejnosti.

»Jedná se o jedinou akci svého druhu v České republice. Je to jedinečná možnost potkat se se zástupci všech aktérů, které spojuje téma ekologického zemědělství a zodpovědné produkce i spotřeby potravin. Letos jsme vybírali zajímavé příklady z praxe od světových špiček ekologického a biodynamického zemědělství. Promluví například Martin Ott, Mar van der List, Martin von Mackensen nebo Jonas Machnik. Chybět nemohou ani zástupci místních farmářů, sociálního zemědělství a enviro-sociálního podnikání jako je například sociální podnik Jasan, Svobodný statek na soutoku, Biozelenina Velehrad, Farma Hany Součkové a další,« představuje program jeden z organizátorů Jiří Prachař.

Aby návštěvníkům z nabytého programu nic neuteklo, získají letos ke vstupence také online záznam všech přednášek. Po oba dny budou moci účastníci ochutnat dobroty z lokálních bio produktů od spřátelených ekologických farem.

100 let biodynamického zemědělství

Letos uplyne přesně 100 let od doby, kdy Rudolf Steiner poprvé představil koncept biodynamického zemědělství. To představovalo jakousi první vlaštovku na cestě k ekologickému zemědělství. V rámci Symposia Živé zemědělství tento významný milník připomene Martin Ott, dlouholetý člen správní rady a výkonné rady Výzkumného ústavu ekologického zemědělství (FIBL) ve Fricku. Na symposiu promluví také biodynamický zemědělec a pedagog Martin von Mackensen ze statku Dottenfelderhof u Frankfurtu nad Mohanem.

»Biodynamické zemědělství je obecně považováno za nejvyšší standard ekologické produkce potravin. Má vlastní certifikaci Demeter a třeba v Německu se těší největší důvěře spotřebitelů. V České republice se tímto způsobem obhospodařuje zhruba 5000 hektarů půdy a dobrým příkladem jsou farmy Bernarda Lainky vysvětluje Prachař.

Rodinné farmy jsou přínosem pro celou společnost

Rodinné farmy představují dnes funkční a trvale udržitelný model pro venkov v Evropě i ve světě. Plošně jsou nejrozšířenějším způsobem obdělávání půdy a zemědělského hospodaření vůbec. V roce 2020 bylo v Evropské unii přibližně 9,1 milionu farem.

»Rodinné a malé farmy mají jednoznačný ekonomický přínos a pomáhají se zvyšováním konkurenceschopnosti celého odvětví. Ke spotřebitelům se díky nim dostává mnohem zajímavější nabídka produktů, lokálních a udržitelně vytvořených potravin. Zemědělci z rodinných farem ale nejsou pouze efektivními producenty kvalitních potravin, plní také nejrůznější environmentální a sociální funkce. Jsou tvůrci kulturních hodnot a uchovateli know-how v zemědělství, zárukou ochrany životního prostředí a rozmanitosti druhů,« říká Lukáš Senft z Asociace soukromého zemědělství České republiky.

Významné milníky

Významné milníky si letos připomíná i myšlenka komunitou podporovaného zemědělství. V letošním roce uplyne 15 let od založení hnutí Komunitou podporovaného zemědělství v České republice a 10 let existence Asociace místních potravinových iniciativ (AMPI), která tuzemskou síť komunitou podporovaného zemědělství – KPZkoALICI zastřešuje. »Od první KPZ skupiny v roce 2009 se hnutí rozrostlo, vystřídalo se v něm mnoho tváří a lidí z řad komunitních hybatelů, zemědělců i zdánlivě obyčejných spotřebitelů. Za tu dobu změnilo život už tisícovkám lidí,« říkázakladatel hnutí KPZ v České republice a současně i ředitel organizace AMPI Jan Valeška.

V rámci symposia budou toto výročí bilancovat Alena Wranová a Šárka Krčílková. »Komunitou podporované zemědělství v současnosti zahrnuje asi 100 odběratelských skupin, které spolupracují se třemi desítkami farem. Ovšem není to jen o jídle, ale i o tom, jak se učit spolupracovat, komunikovat, vzájemně podporovat a být spoluzodpovědný za to, co se děje ve světě. Lidé se tak stávají nejen spotřebiteli, ale i aktivními spolutvůrci a vědomými občany,“dodává Šárka Krčílková z Asociace místních potravinových iniciativ (AMPI).

Stále je zapotřebí posilovat cesty odbytu potravin malých producentů

Téma lokálních odbytových tržišť na symposiu přiblíží Michal Bajgart. Ten se v rámci Hnutí DUHA věnuje koordinaci Živého regionu zaměřeného na podporu biodiverzity v krajině, rozvoje ekozemědělství a krátkých odbytových řetězců. Tento model je v současnosti pilotovaný v regionu Podbrněnska. Bajgart se ale zabývá také regionalizací a potravinovou bezpečností, které jsou spjaty s konceptem BIO regionů. Praktické příklady přidají manželé Jakub a Radka Formánkovi ze spolku Malá jižní stráň a Barbora Gottwaldová z MAS Brána Vysočiny.

Program Symposia Živé zemědělství

  • 100 let biodynamického zemědělství | Martin Ott
  • Pěstování zeleniny na farmě Velehrad | Petr Weidenthaler
  • Výživa půdy v zelinářských podnicích – na co se zapomíná? | Martin von Mackensen
  • Příklady dobré praxe | Farma Částkov | Králíčkova biozelenina | Dobrodružný statek | Farma mezi poli | Farma Jednorožec | Svobodné hory
  • Zelinářská praxe na dánské farmě Svanholm | Mar van der List
  • Praktické příklady z oblasti sociálního zemědělství a enviro sociálního podnikání | Biostatek na Nábřeží | Ekozahrada Raková | Levandulovna | Sociální podnik Jasan | Svobodný statek na soutoku
  • a mnoho dalšího…
  • Detailní program.

Více informací na webu a sociálních sítích.

(zmk)

FOTO – Facebook AMPI

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy