Mořské přístavy jsou ohniskem nakažlivé rakoviny měkkýšů

Evropští ekologové a biologové sledovali šíření nakažlivé rakoviny měkkýšů MtrBTN2 u západního pobřeží Francie a zjistili, že důležitou roli při jejím šíření hrají kolonie mlžů nacházející se v přístavech a přilehlých objektech. Zjištění vědců byla zveřejněna v článku ve vědeckém časopise PRSB: Biological Sciences.

»Naše pozorování naznačují neobvykle vysokou frekvenci výskytu MtrBTN2 mezi mlži obývajícími přístavní oblasti. To naznačuje, že přístavní vody mají příznivé podmínky pro přenos této formy rakoviny měkkýšů, včetně vysoké úrovně stresu, vysoké hustoty populace a dalších faktorů. Navíc výrůstky na bocích lodí mohou napomáhat šíření této nakažlivé rakoviny,« napsali vědci.

K tomuto závěru dospěl tým francouzských ekologů a biologů pod vedením Nicolase Bierneho, vedoucího vědeckého pracovníka na univerzitě v Montpellier (Francie), při studiu stavu populací dvou druhů měkkýšů, modrých a středomořských mlžů, žijících ve vodách Atlantiku u západních břehů Evropy. Jsou konzumovány a aktivně chovány na akvakulturních farmách, ale v posledních letech jejich existenci ohrožuje MtrBTN2, nakažlivá rakovina mlžů.

S ohledem na tyto skutečnosti Bjorn a jeho kolegové komplexně zkoumali, jak často jsou mlži infikováni touto rakovinou ve čtyřiceti přirozených populacích těchto měkkýšů nacházejících se u francouzského pobřeží, jakož i na devíti farmách na chov mlžů a ve dvou desítkách přístavů a na velkém počtu pontonů a bójí. V těchto vodních plochách vědci odebrali více než 1500 vzorků měkkýšů, v jejichž tělních tkáních se snažili identifikovat kolonie nádorových buněk.

Celkem se vědcům podařilo identifikovat 23 případů vzniku rakoviny u obou druhů mlžů, z nichž naprostá většina byla zjištěna u populací těchto měkkýšů žijících na území velkých přístavů nebo v jejich bezprostřední blízkosti. Konkrétně vědci nalezli infikované měkkýše v blízkosti přístavů La Trinité-sur-Mer, La Turbal a Saint-Nazaire a také několika pontonů a bójí.

Takové vzorce rozšíření MtrBTN2 u západního pobřeží Francie podle vědců naznačují, že přístavy a přístavní zařízení hrají důležitou roli při šíření nakažlivé rakoviny škeblí. Následné studie místních kolonií mlžů, stejně jako analýzy jejich stanovištních podmínek, pomohou pochopit, co přesně přispívá k přenosu nakažlivé rakoviny v těchto oblastech evropského pobřeží, uzavřeli vědci.

Na Zemi dosud existuje několik typů rakovinných nádorů, které se mohou přenášet z jednoho živého tvora na druhého. Patří mezi ně nemoc CTVT, která postihuje psy již 10 000 let, a dvě formy rakoviny tasmánských čertů, DFTD, jejíž rozšíření v posledních desetiletích vedlo k prudkému poklesu počtu těchto vačnatých predátorů. Ještě větší počet »infekčních« forem rakoviny, přibližně deset, se vyskytuje mezi měkkýši, přičemž některé z nich mohou postihnout nejen příslušníky téhož druhu bezobratlých, ale i mnoho dalších druhů měkkýšů. Genetici nedávno zjistili, že některé formy těchto nádorů se šíří mezi různými populacemi mlžů a dalších měkkýšů v Atlantiku již několik století.

(jb, TASS)

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy