Home Domácí Mikuláš Bek opět nemluví pravdu. Sárközi píše senátorům

Mikuláš Bek opět nemluví pravdu. Sárközi píše senátorům

KOLÁŽ - iportaL24.cz/Jindřiška Brucknerová

Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) se v rozhovoru pro MF DNES s titulkem Pro učitele 130 procent? Jen heslo, říká před stávkou ministr školství Bek snaží manipulovat občany nepravdivými tvrzeními, jak už se v jeho případě bohužel stalo pravidlem. Upozornil na to prezident spolku Pedagogická komora, z. s. Radek Sárközi. I v souvislosti s ním vznesl dotaz senátorkám a senátorům, zda by na to mohl Senát nějak zareagovat a zjednat nápravu. Redakce iportaL24.cz má tento dopis k dispozici. Píše se v něm:

Vážený pane senátore,

Vážená paní senátorko,

rád bych se zeptat, co si myslíte o tom, že MŠMT, Vláda ČR ani Poslanecká sněmovna neučinily vůbec nic pro to, aby byl naplněn 5. bod z 200. usnesení Senátu ze dne 1. 6. 2023. Mohl by na to Senát nějak zareagovat a zjednat nápravu?

Jedná se o požadavek zajistit takový objem financí v rozpočtu MŠMT, aby bylo na platy učitelů garantováno 130 % průměrné mzdy v ČR v daném kalendářním roce. Pro rok 2024 to má být přitom pouze 113 %, přestože ještě v roce 2021 pobírali učitelé 126,4 % průměrné mzdy v ČR…

200. USNESENÍ SENÁTU

ze 12. schůze konané dne 1. června 2023 přijaté v souvislosti s projednáváním návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č. 91/

Senát… V. požaduje, aby Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zajistilo, že celková garantovaná výše 130 % finančních prostředků určených na platy učitelů v měsíčním průměru na 1 úvazek učitele, bude kopírovat předpokládanou aktuální průměrnou hrubou měsíční nominální mzdu na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství, nebo aby byl jasně a transparentně stanoven koeficient výpočtu zákonem garantované výše průměrné hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství dosažené podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za předminulý kalendářní rok tak, aby byla dosažena garance 130 % k predikci aktuálního roku;

Dotaz vznáším i v souvislosti s aktuálním rozhovorem, v němž se současný ministr školství Mikuláš Bek od tohoto závazku distancoval, přestože pro toto usnesení ještě v červnu 2023 hlasoval a přestože je tento závazek součástí aktuálního programového prohlášení vlády Petra Fialy z 1. března 2023 a přestože byl tento slib součástí volebních programů všech současných stran vládní koalice v roce 2021!

Učitelům bylo slibováno, že budou mít 130 procent průměrné mzdy. Nyní argumentují, že je to ve skutečnosti jen 113 procent.

Je to vypočítáváno jako u všech ostatních, kterým je nějak garantován plat, takže podle skutečnosti minulého roku, a já rozumím tomu, že část učitelů si to vyložila tak, že budou mít 130 procent, když se podívají na výplatní pásku v nějakém měsíci příštího roku a podívají se na čísla ze statistického úřadu. Ale tak to fungovat úplně nemůže. A je jasné, že sliby, ve kterých se předháněla jak dnešní koalice, tak dnešní opozice ještě před minulými volbami, jsou teď vystaveny zkoušce konsolidace veřejných financí, energetické krizi, potřebě konsolidovat schodek, takže je jasné, že napětí roste.

Učitelé často kritizují, že jim bylo slibováno 130 procent průměrné mzdy, ale že takové částky reálně nedosáhnou. A že je to vlastně podvod.

Samozřejmě jsem to zaregistroval. Tehdy jsem se ale školstvím detailně nezabýval, takže jsem to sledoval zpovzdálí. Ale padala čísla 130 procent, dokonce jsem viděl fotku některých koaličních partnerů s transparentem 150 procent dáme učitelům před čtyřmi roky… Teď je alespoň jasno v tom, že máme v zákoně závazek, který říká, že musíme v rozpočtu vyčlenit celkovou částku na platy učitelů tak, aby umožňovala 130 procent, což se počítá jako u ústavních činitelů podle stavu minulého roku.

Sárközi upozorňuje hlavně na pasáž, kde Bek tvrdí: »Tehdy jsem se ale školstvím detailně nezabýval, takže jsem to sledoval zpovzdálí.«

Ve skutečnosti Bek už v roce 2019 představoval za STAN program pro vzdělávání na společné tiskové konferenci s Petrem Gazdíkem a Bohumilem Kartousem (aktuálně jeden z pěti hlavních Bekových poradců, který je zároveň v hledáčku policie kvůli svému působení v čele Pražského inovačního institutu, kde po něm zůstaly odhadované nezpůsobilé výdaje z projektů financovaných z evropských fondů ve výši až 4,5 milionu Kč).

Představujeme vizi českého vzdělávání pro 21. století (28. 8. 2019):

Slib ohledně 130 % průměrné mzdy v ČR pro učitele je rovněž součástí společného volebního programu Pirátů a STAN z roku 2021:

130 % průměrného platu pro učitele rozhodně nebyl pouhý předvolební slib z roku 2021, ale je to závazek uvedený přímo v programovém prohlášení vlády Petra Fialy v aktualizované verzi z letošního roku!

Programové prohlášení vlády (1. 3. 2023):

»Garantujeme kvalitní platové ohodnocení učitelů a udržíme jejich platy na úrovni 130 % průměrné hrubé měsíční mzdy. Důraz budeme klást na udržení 20% podílu nadtarifních složek platu a jejich efektivní využívání. Zajistíme vyšší platy pro ostatní pedagogické a nepedagogické pracovníky a garantujeme jejich navyšování podle růstu průměrné mzdy v ČR.«

V původní verzi programového prohlášení šlo o závazek 130 % nejen pro učitele, nýbrž dokonce pro všechny pedagogické pracovníky. Klíčové je v něm slovo »udržíme« – v roce 2021 činily platy učitelů 126,4 % průměrné mzdy v ČR daného roku. V roce 2024 už mají být pouze ve výši 113 %. Takže rozhodně nelze tvrdit, že učitelé budou pobírat 130 % průměrné mzdy, jak lhal premiér Petr Fiala dne 17. 10. 2023 přímo v Poslanecké sněmovně: »66. Zvýšili jsme průměrné platy učitelů na 130 % průměrné mzdy.«

Naopak Bek říká pravdu, že viděl někoho z koaličních partnerů s transparentem se slibem 150 % průměrné mzdy pro učitele. Jedná se o fotografii z roku 2019, na které je Petr Fiala a Martin Baxa (ODS):

(zmk)

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here