Ministryně obrany a její boj proti vnitřnímu nepříteli

Pokud vám bude tento materiál nápadně připomínat některé události ze současného světového dění, vězte, že se jedná pouze o náhodu. Žádné podobenství jsem nevyhledával.

Úvodem

Ministryně obrany je vysoce postavená členka vlády, která velí profesionální armádě, vlastnící pro svou potřebu nejenom lehké ruční zbraně (např. šavle, pistole, samopaly nebo automatické pušky, přenosné protitankové a protiletadlové prostředky atd.), ale také těžké zbraně a zbraňové systémy (např. pozemní a protiletadlové dělostřelectvo, obrněné transportéry, tanky, lehké a těžké kolové dopravní prostředky pro osobní a nákladní přepravu, vrtulníky, bojová letadla, bojové drony atd.)včetně různých druhů prostředků radiotechnického boje a spoustu dalšího pomocného vojenského materiálu. Všechny tyto prostředky slouží k vedení jakékoliv války. Ministryně obrany je ale také v jedné osobě vysoce postavenou, nevolenou státní úřednicí, jejímž úkolem je starat se o obranyschopnost státu před vnějším nepřítelem.

Má-li ale ministryně obrany zabezpečit obranyschopnost státu před vnějším nepřítelem, musí, logicky vzato, zabezpečit svůj týl, to znamená vyhledat a porazit nepřítele vnitřního.

V případě, o kterém se zde píše, se tak děje. Vnitřní nepřítel byl vyhledán a označen. Pohyboval se tu dlouhá léta mezi námi a bohužel nikdo dlouhá léta nedbal na to, že na něj bylo médii a na základě jejich polopravdivých a nepravdivých informací dokonce i některými ústavními činiteli upozorňováno. Nyní, když pro to nastaly vhodné podmínky, je možnost jej konečně porazit, zničit a vymazat z povrchu zemského.

Vnitřním nepřítelem, kterého je třeba porazit zničit, rozpustit, je »zákeřný«, licoměrně neozbrojený občanský spolek s celostátní působností, s přibližným věkovým průměrem svých členů 80 let, mezi nimiž jsou dosud i váleční veteráni z druhé světové války, političtí vězni německých nacistických věznic, káznic a koncentračních táborů a účastníci povstání českého lidu v květnu 1945. Spolek, který se zabývá memoriální činností, tzn. organizováním a realizací pietních aktů u pomníků a památníků vybudovaných na paměť dějinných událostí souvisejících se vznikem Československé republiky v roce 1918 a událostí spojených s německou nacistickou okupací Čech a Moravy v letech 1939 – 1945 a osvobozením z této okupace v květnu 1945.

Zajisté, milý čtenáři, uznáš, že se jedná o velmi vážného vnitřního »nepřítele«, pokud se přes pětiletou mediální snahu dosud nerozpadl a stále má celorepublikovou občanskou podporu. Ten »zpropadený« spolek se nerozpadl ani tehdy, když mu pro rok 2022 nebyla schválena státní dotace, která mu byla pravidelně poskytována. Proto vstupuje do hry naše razantní ministryně obrany, která se rozhoduje ke konečnému útoku. Obecenstvo je mediálně připraveno, útok může začít.

A tady v tomto bodě začíná naše reportáž na pokračování. Budeme sledovat a veřejnost informovat jak pokračuje válka »hrdinné« ministryně obrany zaštiťující se ozbrojenou mocí s neozbrojeným občanským spolkem zabývajícím se memoriální činností z období 1. a 2. sv. války s věkovým průměrem svých členů cca 80 let.

Válečný krok č. 1

V březnu 2022 vydává ministryně obrany ústní příkaz, aby představitelům pro ni »nepřátelského« občanského spolku bylo sděleno, že ministerstvo obrany ani vojenské armádní jednotky nebudou tomuto spolku poskytovat žádnou součinnost v jejich memoriální činnosti, přestože tento spolek má s ministerstvem obrany o poskytování takovéto součinnost, podepsané Memorandum, které není zrušeno. Nicméně již před tímto krokem ministerstvo obrany svévolně odebralo organizaci některých důležitých pietních a vzpomínkových akcí tomuto »nepřátelskému« spolku a předalo je jinému »přátelskému« spolku. Ústní příkaz ministryně obrany z března 2022 znamená, že ministerstvo obrany nebude »nepřátelskému« spolku podporovat ani zbývající pietní a vzpomínkové akce, které ještě podporovalo.

Neozbrojený občanský spolek s věkovým průměrem svých členů 80 let, proti němuž vede ministryně obrany svou válku, se nerozpadá a pokračuje dál ve své činnosti. Tentokrát bez jakékoliv podpory armády.

Válečný krok č. 2

V dubnu 2022 vydává ministryně obrany příkaz, aby představitelé oblastních organizací »nepřátelského« spolku, kterým jsou poskytovány kancelářské prostory v některých vojenských objektech, byli z těchto prostorů vykázáni a aby případné nájemní smlouvy o poskytování kancelářských prostor tomuto spolku byly zrušeny. Toto nařízení ministryně obrany bylo mediálně rozšířeno prostřednictvím tiskové mluvčí ministerstva do televize, rozhlasu a dalších médií. V obyvatelstvu státu je vyvoláván dojem, že ministerstvo obrany vyhání ze svých prostor všechny představitele oblastních organizací »nepřátelského« spolku.

Z 56 oblastních organizací pro ministryni obrany »nepřátelského« spolku se celostátně mediálně proklamované nařízení ministryně obrany týká pouhých čtyř oblastních organizací, které opustily kanceláře dosud jim poskytované k činnosti ve čtyřech vojenských objektech.

Neozbrojený občanský spolek s věkovým průměrem svých členů 80 let, proti němuž vede ministryně obrany svou válku, se nerozpadá a dál pokračuje ve své memoriální činnosti, včetně čtyř oblastních organizací, jejichž představitelé byli nuceni opustit kanceláře dosud jim poskytované ve vojenských objektech.

Válečný krok č. 3

Květen 2022, tomuto kroku předcházela úspěšná realizace pietních vzpomínkových aktů organizovaných »nepřátelským« spolkem v prvních květnových dnech a to jak na ústřední, tak i na oblastních úrovních. Na ústřední úrovni počínaje dnem 5. květnem, kontaktoval představitele »nepřátelského« spolku reportér České televize z pořadu Reportéři ČT, který připravoval na pondělí 9. května pořad o tomto spolku, zaměřený, jako vždy v tomto pořadu, proti tomuto spolku, v němž byla použita většina šotů z roku 2020 a starších. Nově v tomto pořadu vystoupila ministryně obrany a zaútočila proti »nenáviděnému« spolku veřejným lživým obviněním, že se nijak nevymezil proti vpádu Ruské federace na Ukrajinu. Lživým proto, že předseda spolku vydal prohlášení proti vpádu Ruské federace na Ukrajinu již v první den 24. února, které bylo zasláno do Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky a také na ministerstvo obrany a ČTK. Místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 27. února předsedovi spolku za jeho prohlášení poděkovala.

Neozbrojený občanský spolek s věkovým průměrem svých členů 80 let, proti němuž vede ministryně obrany svou válku, se nerozpadá, zvažuje kroky, včetně právních, proti lživému obvinění ministryně obrany.

Válečný krok č. 4

Rozhodný boj ministryně obrany proti neozbrojenému občanskému spolku s věkovým průměrem 80 let, nekončí, neboť spolek se stále nerozpadá. Jaký další útok ministryně obrany provede, aby dosáhla svého cíle, budeme čtenáře informovat.

Zbyšek Kupský

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy