Národní proud: Zbavili nás i svatováclavského meče! Chtějí nás o nejdůležitější státní předměty okrádat až do roku 2026

Jako »šokující zprávu« označil v nejnovějším vysílání Národního proudu publicista a občanský aktivista Václav Hrabák fakt, že spolu s korunovačním křížem a dalšími artefakty svatovítského pokladu byl mimo naše území odvezen i svatováclavský meč s pochvou, přilbou a zbrojí svatého Václava.

Korunovační kříž je vystavován v Německu od poloviny března. Výstavu osobně zahájil Pavel s předsedou vlády Svobodného státu Sasko Michaelem Kretschmerem, a to 15. března, tedy na výročí okupace naší země fašistickým Německem. Inicitiva Národní proud spolu s dalšími vlasteneckými politiky, ale i podobně smýšlejíccími občany záhy připravila Výzvu za navrácení korunovačního kříže a uspořádala dva pochody na Hrad.

Korunovační kříž je podle Hrabáka pro náš národ něco zcela esenciálního. »Je to něco, co pojí český národ dohromady. Jsou to naše staleté kořeny, o které se může český národ v dobách nejtěžších opřít. A vzhledem k blízké válce jsou doby nejtěžší právě teď. Proto ho lidé, kteří nenávidí český národ a nenávidí naší zemi, nechali odvézt z naší země pryč. Mnoho aktérů tohoto zločinu proti vlastnímu národu pravděpodobně vůbec nedohlédlo hloubku toho, na čem se podílí. Ale je mnoho těch, kteří za 30 stříbrných zradí ochotně i ty nejvyšší principy. A tato zrada se opět týká samotného Ježíše, tedy kříže a dalších předmětů souvisejících s jeho ukřížováním,« uvedl Hrabák. »Jidáš Fajt se nechal slyšet, že odvezení kříže do Německa byl jen pravděpodobně přípravný akt. Zadání bylo zřejmě odstranit kříž a další artefakty z českého území alespoň do roku 2026, což jsme zjistili z dalších zdrojů. Po Drážďanech se totiž uvažuje ještě o Vídni, Paříži a New Yorku. Drážďany byl tedy pravděpodobně pouze jakýsi test, jestli si český národ nechá líbit úplně jakékoliv ponížení,« připojil.

Iniciativě Národní proud se zatím se podařilo zjistit, že ministerstvo kultury vydalo povolení pouze na tuto první cestu a do konce září letošního roku se má kříž vrátit zpět na naše území. »Je proto nyní na nás, abychom se ozvali natolik hlasitě, že žádné další cestování Korunovačního kříže mimo naše hranice nedopustíme. Podpořte proto prosím výzvu na navrácení korunovačního kříže podpisem na našem webu,« vyzval Hrabák.

Kromě toho, že byl tento nejdůležitější státní a národní poklad odvezen mimo hranice země, je také šokující, jakým způsobem je vystavován. Podle Hrabáka je to zcela neuctivé, dehonestující, a dokonce i temné a děsivé. Výstava totiž připomíná temné magické rituály a mnoho lidí, kteří výstavu navštívili se shodují, že měli po její návštěvě tísnivé pocity.

Hrabák dále připojil, že spolu s křížem a dalšími artefakty svatovítského pokladu byl mimo naše území odvezen i svatováclavský meč s pochvou, přilbou a zbrojí svatého Václava. »Tedy další předměty, které jsou spjaté s nejzákladnější esencí našeho národa, státu a státností České republiky. Svatováclavský meč byl tak jako korunovační kříž používán ke korunovacím českých králů. A ještě více než korunovační kříž je spjatý s českým národem, protože svatý Václav je ryze českým patronem a českým knížetem, a i Karel IV od něj odvozoval státnost zemí koruny české. Proto mu také byla věnována svatováclavská koruna. Pravděpodobně není náhoda, že vloni v létě uhodil do morového sloupu na Malostranském náměstí blesk a vyrazil z ruky meč svatému Václavovi. Byla to předzvěst toho, co se mocní prostřednictvím Jidáše Fajta budou snažit naší zemi udělat. Proto jsme také na závěr našeho shromáždění na podporu navrácení Korunovačního kříže zazpívali svatováclavský chorál,« připomněl Hrabák.

Váleční štváči budou dle jeho názoru chtít hledat jakékoliv záminky k tomu, aby zvýšili agresivitu vůči východní zemi. »Je vidět, že se nezastaví před ničím. Robert Fico byl představitel mírotvorných sil a krvelačným bestiím stál v cestě. Je i možné, že na území naší země dojde k záměrně falešným aktivitám, které budou sloužit jako záminky k ještě krvavějším vojenským akcím naší loutkové vlády. Budeme teď procházet pravděpodobně velmi kritickým obdobím a je důležité, abychom v něm obstáli a spojili naše síly tak, abychom zastavili další likvidaci naší země a našeho národa. Je důležité to, že krvavé aktivity na východě organizuje naše loutková protektorátní vláda na cizí příkaz. Náš národ si zabíjení našich slovanských bratří nepřeje, a je na nás, abychom to dokázali,« dodal Hrabák.

(pk)

Související články

3 KOMENTÁŘŮ

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy