Neříkejte »černý trh«, ale »nelegální trh«. V Británii zveřejnili seznam »urážlivých« frází

Profesní organizace UK Finance sdružující britské bankéře a pracovníky ve finančních službách – vydala jazykovou příručku, která mimo jiné zakazuje výraz »černý trh« a nahrazuje jej výrazem »nelegální trh«, přestože se běžně používá již po několik generací, informoval Daily Mail.

V příručce UK Finance uvádí, že výraz »černý trh« by mohl být vnímán jako rasová předpojatost nebo diskriminace. Stejně tak navrhuje, aby se slovo »otrok« změnilo na »druhořadý«, pokud se o něm v tomto odvětví hovoří. Vedení bank dále nedoporučuje používat slova »mužský«, »ženský« a další výrazy, které by mohly být považovány za urážlivé.

Dokument neustále odkazuje na potřebu větší rozmanitosti a inkluze v oblasti jazyka. UK Finance uvedly, že berou otázky týkající se jazyka v rámci celé společnosti »mimořádně vážně«.

UK Finance je poslední společností, která upravila svůj jazyk tak, aby byl více inkluzivní. V příručce se například také uvádí, že »Man-in-the-middle« – termín používaný k popisu kybernetického útoku – by mohl být považován za genderovou zaujatost. Místo toho by se měl používat výraz »převzetí sítě«.

Konektory používané v IT by sice neměly být označovány jako »samec« nebo »samice«, protože by to mohlo být považováno za genderovou předpojatost. Místo toho se navrhuje nahradit je »mužská varianta« nebo »ženská varianta«.

V příručce byl také zakázán výraz »black hat«, který se v oboru a v oblasti kybernetické bezpečnosti používá pro označení neoprávněného uživatele, a místo něj se navrhuje výraz »neetický« Zakázán je také výraz »Sanity check« (test způsobilosti), protože může »naznačovat určitou úroveň postižení«. Místo toho by se měl používat výraz » Functional test« (test funkčnosti).

Stalo se tak jen několik týdnů poté, co poslanci odsoudili londýnského starostu Sadiqa Khana za to, že zakázal zaměstnancům používat výraz »dámy a pánové«, místo toho se má používat pokud možno »lidé« nebo »Londýňané«. Úředníci pracující pro labouristického starostu mají také zakázáno označovat migranty jako »nelegální« a musí je nyní nazývat lidmi s »nejistým imigračním statusem« nebo »bez dokladů«. Příručka prý navíc nabádá pracovníky, aby nerozlišovali mezi »migranty« a »Londýňany«.

Pracovníkům pak bylo také ještě řečeno, že »ne všechny ženy mají menstruaci« a že mají používat výraz »lidé postižení menstruační tísní«, protože někteří translidé a nebinární lidé mohou mít také menstruaci…

(cik)

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy