Home Rozhovory Noveský: Když se začne řídit energetika ideologicky, to je konec energetiky i...

Noveský: Když se začne řídit energetika ideologicky, to je konec energetiky i ekonomiky

Česká republika, její obyvatelé i firmy, s obavami sledují, jak se vyvíjejí ceny energií, a očekávají, jaké dopady to pro ně bude mít. Přitom od roku 1972 existuje přes Ukrajinu, Slovensko do ČR spolehlivá přímá cesta laciného zemního plynu potrubím Tranzitního plynovodu od výrobce, byť je to tzv. ideologicky závadné. Dodnes sice tímto potrubím každý den tečou desítky milionů m3 ideologicky závadného laciného ruského zemního plynu přes Ukrajinu na Slovensko, ale odtud pouze do Rakouska, Maďarska a dále. Jen česká vláda se chlubí tím, že laciný ruský plyn nepotřebuje. V rozhovoru pro iportaL24.cz zkritizoval působení české vlády v oblasti energetiky Ivan Noveský, předseda Institutu pro energetiku. V roce 2001 zakládal Energetický regulační úřad a v letech 2016/2017 byl jeho 1. místopředsedou.

Hrozící vysoké ceny energií v příštím roce znepokojují nejen domácnosti, ale také firmy. Opozice kvůli nim iniciovala mimořádnou schůzi Sněmovny, koalice její obavy nesdílí, mluví o strašení veřejnosti. Jak to vnímáte vy, jde skutečně jen o neopodstatněné strašení?

Obávám se, že jde o neopodstatněné zvyšování cen elektřiny a nikoliv o neopodstatněné strašení opozice. Ceny elektřiny se totiž v České republice vůbec nemusí zvedat. Vláda měla už dávno přinutit ministerstvo financí, ministerstvo průmyslu a obchodu a Energetický regulační úřad, aby se tyto občany placené úřady začaly chovat tak, jak jim to přísluší podle platných zákonů. A platný zákon o cenách z roku 1990 jasně říká, jak má vypadat cena. To znamená oprávněné náklady, plus přiměřený zisk.

Stále si někteří politici hrají na to, že České republice pomohl v roce 2007 bruselský tzv. unbundling, který znamenal rozbití funkčních ekonomicky prosperujících celků přirozeného monopolu. Od té doby koncové ceny prodražuje nesmyslné oddělení výroby od přenosu a od distribuce a nesystémové zařazení zcela nadbytečného článku do řetězu dodávek elektřiny, tzn. obchodníků s elektřinou. Výrobce má elektrárnu, provozovatel přenosové soustavy má přenosovou soustavu a dispečink, distributor má distribuční soustavu, dispečink a elektroměry u spotřebitelů a obchodník má počítač a bankovní konto. Každý článek řetězu ale má své náklady, ty se tím násobí, každý má svůj zisk, ten se tím také násobí, a na konci proto spotřebitel musí platit několikanásobek skutečné ceny elektřiny.

Navíc si ještě energobaroni, spolu s vládou, hrají na to, že ceny elektřiny se tvoří na burze, což ale není pravda. Přes burzu se obchoduje pouze zcela minimální množství elektřiny, v podstatě by se tam měly obchodovat pouze přebytky. Médiím se ale podařilo u mnoha lidí vytvořit dojem, že elektřina se vyrábí na burze, stejně jako nyní vláda se snaží vytvořit dojem, že zemní plyn se vyrábí v LNG terminálech.

Celý ten bruselský systém unbundlingu ve spojení s tzv. Green Dealem je nesmysl, navíc v rozporu s fyzikálními zákony, a pokud se neudělá opravdu zásadní systémová změna, bude se elektřina v ČR stále vyrábět nejlaciněji v Evropě a ceny elektřiny pro konečné spotřebitele budou stále nejvyšší.

Systémová změna je velmi jednoduchá a spočívá pouze v návratu na konec 90. let, když platil první energetický zákon z roku 1994, tj. zákon č. 222/1994 Sb. Průměrná cena elektřiny pro českou domácnost byla proto v roce 1996 1,07 Kč/kWh a po dalším rasantním zdražení v roce 1997 stoupla na 1,23 Kč/kWh, což stále poskytovalo velký, ale přiměřený zisk všem energetickým firmám za výrobu, přenos i distribuci elektřiny. Zákon navazoval na zákon o cenách a jasně říkal, jak má vypadat cena elektřiny, kterou tehdy stanovovalo ministerstvo financí. Právě pro řádnou a objektivní regulaci cen energií jsem Energetický regulační úřad, s první paní předsedkyní Janou Novotnou, budoval v roce 2001.

Energetický regulační úřad nedávno oznámil, že pro domácnosti navrhuje meziroční růst regulované složky elektřiny o 71 procent a u plynu zhruba o 39 procent, ještě výraznější by mělo být zvýšení pro velké odběratele. Co soudíte o tomto návrhu ERÚ?

Pokračování bezdůvodného zvyšování ceny elektřiny, jednou ceny silové elektřiny, podruhé regulované složky ceny elektřiny, je úplně nesmyslné a hlavně úplně zbytečné, z hlediska skutečných potřeb elektrizační soustavy a skutečných potřeb spotřebitelů, a je to zcela proti zájmům České republiky. Není jediný důvod, aby koncová cena elektřiny pro domácnosti, bez bruselských povolenek CO2, byla vyšší než tři koruny za kilowatthodinu, se vším všudy, a to včetně DPH.

Takže to strašení opozice je bohužel zcela opodstatněné, i když se obávám, že ani opozice to vlastně nechce systémově řešit. Jenom se dohaduje o tom, jestli má být něco zvýšeno např. o korunu nebo o tři koruny. Podstatné ale je, že cena elektřiny v rámci přirozeného monopolu nemá být vůbec zvyšována, naopak ceny elektřiny se musí významně snížit, protože, právě díky nesmyslně vysokým cenám elektřiny nejsme konkurenceschopní.

Nové návrhy na zvyšování cen elektřiny pouze zvyšují inflaci, likvidují průmysl a ekonomiku v České republice a samozřejmě poškozují občany.

Má podle vás současná vláda vůbec zájem něco na této situaci měnit?

Jak můžeme vidět na návrhu zdražování, česká vláda zjevně situaci stále zhoršuje a chová se v energetice absolutně proti zájmům České republiky.

Definitivní návrh představí ERÚ koncem listopadu. Myslíte si, že navrhne jiné zvýšení?

Neodvažuji se spekulovat, ale vzhledem k tomu, že v čele ERÚ jsou nyní i lidé, kteří tam byli v roce 2010, kdy vytvořili a nezvládli problém se solárními elektrárnami, tak je mi jasné, že tentokrát to, bohužel, dopadne pro Českou republiku opět stejně špatně.

Vy jste zakládal ERÚ. Jak dneska hodnotíte jeho práci?

Je opravdu špatná. Ale ryba vždycky smrdí od hlavy, a pokud nefunguje řádně vláda, parlament a všechny další státní úřady, sám Energetický regulační úřad s tím nic nezmůže. Kromě toho, že tam není schopné vedení, je nejen ERÚ, ale i celá energetika řízena energobarony ovládajícími vládu, parlament a další.

Naše odborná skupina Energie není luxusní zboží vygenerovala již v roce 2021 vládě opakovaně několik návrhů, jak situaci řešit a zabránit energetické krizi. A vloni jsme navrhli zastropovat ceny elektřiny u výrobců, stejně jako se to podařilo uplatnit na Slovensku. V dubnu premiér Fiala v televizi prohlásil, že zastropování je absolutní nesmysl.

Navrhli jsme proto a projednali s ministerstvem spravedlnosti, protože ministerstvo průmyslu a obchodu nemělo zájem, další čtyři možné návrhy, jak vyřešit situaci s energiemi.

A k velkému překvapení, náhle, asi tři týdny před volbami, v září 2022, vláda cenu elektřiny zastropovala, ale bohužel úplně nesmyslně. Nikoli u výrobců, jak jsme navrhovali, ale u koncových spotřebitelů, a to dokonce ještě výše než cenu zastropovala EK.

Tím vláda vytvořila obrovský korupční potenciál pro tzv. obchodníky. Jenom za první poletí 2023 proto na tzv. kompenzacích ministerstvo průmyslu a obchodu vyplatilo největším energobaronům více než 25 miliard korun jako rozdíl mezi vládou nesmyslně vysoko zastropovanou cenou elektřiny a fiktivní ještě daleko vyšší »burzovní« cenou elektřiny. Vláda tím vytvořila další díru v rozpočtu, kterou se nyní snaží zalátat dalším okradením většiny obyvatel daňovým balíčkem, kterým ještě více zvýší škody na ekonomice a který právě jejich prezident podepsal, jako ostatně podepsal zatím vždy všechno.

Proč vláda v roce 2022, místo aby se snažila postupovat dle platných zákonů, zcela v rozporu se zdravým rozumem půjčila společnosti ČEZ cca 74 miliard korun pouze na to, aby elektřinu, kterou vyrobí v roce 2024 a později, mohl dnes prodávat? Snad i vláda musí alespoň tušit, že elektřina se opravdu nedá skladovat. Elektřina, která tady teď svítí, tak se teď vyrobila a teď se spotřebovává, to jsou přírodní zákonitosti, s tím ani bruselská nařízení nic neudělají. Prodávat dnes na burze elektřinu např. na rok 2025, která samozřejmě není vyrobena, je v podstatě podvod umožňující spekulativní hry s budoucími cenami elektřiny a se skutečnou cenou elektřiny nemá nic společného.

Protože elektřina není nic, co by se mohlo ve velkém skladovat. Vaše baterie v mobilu nebo i baterie u rodinného domku to také nevyřeší, veškerá vyrobená elektřina z uhlí a atomu se prostě musí v okamžiku výroby spotřebovat. Když elektrizační soustava nebude vyrovnaná, dojde k tzv. blackoutu. Česká republika se s cenami elektřiny nesmyslně navázala na Německo, takže i u nás se už dnes dostáváme do záporných cen, což je úplný nesmysl popírající tržní hospodářství i zdravý rozum. Když v Německu svítí a fouká, je elektřiny přebytek, většinou to bývá kolem 13. hodiny, tak se neplatí za vyrobenou, ale naopak za odebranou elektřinu. Letos byla nejvyšší záporná cena minus 500 EUR za MWh. To znamená, že když jste jako spotřebitel odebral 1 MWh elektřiny, tak vám za to ještě zaplatili 500 EUR. To je skutečný výsměch tržnímu hospodářství i energetice a ekonomice. Druhý opačný peak bývá večer kolem 19. hodiny, kdy stála elektřina 200 EUR za MWh. Takhle nesmyslně to lítá z plusu do mínusu. U nás zatím kolísání cen není tak dramatické jako v Německu, ale i u nás jsme se již kolem 13. hodiny dostali do záporných cen.

Když se ještě vrátím k těm našim loňským čtyřem návrhům, tak nejvíc v souladu se všemi zákony, včetně evropských nařízení, byl právě ten, který používá platný zákon o cenách. Proč do toho česká vláda nešla? To už je ale dotaz na někoho jiného. Stejně tak je dotaz na někoho jiného, proč vláda postupovala podle návrhu některých členů ODS a energobaronů a zastropovala ceny elektřiny nesmyslně vysoko a navíc systémově špatně.

Pokud by vláda postupovala dle našeho návrhu, který byl odkonzultován s jinými členy ODS, tak by byla snížena inflace a stav ekonomiky České republiky by dnes nebyl tak žalostný.

Kdyby se vláda řídila zákonem o cenách, co by to znamenalo?

Znamenalo by to, že celková cena elektřiny na faktuře bez povolenek nemůže být vyšší než 3 Kč/kWh včetně DPH.

Opozice volá po tom, aby vláda využila na kompenzace cen energie zdroje za emisní povolenky. Proč podle vás česká vláda nebyla aktivnější a nevyjednala si kvůli tomu výjimku s Evropskou komisí, jak to udělalo například Polsko? Jak si vysvětlujete tento přístup?

Jedině tím, že se chová v rozporu s českými zájmy a proti České republice. Pokud si dobře pamatuji, tak pan Fiala sliboval, že nás zbaví povolenek, které jsou absolutní nesmysl, pouze spekulativní nástroj. Paradoxně se dokonce z výnosu z evropských povolenek financovala například stavba uhelných elektráren v Číně. Takže premiér sliboval, že se jich zbavíme, a v době českého předsednictví místo toho, aby tento záměr prosadil, tak naopak jeho vláda prosadila, že povolenky se budou vztahovat i na rodinné domy, byty, auta, zkrátka na všechno. To znamená, že dojde k dalšímu zdražování, rozvoji inflace a k dalšímu znehodnocování České republiky, která se tím stane zcela nekonkurenceschopná.

Navíc již dnes energobaroni avizovali vládě, že v roce 2025 až 2026 budou muset z důvodu vysokých cen povolenek úplně odstavit uhelné elektrárny. Další cenové dopady povolenek budou na teplárenství, a tedy ceny tepla. Přitom např. v roce 2022 se z uhlí vyrobila téměř polovina (48,5 %) veškeré elektřiny v ČR.

Celkové dopady povolenek CO2, jako součást likvidačního evropského projektu Green Deal, nejen na českou, ale na evropskou ekologii a ekonomiku, jsou skutečně katastrofické.

Premiér Petr Fiala (ODS) po oznámení plánovaného zvýšení regulované složky cen elektřiny uvedl, že koncové ceny elektřiny v příštím roce stoupnou v porovnání s letoškem nejvýše o jednotky procent. Poukázal na to, že ceny elektřiny na trhu od dodavatelů postupně klesají a nehrozí tak podle něho zdražování o desítky procent. Má pravdu?

Premiér Fiala je bohužel notorický dezinformátor. Když čtu jeho nominační projev na sněmu ODS z 16. ledna 2016, tak bych podepsal snad každé slovo. Problém je ale v tom, že on dnes, až na skutečné výjimky, hlásá a činí přesný opak toho, co opakovaně sliboval při volbě předsedy. Takže já se spíš obávám toho, že když se jednou pan premiér Fiala splete a řekne pravdu, že mu už nikdo nebude věřit.

Podle opozice vláda situaci bagatelizuje, nevysvětluje a lže s dopady na obyvatele. Souhlasíte s tím?

Opozice má, bohužel, pravdu.

Jak se podle vás promítne zvýšení regulované složky cen elektřiny na domácnosti a firmy?

Opět to více oživí inflaci a bude likvidovat ekonomiku České republiky.

Některé energeticky náročné provozy už deklarovaly, že budou muset na zimní období odstavit výrobu. Jaké to může mít ekonomické dopady?

To je to nejhorší, co může českou ekonomiku potkat. Bohužel Green Deal a politika současné české vlády téměř přesně potvrzuje (konspirační?) teorie o scénáři české vlády na fatální poškození České republiky.

Ostatně politika Green Dealu poškozuje například i Německo. A my jsme značně navázaní na Německo. Pokud se již dnes 16 % německých firem stěhuje do zahraničí, převážně z důvodu cen energií, a dalších 30 % se k tomu připravuje, tak je to celkem 46 % německých firem, které tzv. zvednou kotvy a půjdou např. do USA, kde mají daňové prázdniny a kde mají řádově až 6x lacinější energie. Jedním z největších odběratelů našich firem, které fungují jako subdodavatelé, je právě Německo. Jaké to tedy může mít dopady na český průmysl? Jedním slovem deindustrializace.

Někteří čeští politici se nyní bijí v prsa, jak jsme se krásně zbavili laciného ruského zemního plynu. My jsme se zbavili přímých dodávek ruského plynu, ale bereme ho přes LNG. Do západní Evropy významně stoupnul import ruského LNG, nejen přes překupníky, ale i oficiálně. Například do Španělska se vloni zvedl oficiální import ruského LNG o více než 100 %.

Když se začne řídit energetika ideologicky, to je konec energetiky i ekonomiky.

Už příští rok na spotřebitele energií dopadne také rozhodnutí vlády koupit provozovatele plynovodů NET4GAS státní firmou ČEPS. Jak tento krok hodnotíte?

Samotný krok hodnotím velmi pozitivně, zůstává ale otázka ceny. Pokud je kupovaná společnost ve ztrátě cca 30 miliard korun, tak tomu by měla odpovídat i kupní cena. Jsem ale pro to, aby stát tuto společnost odkoupil, stejně jako jsem byl pro to, aby stát koupil zásobníky. Volal jsem po tom řadu let, nejen kvůli tomu, že jsem největší z nich stavěl.

Ale proč vláda nekoupila i plyn v zásobnících a nedala plné zásobníky do státních hmotných rezerv, aby zajistila energetickou bezpečnost České republiky? Vláda o ní sice stále mluví, ale věci nedotahuje.

Jak vidíte další vývoj cen energií? Na co se mají podle vás spotřebitelé připravit?

Problém nastane, pokud by přišla opravdu tuhá zima. Tu loňskou jsme přežili díky tomu, že vlastně žádná zima nebyla. Proto fandím vládě i občanům, aby ani ta letošní nebyla klasickou mrazivou zimou. Když zůstane v zimě to nezimní počasí, tak to přežijeme. Nyní do ČR teče plyn pouze z Německa a vloni byly zásobníky v ČR plné ruského plynu. I když to nebyly naše zásobníky a nebyl to náš plyn, dalo se předpokládat, že by mohl být využit pro ČR.

Určitou pomocí při zásobování ČR plynem je skutečnost, že ČEZ koupil určitý podíl na plovoucích regazifikačních (odpařovacích) terminálech LNG v Holandsku a nyní i v Německu. Skutečností ale je, že terminály LNG, i když vláda se domnívá něco jiného, samy o sobě nic neřeší a samy nezajišťují dostatek zemního plynu. Terminály LNG jsou pouze přestupními stanicemi na energeticky náročné a velmi drahé cestě zkapalněného zemního plynu od výrobce ke spotřebiteli. Začíná to cestou zemního plynu potrubím od výrobce ke zkapalňovacímu terminálu LNG na pobřeží, následuje převoz ve speciálních tankerech přes oceán a následná regazifikace v pobřežním terminálu LNG a pak doprava potrubím do ČR. To vše je mnohem dražší a životní prostředí mnohem více poškozující než přímá cesta zemního plynu potrubím od výrobce ke spotřebiteli. Navíc není příliš známo, že regazifikační terminály LNG, které k ohřívání LNG z mínus 162 st. Celsia používají teplou mořskou vodu, stoprocentně fungují jenom tehdy, když je teplota vody v moři nad 15°C. Při nižší teplotě vody funguje terminál LNG pouze na částečný výkon. To znamená, že v době, když je velká zima, dodávají terminály mnohem méně plynu než např. v létě. A pokud budou v zimě terminály LNG dodávat málo plynu, nejspíše ho Němci spotřebují sami pro svůj průmysl a obyvatelstvo. Zkušenost se zdravotními pomůckami v době covidu-19 by nás měla varovat.

Oproti tomu od roku 1972 existuje přes Ukrajinu, Slovensko do České republiky spolehlivá přímá cesta laciného zemního plynu potrubím Tranzitního plynovodu (dnes NET4GAS v ČR a na Slovensku Eustream) od výrobce, byť je to tzv. ideologicky závadné. Dodnes sice tímto potrubím každý den tečou desítky milionů m3 ideologicky závadného laciného ruského zemního plynu přes Ukrajinu na Slovensko, ale odtud pouze do Rakouska, Maďarska a dále. A protože je to kvalitní a laciný zemní plyn, má Rakousko smlouvu s Gazpromem na jeho dodávky až do roku 2040. Pouze česká vláda se chlubí tím, že laciný ruský plyn nepotřebuje.

Chtěl byste stručně shrnout činnost vlády v tomto směru?

Jedním slušným slovem? Bída, bohužel. Hodně bych si přál, abychom měli zase českou vládu, která bude mít za nejvyšší prioritu prosperitu České republiky.

Jana Dubničková

3 KOMENTÁŘE

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here