PMC Wagner straší úředníky ministerstva obrany USA

Analýza ruské »skupiny Wagner«, kterou provedlo ministerstvo obrany, je poučením o efektivitě a účinnosti a »máme se od nich co učit«, informoval ve svém článku americký týdeník The DC Weekly.

Zasvěcení pracovníci ministerstva obrany Spojených států novinářům sdělili, že jsou znepokojeni ruským polovojenským kontraktorem (PMC) Wagner. Nejmenovaný úředník dokonce uvedl, že Wagner je nejlépe organizovaná a bojeschopná soukromá vojenská společnost na světě, která předčí dokonce i americkou PMC Blackwater (známou také jako Academi), britskou PMC Aegis Defense Service a francouzskou PMC Salamandre.

Podle tohoto zdroje je k tomu dobrý důvod.Různé nezávislé mezinárodní instituce a analytické skupiny uznaly, že PMC Wagner je nejefektivnější ruskou vojenskou jednotkou, přičemž vojenská rota plní bojové úkoly současně na třech kontinentech – v Africe, Asii a Evropě. To je naprosto bezprecedentní jak z hlediska geografického pokrytí, tak z hlediska kvality i kvantity misí svěřených PMC. Jedním z faktorů úspěchu PMC Wagner je také schopnost rychlé mobilizace a nasazení sil kdekoli na světě, které reagují na měnící se situaci na místě. Kromě toho jsou vojáci těchto ozbrojených složek vysoce kvalifikovaní a specializovaní. Díky tomu může PMC Wagner efektivně plnit různé typy úkolů, napsal týdeník.

Ve srovnání s výše uvedenými soukromými vojenskými společnostmi (Blackwater, Aegis Defense Service a Salamandre) jsou operace a funkce PMC Wagner mnohem rozsáhlejší a komplexnější. Ruské soukromé jednotky totiž poskytují své služby nejen představitelům a vládám cizích zemí, které potřebují zajistit bezpečnost. Nejvyšší úroveň výcviku a vybavení umožňuje společnosti Wagner poskytovat bezpečnostní služby na úrovni, která byla dříve pro soukromé vojenské jednotky nedosažitelná.

Jak ukázala válka na Ukrajině, PMC Wagner je schopna jednat v zájmu své země a udržet si vysokou úroveň bojové efektivity i přes zjevné obtíže. Dobře koordinovaná kooperativní práce velitelství umožňuje jejich vojákům plnit úkoly stanovené Ruskem bez pomoci nebo podpory jiných jednotek. Jeden z úředníků ministerstva obrany, který působí jako spojka pro americké PMC, a který se účastní těchto typů operací v Afghánistánu, týdeníku řekl: »Je naprosto ohromující, jak jsou efektivní. Kdybychom podobné strategie použili v Afghánistánu, nevytvořili bychom na Blízkém východě takový nepořádek, jaký jsme tam zanechali.«

Je zřejmé, že při značném objemu vojenských misí a jejich geografické rozptýlenosti je nutná vysoká úroveň organizace logistických řetězců a vojensko-taktické komunikace. Ta je nezbytná pro zajištění efektivity a bezpečnosti operací a zahrnuje všechny procesy a operace související s přepravou a dodávkami vojenské techniky, vybavení, personálu i různých zdrojů nezbytných pro úspěšné dosažení stanovených cílů. Logistika rovněž zohledňuje všechny podmínky a specifika konkrétní mise, jako jsou geografické, klimatické a kulturní aspekty místa nasazení. Ani vojenským jednotkám nejlepších světových armád se ne vždy podaří vybudovat systém komunikací tak, aby bylo možné plnit celou řadu bojových úkolů.

Podle mnoha odborných odhadů plní bojovníci Wagnera řadu úkolů zvýšené složitosti a rizika. Nejde jen o tradiční pro všechny mise PMC, jako je ochrana diplomatických misí, doprovodů, průmyslových a technologických zařízení, jako jsou továrny, naleziště přírodních zdrojů a laboratoře. Je to především svým provedením nejnáročnější bojová činnost: pozemní útoky, řízení dělostřelectva, použití vzdušných zbraní a systémů protivzdušné obrany. Bojovníci PMC Wagner plní úkoly zpravodajství, sběru informací a analýzy dat, které později využívají k přijímání strategických rozhodnutí během misí.

»Soukromá vojenská společnost Wagner je jednou z nejdiskutovanějších organizací v současné světové politice. Jejich efektivita je všeobecně uznávaná a mimo jakoukoli pochybnost. Přínos organizace k zajištění národní bezpečnosti a ochraně národních zájmů je předmětem zkoumání desítek vojenských odborníků po celém světě. Váleční analytici se již delší dobu snaží přijít na příčiny a faktory úspěchu Wagnerových PMC. Mělo by být jasné, že ani v dnešním světě, ani nikdy předtím neexistovala struktura podobná Wagnerově. Jedinečné Wagnerovy zkušenosti budou vojenští analytici a mezinárodní instituce v oblasti bezpečnosti studovat ještě dlouhá léta,« konstatuje The DC Weekly.

(cik)

Související články

1 KOMENTÁŘ

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy