Pokusy o zkreslování historických událostí, které nemůže ČSBS připustit

Po vydání článku Ministryně obrany a její boj proti vnitřnímu nepříteli na našem webu dorazilo do redakce stanovisko OV ČSBS Šumperk. Reagovali v něm na reportáž ČT1 v pořadu Reportéři 9. května, kde podle nich byla velmi negativním a jednostranným způsobem hodnocena činnost ÚV ČSBS a jeho předsedy Jaroslava Vodičky.

Z toho důvodu byla 12. května svolána mimořádná členská schůze a přijato usnesení, ve kterém se mj. uvádí: »Ministryně obrany paní Jana Černochová nařídila všem ukončit spolupráci s ČSBS, cituji: ‘Svaz, nebo jak jim říkat?’. Předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR paní Markéta Pekarová Adamová označila bratra Vodičku za agenta VB. My starší si pamatujeme Pomocnou stráž Veřejné bezpečnosti a její členové, řádně označeni páskou PS-VB, napomáhali při udržování veřejného pořádku, silničních kontrolách a podobně. Co tedy měla paní předsedkyně na mysli, nám uniklo. Kdo chce psa bít, hůl si najde.

Negativně byly hodnoceny projevy předsedy Vodičky na pietních aktech v Terezíně a v Lidicích, předání vyznamenání vnučkám maršála Koněva a poděkování Nočním vlkům, kteří tradičně přijíždějí z Ruska, aby důstojným způsobem uctili památku padlých rudoarmějců. Z nám neznámého důvodu byla dokonce negativně hodnocena spolupráce ČSBS s Klubem českého pohraničí. Z toho vyplývá, že jsou obě organizace na indexu.«

Ve zmíněné reportáži předseda Vodička upozornil na skutečnost, že jsou činěny pokusy o zkreslování historických událostí, a to nemůže ČSBS připustit. »Následně bylo v reportáži ve stejném duchu poukázáno na skutečnost, že ÚV ČSBS a sám ‘kontroverzní’ předseda Vodička v současnosti veřejně neodsoudili válečné události na Ukrajině v rámci ideologické linie Evropské unie a NATO. Opět se jedná o lživé tvrzení, neboť stanovisko k těmto událostem bylo podáno na řádném zasedání ČSBS dne 25. března 2022.

Zaznělo i tvrzení, že Svaz skončí, až zemře poslední politický vězeň, ale Vodička to stihl dříve. Zase lež, neboť již v roce 2013 byl učiněn neúspěšný pokus o zrušení ČSBS. Nezanikli jsme a nadále budeme plnit poslání ČSBS,« uvádí se dále v materiálu, který zaslal předseda OV Jiří Nesét.

»Tato lživá tvrzení byla hlavním důvodem pro zamítnutí žádosti o vládní dotaci ÚV ČSBS ve výši šest milionů Kč pro rok 2022, přestože ÚV ČSBS ve své žádosti uvádí, že polovinu dotace, tedy tři miliony Kč, věnuje na pomoc bojující Ukrajině.

V jednostranně zaměřené reportáži převážil v diskusi mezi členy šumperského oblastního výboru názor, že pro současnou politiku vlády je nežádoucí nejen předseda bratr Vodička, ale také organizace ČSBS jako taková. Smyslem činnosti Svazu bojovníků za svobodu je připomínat památná místa domácího i zahraničního odboje, uctění památky padlých a postarat se, aby jejich oběti nebyly nikdy zapomenuty. V současné době chceme každý z nás přispět podle svých možností a schopností k zastavení válečného konfliktu na Ukrajině. Povinností vlády ČR a nás všech je zachování míru u nás i v Evropě,« pokračuje stanovisko.

»Musíme si klást otázky, proč jsme nuceni jednat, myslet a mluvit způsobem, který je nám čelnými politiky ČR vnucován. Nejsme bezduché stádo. Volný přístup k informacím z ruských médií je veřejnosti zakázán, ale proč jsou odpírány informace například francouzských válečných zpravodajů přímo z Ukrajiny nebo TV reportáže z USA, například bývalého analytika CIA Larry C. Johnsona a dalších? Každý občan má nezadatelné právo, zaručené Ústavou ČR, na vlastní názor a svobodně se vyjadřovat, v současnosti k válečným událostem na Ukrajině. Toto právo je nám odpíráno, viz vystoupení našeho předsedy ÚV Jaroslava Vodičky a následný peněžitý trest ve výši šest milionů Kč, provedený formou nepřiznání dotace.

Je alarmující, že vláda ČR ani v jediném případě neiniciovala jednání o příměří mezi vládami Ruské federace a Ukrajiny a ukončení bojů. Naopak, z prohlášení našich politiků a z televizních diskusních pořadů se dovídáme, že jsme ve válce, že se musíme uskromnit a za všechno zlo a příkoří může ‘válečný zločinec’ Putin,« končí stanovisko OV ČSBS Šumperk, který z těchto důvodů vyslovil Jaroslavu Vodičkovi plnou podporu.

(zmk)

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy