Produkce vepřového zřejmě už narazila na dno, po třech letech mírně vzrostla

Během prvního letošního čtvrtletí bylo u nás podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu vyrobeno 109 381 tun masa, což bylo meziročně o 0,8 procenta více. Produkce hovězího se snížila o 0,1 % na 17 437 tun, vepřového se vyrobilo 51 183 tun, o 2,1 % více, a produkce drůbežího klesla o 0,5 % na 40 721 tun. Nijak se přitom nemění trend vývozu především živých zvířat a dovozu masa, kdy se tuzemská živočišná výroba významně připravuje o přidanou hodnotu ze zpracování. Nákup mléka od producentů se meziročně zvýšil o 3,2 % na téměř 807 milionů litrů.

»Po třech letech poklesu se v 1. čtvrtletí letošního roku zvýšila výroba vepřového masa, a to nejen na jatkách, ale vyšší byly i dodávky jatečných prasat ze zemědělských podniků k porážkám v České republice i v zahraničí,« uvedla Markéta Fiedlerová z oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ.

»Předběžně kalkulovaná spotřeba masa se ve sledovaném čtvrtletí rovněž zvýšila. Ovlivnila ji nejen vyšší produkce na našich jatkách, ale také zvýšený dovoz jak vepřového, tak drůbežího i hovězího. Nejvíce vzrostla spotřeba drůbežího masa,« doplnila Renata Vodičková, vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ.

Hovězí maso

Skotu k porážce se do zahraničí vyvezlo 6693 tun v jatečné hmotnosti (meziročně o 3,2 % méně) a dovezlo 97 tun (o dvě procenta více). Ve srovnání s 1. čtvrtletím minulého roku se změnila struktura zemí, kam se skot k porážce vyvážel. Snížil se vývoz do Německa a Rakouska, zatímco posiloval vývoz do Polska, Itálie a Maďarska.

Hovězího masa se vyvezlo 4084 tun (meziročně +7,3 %) a dovezlo 11 076 tun (+12,1 %). Navýšil se dovoz z Nizozemska, Německa a Polska, dovoz z Rakouska naopak klesl.

Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu se v 1. kvartálu změnily meziročně jen o 0,7 % směrem dolů. Chovatelé dostali v průměru 59,39 Kč/kg v živém nebo 108,1 Kč/kg v jatečné hmotnosti, což však bylo o 4,05 Kč/kg v mase více než v posledním čtvrtletí 2023.

Vepřové maso

Vývoz prasat k porážce v zahraničí vzrostl meziročně o 44,9 % na 4332 tun jatečné hmotnosti, o 18,4 % na 547 tun se pak navýšil jejich dovoz. Nárůst exportu živých zvířat tvořil především vyšší vývoz na Slovensko a do Maďarska.

Vepřového masa se vyvezlo 7042 tun, o 10,7 % méně, a dovezlo 71 172 tun, o 2,9 % více. Dováželo se více z Německa a Španělska, poklesl dovoz z Polska.

Ceny jatečných prasat byly meziročně o tři procenta vyšší. Průměrná cena dosáhla 39,85 Kč/kg živé hmotnosti nebo 51,81 Kč/kg jatečné hmotnosti, tj. o 1,39 Kč/kg v mase méně než v předcházejícím čtvrtletí.

Drůbeží maso

Vývoz drůbeže k porážce do zahraničí se zvýšil o 4,2 % na 6585 tun jatečné hmotnosti, dovoz byl prakticky nulový.

Vývoz drůbežího masa klesl o 12,4 % na 4957 tun, dovoz pak vzrostl o 18,8 % na 33 129 tun. Meziročně se navýšil dovoz drůbežího z Polska, Maďarska a Ukrajiny, snížil se dovoz ze Slovenska.

Ceny jatečných kuřat se snížily meziročně o 7,7 %. Výrobci prodávali jatečná kuřata I. třídy jakosti v průměru za 28,24 Kč/kg v živém.

Mléko

Mléka bylo od tuzemských producentů v 1. kvartálu nakoupeno 806 824 tisíc litrů (meziročně +3,2 %).

Ceny zemědělských výrobců mléka byly vzhledem ke zvýšené srovnávací základně v 1. čtvrtletí 2023 meziročně o 17,2 % nižší. Průměrná cena litru mléka jakostní třídy Q dosáhla 10,90 Kč/l.

Ivan Cinka

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy