Rychlodráha Praha – Hradec Králové – Wrocław postupně nabývá konkrétní podoby

Správa železnic (SŽ) představila ve svém salonku na pražském hlavním nádraží stav příprav výstavby dalšího úseku tuzemské sítě vysokorychlostních tratí. Tentokrát se prezentace týkala rychlodráhy Praha – Hradec Králové/Pardubice – Wrocław.

Vysokorychlostní trať (VRT), jejíž výstavba by měla začít v roce 2029, má zkrátit čas jízdy mezi hlavním městem a východočeskými metropolemi, ve kterých žije dohromady více než 200 000 obyvatel, na asi 30 minut. Hlavní směr do Polska pak zajistí rychlou dopravu i za turistikou a rekreací do Krkonoš a Orlických hor. Zvažovaná odbočná větev do Pardubic navíc umožní převedení dálkové dopravy z dnešního železničního koridoru na VRT. Přínosem bude nejen zrychlení dopravy mezi Olomoucí, Českou Třebovou, Ústím nad Orlicí a Prahou, ale také větší kapacita pro nákladní dopravu na tratích přes Kolín i Velký Osek.

Z mezinárodního pohledu tato VRT zajistí jasně nejrychlejší spojení mezi Prahou a metropolí Dolního Slezska Wrocławí, s hlavním městem Polska Varšavou i oblíbenými destinacemi na pobřeží Baltského moře. Dosažitelná je jízdní doba 90 minut do Wrocławi a okolo tří hodin do Varšavy.

Mapa-RS-5

VRT se na našem území skládá z několika dílčích úseků, které mohou být realizovány v různém čase a postupně vylepšovat spojení.

První část je připravena k realizaci současně s VRT Praha – Brno, protože úsek Praha-Běchovice – Poříčany (VRT Polabí) je pro obě tratě společný. Další úsek tvoří prodloužení do Hradce Králové s odbočením do Pardubic (VRT Východní Čechy), které společně s modernizací stávající železniční sítě může zajistit i kvalitní mezinárodní propojení. Realizace poslední části z Hradce Králové (Jaroměře) na státní hranici s Polskem (VRT Podkrkonoší) pak umožní dosáhnout cílových cestovních dob.

Co hovořilo proti liberecké variantě

V prvopočátku byly posuzovány dvě varianty vedení VRT – jedna přes Liberec, druhá přes Hradec Králové. Jan Janoušek, manažer projektu ze Stavební správy vysokorychlostních tratí SŽ, zrekapituloval, co rozhodlo pro »hradeckou« variantu: »Trasu přes Liberec lze etapizovat velmi složitě, bez výraznější úpravy stávají infrastruktury to nelze. Trasa přes Hradec Králové může již od počátku využívat stávající infrastrukturu s minimální úpravou.« Liberecká trasa také podle něj vycházela o více jak 20 procent dráž než trasa přes Hradec Králové.

Ministerstvo dopravy ČR a Ministerstvo infrastruktury a rozvoje Polské republiky proto pověřily správce infrastruktury přípravou VRT ve variantě přes Hradec Králové. Současně rozhodly, že rychlodráha bude primárně určena pro osobní dopravu. Hlavní nápor nákladní dopravy do Polska je stejně veden ve směru přes Ostravu, vysvětlil Janoušek.

Jan Janoušek ze Stavební správy VRT Správy železnic prezentuje dosavadní stav příprav výstavby rychlodráhy. FOTO – iportaL24.cz/Ivan Cinka

Nyní se pracuje na aktualizaci Studie proveditelnosti VRT, mimo jiné s cílem snížit co nejvíce investiční a provozní náklady. Probíhá optimalizace technického řešení, v jejímž rámci dochází i k seškrtání původně plánované modernizace některých regionálních tratí. Jedná se o Náchod – Broumov, Starkoč – Václavice, Nové Město n/Metují – Náchod a Teplice n/Metují – Adršpach – Trutnov. Současně probíhá optimalizace provozního konceptu.

Aktualizovaná Studie proveditelnosti by měla být ještě letos předložena centrální komisi ministerstva dopravy. Následně budou zvolené trasy projednávány na území dotčených krajů (Středočeský, Pardubický a Královéhradecký) a pokud vše bude probíhat podle plánu, v letech 2024 a 2025 by měly být aktualizovány Zásady územního rozvoje těchto krajů.

Ivan Cinka

Související články

1 KOMENTÁŘ

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy