Škodlivá světla nočních měst: co je světelné znečištění?

V dnešní době lze snadno zaměnit den za noc, zejména ve velkých městech. Jakmile slunce zapadne za obzor, vystřídají ho lucerny, pestrobarevné nápisy v buticích a světelné dekorace. Tento trend se nazývá světelné znečištění a může škodit lidem i životnímu prostředí.

Více než 80 % světové populace dnes žije pod osvětlenou oblohou. Například v USA a Evropě se 99 % lidí v noci setkává s jasným elektrickým osvětlením.

Tento problém poměrně nedávno přitáhl pozornost vědců. První atlas světelného znečištění byl vytvořen teprve v roce 2001 pod vedením fyzika Fabia Falchiho z univerzity v Santiagu de Compostela. V roce 2016 odborníci znovu zkontrolovali úroveň světelného znečištění noční oblohy. Studie analyzovala také země G20.

Analýza viditelnosti hvězd v letech 2011 až 2022, zveřejněná v roce 2023, ukázala, že úroveň jasu globální oblohy se každoročně zvyšuje o 9,6 %, což odpovídá zdvojnásobení stupně zjasnění každých osm let. Z výzkumu také vyplývá, že světelné znečištění planety se mezi lety 1992 a 2017 zvýšilo nejméně o 49 %. Tato hodnota je však velmi průměrná, protože vědci brali v úvahu pouze údaje získané ze satelitů. Skutečné zjasnění oblohy mohlo být o 270 % vyšší než v roce 1992 a v některých oblastech se úroveň »zjasnění« noční oblohy ve viditelném spektru mohla zvýšit o 400 %.

Proč dochází ke světelnému znečištění?

Světelné znečištění je v podstatě antropogenní (člověkem způsobená) změna úrovně venkovního světla ve srovnání s přirozenou úrovní.

Světelné znečištění souvisí především s nehospodárným využíváním zdrojů a energie, které negativně ovlivňuje planetu a životní prostředí. Vědci spojují tento typ znečištění se znečištěním ovzduší, protože mnoho moderních elektráren využívá tepelnou energetiku, která plýtvá neobnovitelnými přírodními zdroji a uvolňuje do ovzduší nebezpečné produkty spalování. Pokud by tedy lidé používali méně světla, mohli by snížit znečištění ovzduší a šetřit vyčerpatelné přírodní zdroje.

Situaci dále komplikuje skutečnost, že lidé přešli z tradičních sodíkových výbojek na LED osvětlení (v roce 2019 vzrostl jejich podíl na celosvětovém trhu na 49 %). Na první pohled se zdá, že tato alternativa je šetrnější k životnímu prostředí: LED diody produkují více světla při stejném množství energie, takže jejich používání méně poškozuje životní prostředí. Jedním z důsledků jejich vývoje však bylo neuvážené používání světla, které vedlo k současné situaci. Odborníci zároveň upozorňují, že metoda, kterou se získává charakteristická bělavá záře LED diod, vede k tomu, že vyzařují velké množství modrého, krátkovlnného světla, které nejvíce poškozuje noční tmu.

FOTO – pixabay

Dalším důvodem ke znepokojení byl výzkum britských vědců z britského Centra pro ekologii a hydrologii: zjistili, že »ekologické« pouliční lampy škodí životu hmyzu více než sodíkové. Ukázalo se, že počet housenek můr v živých plotech na anglických ulicích byl o 52 % nižší v místech, kde byly použity moderní LED diody, a tam, kde zůstalo sodíkové osvětlení – o 41 % nižší ve srovnání s neosvětlenými oblastmi.

Čím dalším je světelné znečištění nebezpečné?

Světelné znečištění je dnes uznáváno jako celosvětový problém: poškozuje životní prostředí a ekosféru. Faktem je, že za miliardy let existence planety se zvířata a rostliny naučily žít s předvídatelným rytmem dne a noci. Tyto cykly jsou zakódovány v DNA prakticky všech dnes existujících druhů: závisí na nich procesy, jako je rozmnožování, krmení, spánek, a dokonce i schopnost obrany před predátory.

Světelné znečištění vyvolává změny tohoto režimu, což může mít pro některé živočichy globální negativní důsledky. Například změny úrovně temnoty na noční obloze ovlivňují migrační vzorce mořských želv a ptáků. Tyto druhy se během sezónních přesunů obvykle orientují podle měsíčního světla: umělé světlo zvířata mate, na své cestě se ztrácejí a hynou.

Světelné znečištění navíc narušuje reprodukci zvířat. Například zavedení umělého osvětlení na plážích, kde se páří želvy a krabi, vedlo ke snížení počtu pokusů o hnízdění nejméně o 20 %.

Dalším negativním účinkem světelného znečištění je úbytek potravy pro ptáky a další hmyzožravé živočichy. Mouchy a komáři neodolají hořícím lampám, létají příliš blízko nich a hynou.

Světelné znečištění může ovlivnit i podmořské tvory. Nepřirozeně světlé oblasti pod vodou přitahují méně živočichů, kteří si svou potravu vytvářejí filtrováním vody, jako jsou například ascidie a mnohonožky. To znamená, že umělé světlo může změnit podmořské ekosystémy.

Kromě poškozování přírody je světelné znečištění spojeno s velkými energetickými ztrátami. Podle Mezinárodní asociace pro tmavou oblohu (IDA) je nejméně 35 % venkovního osvětlení vyplýtváno kvůli špatnému návrhu osvětlení. Odborníci odhadují, že jen v USA se na osvětlení oblohy vyplýtvají tři miliardy dolarů ročně, a vzhledem k tomu, že celosvětové náklady na osvětlení dosahují přibližně 50 miliard dolarů, lze ekonomické škody způsobené světelným znečištěním označit za obrovské. 

Nejzávažnější negativní dopad světelného znečištění však pociťují astronomové, zejména odborníci, kteří pozorují hvězdy ze Země. Kromě pouličního osvětlení jim překáží i světelné znečištění způsobené vesmírným odpadem a družicemi (celková hmotnost vesmírných objektů na oběžné dráze Země v roce 2023 dosáhla 11 500 tun). Ty odrážejí světlo ze Země a přispívají k jasu noční oblohy, což velmi ztěžuje pozorování hvězd: sluneční paprsky, které se v nich zrcadlí, se při astronomických pozorováních prováděných pozemními dalekohledy neustále objevují jako šmouhy. Pokud se s tím nic neudělá, brzy nebudou lidé moci studovat vesmír ze Země.

Škodí nadměrné světlo lidem?

Lidský organismus, stejně jako vše ostatní na planetě, se přizpůsobil neustálému střídání dne a noci: během dne dochází k cyklickému kolísání intenzity různých biologických procesů. Za tuto zvláštnost organismu jsou zodpovědné tzv. cirkadiánní rytmy: řídí denní a noční aktivitu organismu.

Na cirkadiánních rytmech závisí například produkce hormonu melatoninu. Tato látka reguluje denní cykly spánku a bdění: za tmy je jí více a za jasného světla méně.

Tyto vnitřní procesy mohou být světelným znečištěním narušeny, což vede k nespavosti, chronické únavě, bolestem hlavy, stresu a úzkosti. Někteří vědci se domnívají, že snížená hladina melatoninu souvisí se vznikem rakoviny, například rakoviny prsu a tlustého střeva.

Nadměrné vystavení světlu v noci a s tím spojené narušení cirkadiánních rytmů může navíc vést k depresi. To potvrzují i pokusy s myšmi: trvalé tlumené světlo v noci po dobu čtyř týdnů vyvolávalo u hlodavců depresivní chování, což dokazuje význam denního světelného cyklu nejen pro fyzické, ale i pro duševní zdraví. 

Jak snížit světelné znečištění?

Je zřejmé, že z bezpečnostních důvodů není možné jednoduše zrušit veškeré noční osvětlení. Některé ekologické iniciativy a změny v politice městského osvětlení však mohou pomoci snížit negativní účinky umělých světelných zdrojů. Například v některých částech Velké Británie se v zájmu úspory obecních peněz vypínalo pouliční osvětlení hluboko v noci, kdy na ulicích nebyli téměř žádní lidé. To se ukázalo jako výhodné nejen pro rozpočet, ale také pro hmyz: začal se lépe množit. Studie potvrdily, že k obnovení ekologické rovnováhy stačí vypínat světla od půlnoci do svítání. 

Světelné znečištění je však možné snížit i bez takto drastických opatření. Hlavní je vzít v úvahu následující aspekty doporučené IDA.

Užitečnost. K otázce instalace umělého osvětlení je třeba přistupovat vědomě a dělat to jen na místech, kde je to skutečně nutné. Tím se vyhneme negativním účinkům osvětlení na volně žijící živočichy a na území jako celek.

Jasný účel. Pokud je osvětlení skutečně nutné, je nezbytné, aby bylo směrované a aby světelné paprsky neovlivňovaly okolí. Někdy stačí na obyčejnou lucernu nasadit »čepici«, aby dodatečné světlo příliš neosvětlovalo noční oblohu.

Intenzita světla. Světlo by nemělo být jasnější, než je nutné: je lepší držet se minimálních hodnot, aby se předešlo negativním důsledkům.

Kontrola. Není vhodné nechávat svítidlo rozsvícené, když ho nikdo nepotřebuje. Abyste zabránili nadměrné spotřebě energie, můžete použít například snímače pohybu.

Barva. Studené světlo je mnohem škodlivější než světlo teplých barev (nejvíce škodí zvířatům a hmyzu), proto je lepší jeho používání omezit.

A pro tento přístup již existují úspěšné precedenty. Například ve městě Puerto de la Cruz na ostrově Tenerife, kde je čistota noční oblohy jednou z hlavních turistických atrakcí (nachází se zde observatoř Teide, která by při nadměrném osvětlení nemohla fungovat), bylo v roce 2018 instalováno šest tisíc stíněných LED světel. Díky zdokonalení se podařilo odfiltrovat většinu paprsků modrého spektra a světlo bylo nasměrováno do oblasti, kterou je třeba osvětlit. Zároveň se odhaduje úspora elektrické energie na osvětlení ve výši 65 %.

(cik, TASS)

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy