Už i BMI je prý »rasistické«, protože bylo navrženo na základě bělošských těl

Hlavní americká lékařská organizace vyzvala lékaře, aby se vzdali indexu tělesné hmotnosti (BMI) jako základního měřítka zdravé tělesné hmotnosti, a to s odkazem na jeho »rasistické kořeny«, napsal ve svém článku deník Daily Mail.

Americká lékařská asociace, největší organizace sdružující lékaře v USA, uvedla, že tento ukazatel byl používán k »rasistickému vyloučení« a nezohledňuje rozdíly ve složení těla, které se liší podle rasy a pohlaví.

Index tělesné hmotnosti (BMI), který »vymysleli běloši s ohledem na bělošská těla«, se měří vydělením hmotnosti člověka v kilogramech nebo librách druhou mocninou výšky v metrech nebo stopách a hluboce se zakořenil v lékařském systému jako způsob hodnocení zdraví populace v širším měřítku.

Na individuální úrovni však prý BMI nezohledňuje relativní tvar těla a způsob ukládání tuku. Například u Asiatů, kteří spadají do »zdravého” rozmezí BMI, je stále vysoké riziko cukrovky.

Černošky mají tendenci ukládat tuk v oblasti boků a nohou, zatímco bělošky spíše v oblasti středu těla, což je pro jejich zdraví daleko nebezpečnější, přestože obě mají podobné BMI.

Lékařský sbor minulý týden odhlasoval doporučení, aby lékaři brali v úvahu více než jen poměr výšky a hmotnosti, ale aby měřili viscerální tuk (považovaný za nejrizikovější typ tuku, který se hromadí kolem orgánů), procento tuku, kostí a svalů v těle a genetické a metabolické faktory, jako je například abnormální hladina cukru v krvi.

Rada Americké lékařské asociace (AMA) uvedla, že uznává problémy s používáním indexu tělesné hmotnosti jako měřítka, protože: (a) za historií BMI stojí eugenika, (b) BMI se používá k rasistickému vyčleňování a (c) hodnoty BMI vycházejí z představy ideálního bělocha a neberou v úvahu pohlaví nebo etnický původ osoby.

BMI nevymyslel lékař ani jiný typ zdravotnického pracovníka, ale belgický matematik Lambert Adolphe Jacques Quetelet, který se snažil změřit výšku a hmotnost »průměrného« člověka na základě vzorku bílých evropských mužů.

Zatímco BMI může být pro vědce užitečným nástrojem pro získání makroúrovňového pohledu na celkový zdravotní stav populace, podle AMA nemůže předpovídat riziko onemocnění na individuální úrovni, zejména u různých rasových a etnických skupin.

Například v lékařské oblasti se již dlouho doporučuje vyšetřovat osoby s BMI 25 a vyšším na cukrovku 2. typu, jejíž riziko je vyšší u lidí s nadváhou a obezitou.

Nejnovější poznatky však naznačují, že lidé asijského původu jsou k tomuto onemocnění stejně náchylní i při nižším BMI kolem 20, který je považován za »normální«. Stejně tak je diabetes dvakrát až čtyřikrát častější a smrtelnější u černochů, Hispánců a Američanů asijského původu, a proto je vysoce pravděpodobné, že jednorázový screening založený na tělesných proporcích bělochů, kteří nejsou hispánci, povede k nedostatečné diagnostice tohoto onemocnění.

Výbor AMA uvedl: »Četné komorbidity, otázky životního stylu, pohlaví, etnika, medicínsky významné rodinné faktory ovlivňující úmrtnost, délka času stráveného v určitých kategoriích BMI a očekávané hromadění tuku s přibývajícím věkem pravděpodobně významně ovlivňují interpretaci údajů o BMI, zejména pokud jde o míru nemocnosti a úmrtnosti.«

Dále je podle AMA použití BMI problematické, pokud se využívá k diagnostice a léčbě jedinců s poruchami příjmu potravy, protože nezachycuje celou škálu abnormálních poruch příjmu potravy.

AMA proto doporučuje, aby lékaři brali v úvahu hmotnost a výšku člověka, stejně jako obvod pasu a poměr pasu k bokům. Studie totiž prokázaly, že tuk nahromaděný v oblasti břicha, který obklopuje srdce, játra, ledviny a slinivku břišní, známý také jako »viscerální tuk«, je pro zdraví člověka nebezpečnější.

Předpokládá se, že viscerální tuk uvolňuje škodlivé chemické látky, které zvyšují zánět v okolních tkáních a zužují cévy, což zvyšuje riziko srdečních onemocnění, cukrovky 2. typu, mrtvice a vysokého krevního tlaku.

Způsoby, jakými lékaři hovoří o BMI a obezitě, se jen za posledních deset let výrazně změnily. Teprve v roce 2013 AMA oficiálně uznala obezitu jako nemoc, což předznamenalo nástup léků na »její léčbu«. Organizace AMA se vypořádává s implicitními předsudky BMI uprostřed vlny změn v politice a perspektivách napříč hlavním lékařským proudem.

Nejvýrazněji se to projevuje v boji o »zdravotnické služby související s přechodem, včetně hormonální terapie a operací změny pohlaví u nezletilých,« uvedl Daily Mail.

Americká pediatrická akademie, která je jednou z nejvýraznějších profesních organizací, jež se zasazují o rozšíření přístupu k tomuto typu péče pro nezletilé transsexuály, to nazývá »péčí potvrzující pohlaví«.

(cik)

Související články

1 KOMENTÁŘ

  1. Tak už neplatí, že žádné rasy neexistují a že existuje nikoli lidský druh ale lidská rasa? A neplatí, že lidé se liší pouze množstvím pigmentu v kůži a ničím jiným?
    Kdyby to nebylo o BMI ale o inteligenci, tak lékaře neziskovky ugrilují.
    A řekněme si už upřímně a bez ironie. černoši se od bělochů a Asiatů liší naprosto ve všem.

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy