Žádné dokumenty. Žádná kritika. Jak vyšetřování nákupu vakcín v EU vyšumělo?

Mezi tajnými schůzkami a chabou závěrečnou zprávou ztroskotala křížová výprava výboru Evropského parlamentu za zvýšení transparentnosti, napsal server POLITICO.

V březnu 2022 Evropský parlament zřídil zvláštní výbor pro vyšetřování kauzy ohledně covid-19, poháněný touhou obnovit určitou demokratickou odpovědnost za rozhodnutí, u kterých se evropští zákonodárci cítili být odsunuti na vedlejší kolej.

Jen několik týdnů předtím Evropský ombudsman pokáral Komisi za to, že nevyhledala esemesky, které si údajně vyměňovali předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová a generální ředitel společnosti Pfizer Albert Bourla v době před podpisem největšího kontraktu na vakcíny v EU.

Jmenování belgické europoslankyně Kathleen Van Bremptové, vyšetřovatelky kauzy Dieselgate, do čela zvláštního výboru bylo signálem, že to poslanci myslí vážně.

Letos 30. května, něco málo přes týden před svým závěrečným zasedáním, byla vybraná skupina poslanců Evropského parlamentu ve výboru pro covid-19 zavázána mlčenlivostí a byla soukromě informována o výsledku nové dohody o vakcínách, kterou uzavřela Evropská komise s americkým farmaceutickým gigantem Pfizer.

Účastníci si nesměli dělat poznámky ani si do zasedací místnosti vzít mobilní telefon. Její samotná existence byla dokonce utajena i před ostatními zákonodárci z výboru COVI. Asistent jednoho z europoslanců, který nebyl na zasedání pozván, uvedl, že se o schůzce dozvěděl náhodou, když narazil na kolegu, který o ní hovořil, uvedl server POLITICO.

Podle slov dvou osob, které byly v místnosti přítomny a kterým server  poskytnul anonymitu z důvodu prozrazení důvěrných informací, účastníky schůzky informoval Pierre Delsaux, vedoucí Evropského úřadu pro připravenost na mimořádné události v oblasti zdraví (HERA).

Delsaux poskytl poslancům podrobnosti o aktualizacích megasmlouvy EU na nákup vakcín Pfizer/BioNTech z roku 2021, která bloku přisoudila 1,1 miliardy dávek. HERA vedla jednání o omezení počtu dodávek vakcín od amerického farmaceutického gigantu na základě žádosti zemí EU, které se potýkaly s nadměrnou nabídkou.

Byla to již druhá z takových důvěrných schůzek. První, na stejné téma a rovněž s Delsauxem z HERA, se konala ještě v průběhu rozhovorů, než byla dohoda 26. května dokončena.

Hlavním tématem byla otázka transparentnosti. Poslanci Evropského parlamentu ve výboru po celý minulý rok bojovali za objasnění jednání mezi Evropskou komisí a společností Pfizer, konkrétně nejasných okolností předběžných jednání o největší dohodě bloku, které údajně zahrnovaly výměnu textových zpráv mezi předsedkyní Komise Ursulou von der Leyenovou a výkonným ředitelem společnosti Pfizer Albertem Bourlou.

Právě tato smlouva byla v květnu změněna.

Komise pozvala jak Bourla, tak von der Leyenovou na veřejné vystoupení před zákonodárci. V obou případech byla jejich snaha zmařena; Bourla odmítl, a to hned dvakrát (výbor nemá žádnou zákonnou pravomoc donutit pozvaného k vystoupení), zatímco pozvání von der Leyenové zabránila Konference předsedů Parlamentu.

COVI, jak se výbor nazývá, rovněž požádal o přístup k neupraveným smlouvám o vakcínách – tomuto požadavku společnost Pfizer zabránila.

Jak pokračovaly práce, transparentnost smluv týkajících se vakcín se stala ohniskem při jednáních o zprávě výboru o získaných zkušenostech. Skupina Evropské lidové strany (EPP), ze které von der Leyenová vzešla, se snažila tuto otázku bagatelizovat. Všechny ostatní skupiny však usilovaly o její jasné vyjádření.

Skupina socialistů a demokratů (S&D) předložila pozměňovací návrhy, které »odsuzovaly… nedostatek transparentnosti při jednáních«. Rovněž požádali Komisi, aby zveřejnila jak úplné a neupravené znění smluv, tak aby vyjasnila okolnosti jednání.

Nakonec vše utichlo. Vybraná skupina poslanců Evropského parlamentu, kteří byli informováni o aktualizovaných smluvních podmínkách, souhlasila s podpisem »čestných prohlášení«, v nichž slíbila, že nebude sdílet informace z jednání. Tyto formality nejsou běžné, ale tři parlamentní úředníci obeznámení se situací ve výboru pro mezinárodní obchod, kterým byla poskytnuta anonymita, aby mohli hovořit o důvěrných postupech, uvedli, že podobné dokumenty podepisovali i v minulosti, uvedl server.

Na schůzích COVI neměli podle publikace účastníci – mezi nimiž byli předseda výboru Van Brempt, koordinátoři výboru z politických skupin Parlamentu a asistenti skupin – přístup k samotné pozměněné písemné smlouvě. Místo toho byli ústně informováni o podrobnostech, včetně těch, které nebyly sděleny veřejnosti, vysvětlil jeden z účastníků schůzky, kterému byla výše poskytnuta anonymita.

Mezi ně patřilo i nové množství vakcín v pozměněné smlouvě, které bylo podle účastníka schůzky sníženo ze 450 milionů dávek vakcín, které měly být dodány v letošním roce, na 260 milionů dávek rozložených do čtyř let. Tento údaj se serveru POLITICO ale nepodařilo potvrdit.

Van Bremptová, která je z frakce S&D, ve svých poznámkách, které její kancelář předala v reakci na žádost o komentář serveru POLITICO, uvedla, že skutečnost, že HERA byla ochotna informovat poslance o stavu vyjednávání, je pozitivní. Dodala však, že »to neřeší širší problém nedostatečné transparentnosti smluv mezi EU a výrobci vakcín pro širší veřejnost«.

Odkazy na transparentnost v závěrečné zprávě výboru byly zmírněny, což bylo možná vedeno potřebou neposkytnout další munici krajně pravicovým skupinám, které tvrdě prosazovaly otázku jednání o vakcínách.

Místo toho zpráva, která prošla hlasováním výboru, »lituje nedostatku transparentnosti« během jednání, ale uvádí, že to bylo »částečně odůvodněno respektováním práva na důvěrnost«. Navíc pak zmizel požadavek na zveřejnění úplných a neupravovaných smluv…

(cik)

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy