Zájem o hypotéky se meziročně zdvojnásobil, z dlouhodobého hlediska je ale dál malý

Objem poskytnutých hypoték v lednu dosáhl 13 miliard korun, což bylo méně než v předchozím měsíci. »Meziměsíčně objem poskytnutých hypoték oproti prosinci sice poklesl o 14 %, leden je však tradičně z pohledu aktivity na hypotečním trhu slabší měsíc a po zohlednění zmíněné sezónnosti by meziměsíční pokles byl pouze mírný,« vysvětluje dnes na svém webu Česká bankovní asociace (ČBA) ve zprávě o aktuálních údajích Hypomonitoru, do něhož dodávají data všechny banky a stavební spořitelny poskytující hypotéky na tuzemském trhu. Meziročně byl objem poskytnutých hypoték v lednu obdobně jako předešlý měsíc téměř dvojnásobný, což ovšem podle ČBA souvisí především se stále nízkou srovnávací základnou ze začátku minulého roku. Úrokové sazby podle Hypomonitoru v lednu pokračovaly v mírném poklesu a dostaly se z prosincových 5,65 procenta na 5,54 %.

Objem hypoték se v lednu meziměsíčně snížil o 13,7 %, z meziročního pohledu ale vzrostl o 99 %, upřesňuje ČBA, podle níž i přes opticky velmi silný meziroční růst posledních měsíců zůstává nadále objem hypoték ve srovnání s dobou před růstem úrokových sazeb slabý a o třetinu nižší než v lednu 2020.

»Leden bývá na hypotečním trhu obecně slabším měsícem, dle našich očekávaní jsme zaznamenali výrazné meziměsíční oživení zájmu o nákup nebo rekonstrukci nemovitostí. Tomuto trendu pomáhá i pozvolný pokles úrokových sazeb. Klienti mají zájem o kratší dobu fixace úvěrů, a to jak v případě nových smluv, tak při refinancování,« uvedl Martin Vašek, generální ředitel a předseda představenstva ČSOB Hypoteční banky.

Objem skutečně nově poskytnutých hypoték bez refinancování v lednu podle Hypomonitoru dosáhl 10,9 mld. Kč po prosincových 12,7 mld. Kč. Objem refinancovaných úvěrů (interně či z jiné instituce) pak činil 2,1 mld. Kč oproti 2,4 mld. Kč o měsíc dříve. Nově poskytnutých hypoték bylo v lednu 3190, což představuje 15procentní meziměsíční pokles a 68% meziroční nárůst. Pro srovnání, v roce 2020 se průměrný měsíční počet nových hypoték pohyboval kolem 6,7 tisíc a ve výjimečně silném roce 2021 pak dosahoval 9,5 tis.

Úročení zrychlilo svůj pokles

»Úrokové sazby klesají již několik měsíců v řadě, nicméně lednový pokles je zatím v meziměsíčním srovnání největší a očekáváme, že snižování sazeb bude pokračovat v průběhu celého letošního roku. V posledních měsících pozorujeme na hypotečním trhu dva hlavní trendy. Prvním je zvýšená poptávka po kratších fixacích úrokových sazeb, zejména na 1-3 roky. Druhým je větší zájem o financování energeticky úsporného bydlení,« řekl Ondřej Šuchman, manažer pro hypotéky v Komerční bance.

Úroková sazba u skutečně nově poskytnutých hypotečních úvěrů je nejnižší od července minulého roku. Meziměsíční pokles průměrné sazby o více než desetinu procenta byl doposud nejsilnější od doby, kdy začaly hypoteční sazby začátkem minulého roku klesat. »Tento vývoj jde na vrub rychlejšímu poklesu tržních úrokových sazeb, které se dostaly na nejnižší úrovně od přelomu let 2021 a 2022 v důsledku očekávání rychlejšího poklesu sazeb ze strany centrálních bank,« uvádí ČBA, dodává však, že i přes uvedený vývoj zůstávají hypoteční sazby z pohledu posledních dvou dekád nadprůměrně vysoké a patří mezi nejvyšší od let 2008–2009.

Realizované úrokové sazby na rozdíl od cen nabídkových reflektují skutečnou reálnou úrokovou sazbu u podepsaných hypotečních smluv. Nabídkové sazby se již také v důsledku vývoje tržních úrokových sazeb dostaly pod šestiprocentní hranici a v omezených případech se objevují i nabídky pod pětiprocentní hranicí, uvádí dále ČBA.

Objemy a počty poskytnutých hypoték a průměrné sazby za leden 2024

TABULKA – Hypomonitor ČBA

Splátka průměrné hypotéky je o 6000 Kč vyšší než v »normálních časech«

Průměrná výše hypotéky v lednu pokračovala v růstu a zvýšila se z 3,37 na 3,41 mil. Kč. To je nejvyšší hodnota za poslední dva roky. Nejvyšší průměrná hypotéka byla dosažena v listopadu 2021 a činila 3,46 mil. Kč, od té doby se postupně snižovala a své nejnižší úrovně dosáhla v lednu letošního roku (2,83 mil. Kč).

Scénáře vývoje měsíční splátky pro různé délky splatnosti hypotéky ukazuje tabulka níže. Z ní je patrné, že růst hypotečních sazeb o jeden procentní bod znamená pro průměrnou velikost hypotéky zvýšení měsíční splátky o zhruba 1,5 až 2 tis. Kč. Ve srovnání s dvouprocentní úrokovou sazbou, která byla na trhu běžná v dřívějších letech, tak současná hypoteční sazba znamená nárůst měsíční splátky u průměrné hypotéky zhruba o šest tisíc korun. Splátka hypotéky ve výši jednoho milionu korun s 30letou splatností se současnými úrokovými sazbami se pohybuje kolem 5,7 tis. Kč.

Měsíční splátka průměrné hypotéky v závislosti na délce splatnosti a úrokové sazbě

TABULKA – Hypomonitor ČBA

Pozn.: barevný sloupec odpovídá úrokové sazbě posledního ČBA Hypomonitoru, ostatní sazby jsou ilustrační.

Aktivita na hypotečním trhu se loni propadla o čtvrtinu

Za celý rok 2023 poskytly banky a stavební spořitelny hypoteční úvěry v objemu 150 mld. Kč, z toho čistě nové úvěry bez refinancování činily 124 mld. Kč. Meziročně to bylo o 24 % méně. »To je dáno zejména skutečností, že první polovina roku 2022 byla stále z pohledu poskytnutých hypoték silná a na meziroční srovnání tak působí vyšší srovnávací základna z tohoto období,« uvádí ČBA. V prvním pololetí 2023 bylo poskytnuto meziročně o 50 % méně hypoték, v druhém naopak o 50 % více. Ve srovnání s předcovidovými roky 2017-2019 byl objem poskytnutých hypoték v roce 2023 zhruba o třetinu nižší, doplňuje ČBA.

(ici)

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy