Home Názory Čeští vysokoškolští studenti stávkovali nejen za klima

Čeští vysokoškolští studenti stávkovali nejen za klima

Studenti 21 fakult devíti českých univerzit stávkovali ve dnech 14.-16., někteří i 17. listopadu za klima a za další požadavky. Vinili český stát z neschopnosti řešit alarmující stav klimatu, odmítali základní ekonomický indikátor hrubý domácí produkt (HDP), vládu oligarchů, nedostatečné financování školství ad. To je citelný posun proti starším protestům, které se daly shrnout pod větu »Tak s tím klimatem něco udělejte!« (Myšleno: »Realizujte Zelenou dohodu pro Evropu…, a neptejte se na její kvalitu.«).

Že Česko těžce sužuje vláda oligarchů, je veřejné tajemství. Situace je přitom mnohem horší, než byla v letech 2017-21, kdy vládě České republiky předsedal český oligarcha č. 2 Andrej Babiš, ve vládě s ním byla sociální demokracie a vládu držela KSČM, takže zájmy neprivilegovaných nemohl ignorovat. Dnes ani sociální demokracie, ani KSČM ve Sněmovně zastoupeny nejsou, takže neprivilegovaní mají smůlu. Tak to vypadá, když si mnozí občané nechají vymýt mozek a zapomenou, že volební lístky se mají používat na ochranu svých základních ekonomických zájmů.

Současné šílené ceny paliv a energie, v EU rekordní, ale i mnohé další jsou toho dokladem. ČR suverénně vede žebříček nejhůře se rozvíjejících ekonomik Evropské unie, resp. vymlouvat se na vnější vlivy je bezpředmětné. ČR v HDP jako jediný stát EU dosud nedosáhla ani úrovně posledního předcovidového roku 2019. Upadla do ekonomické recese. Přitom se nejrychleji zadlužuje, nejvíce v ní klesá životní úroveň obyvatel (ve většině členských států EU se přitom v průměru mírně zvyšuje), má druhou nejvyšší inflaci, počet obyvatel žijících v bídě se za necelé dva roky Fialovy pětidemoliční vlády zdvojnásobil atd.

Že je HDP nejhorší indikátor ze všech špatných objemových ukazatelů, navíc vydávaný za nejvýznamnější kritérium nikým blíže nedefinované prosperity, je mimo obec ekonomů a politiků veřejným tajemstvím. Podle tohoto podivného indikátoru nám blahobyt vytváří také odhadované výnosy z organizovaného zločinu, katastrofy všeho druhu, náklady na obranu, bezpečnost, státní správu a mnohé další, v ČR i tzv. imputované nájemné, o tradičním defektu objemových hodnotových ukazatelů – nesouladu nabídky zboží a služeb s reálnými potřebami – nemluvě. Jeho náhradu ale světové ekonomické instituce tvrdě odmítají.

Financování školství za současné vlády je tragické. Výdaje návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2024 na školství se sice nominálně zvyšují, ale reálně vzhledem k inflaci klesají. S obslužným personálem škol se v návrhu nepočítá. To nevyžaduje komentář. Falešné je přitom tvrzení, že vláda na školství dbá, totiž že většině resortů se v rámci pochybných úspor výdaje snižují absolutně, byť je to pravda. Je to bilance tristního hospodaření Fialovy vlády, která na jedné straně rozhazuje na všechny strany, zvláště pak na nákup nepotřebných zbraní a na válku na Ukrajině (šéf NATO Stoltenberg se v červenci nechal slyšet, že na Ukrajině dosud padlo na půl miliónu ukrajinských vojáků, což je podle některých zřejmě málo, přitom o výsledku války si cvrlikají vrabci na střechách domů), a na druhé straně uvrhává obyvatelstvo Česka do bídy. Prý se tak proškrtá k vyrovnanému státnímu rozpočtu. To snad nemyslí vážně. Slyšel někdo z ministrů něco o multiplikativním efektu? Na to upozorňoval už Keyness…

Klimatický systém stále více narušen

Že klima v ČR i ve světě je rozvrácené, je zjevné i pro laika, viz stále vyšší nárůst průměrných teplot, kladných teplotních extrémů, zrychlující se tání ledovců, stoupání hladiny moří atd. Mnohem složitější je otázka, čím vším je to způsobeno. Otazníky se točí nejen kolem zvyšujících se koncentrací nejvýznamnějšího skleníkového plynu – vodní páry. Přitom vodní pára nemá antropogenní emise.

Hlavní otázkou ale je, co s tím dělat. K oteplování klimatu přispívají masivní antropogenní emise skleníkových plynů, především oxidu uhličitého a metanu, ale to není zdaleka všechno. Nelze opominout stupňující se zkázu lesů. Je jedno, zda pilou, ohněm nebo kůrovcem. S růstem velkých měst rostou i tzv. tepelné ostrovy s vyššími teplotami a sušším vzduchem. Aktuálně se uplatňuje i vysoká sluneční aktivita. Uplatňují se ale i přímé vazby – rostoucí oteplování zvyšuje obsah vodních par v ovzduší a zvyšuje uvolňování metanu z permafrostu a mělkých severních moří, přibývá ploch bez sněhu a ledu, které dobře přijímají sluneční záření ad.

Obrovskou paseku včetně negativního ovlivnění klimatu ale mohou vyvolat též aktivující se sopky. Žití Česka bez rezerv se může hodně, hodně vymstít.

Dva biliony dolarů na zbrojení

Jisté je, že těžko bojovat za stabilitu klimatu, když jen v roce 2020 lidstvo, především Západ a Čína, vynaložily na svou obranu asi 2000 miliard amerických dolarů. Vedlo se 5-10 válek, podle toho, co už za válku počítáte, o téměř dvou tisících USA a často i EU uplatňovaných nezákonných embarg proti slabším státům nemluvě. O současné válce na Ukrajině či v Gaze nebylo potuchy, byť genocida palestinského lidu Izraelem pod ochranou USA trvá již tři čtvrtě století, od roku 1948, a genocida Rusů na Ukrajině od roku 2014. Nyní Západ a Rusko měří své zbraně na Ukrajině. Prý až dojdou náboje nebo Ukrajinci, bude se jednat o míru. Smutné. Velmi smutné.

V rámci zběsilého embargování Ruska se Evropská unie střílí do nohy. Embarga Rusku příliš neškodí, zato EU uvrhly do ekonomické recese. USA na nich vydělávají. Co je horšího, tzv. derusifikace ruských fosilních paliv probíhá metodou »čabraka dabraka«. Derusifikovaná ropa a zemní plyn se vozí do EU pomocí prostředníků cestou dvakrát i třikrát tak dlouhou a v EU se prodává za mnohem vyšší ceny, o zničení plynovodů Nord Stream přísně tajenými státnímu teroristy nemluvě.

Sílící trend zkapalňování zemního plynu, nastartovaný po roce 2010 v USA a v EU, znamená další růst energetické náročnosti plynárenské energetiky a další nemalé úniky silného skleníkového plynu metanu. Antropogenní emise metanu a jeho koncentrace v ovzduší rostou mnohem rychleji než emise oxidu uhličitého, proti kterému a uhlí EU tak brojí. Zapomněla si ale spočítat, že z hlediska celkových emisí skleníkových plynů je ropa a zemní plyn o dost horší než uhlí, neboť jejich těžba je provázena mnohem vyššími úniky metanu než těžba uhlí. Prý jen malá chybička, ale s tragickými následky. Ještě že se metan unikající při těžbě fosilních paliv započítává k tíži států, kde se tato paliva těží. Dovozci se pak jeví opticky jako čistší, na účet vývozců fosilních paliv. Podivné, ale skleníkový efekt to rozhodně nezajímá.

Světová konference o klimatu

Letos 30. listopadu má začít 28. světová konference o klimatu. Těch minulých 27 nepřineslo výsledky, které by stály za zmínku. Totiž, ono se vyjednává, která země sníží emise skleníkových plynů o kolik. V praxi pak tento požadavek snadno prohraje v konkurenci s jinými, obvykle sociálně ekonomickými požadavky. Navíc USA a státy NATO zavedená praxe přepadávat druhé, slabší, mocně stimuluje zbrojení včetně šíření jaderných zbraní. Pokud je mám, tak si na mě nikdo netroufne. Že lidstvo při takové politice může shořet v požáru světové jaderné války, je prý jen malá vada na kráse.

Tedy, dokud nebude vytvořen systém reálné bezpečnosti bez válek, vojenských demonstrací síly, vydírání pomocí embarg, posílání oddílů teroristů do druhých zemí, organizování barevných revolucí apod., těžko lze čekat, že dojde k většímu pokroku v ochraně stability klimatu.

I kontroverzní Zelená dohoda pro Evropu vznikla, zřejmě na popud německých zelených, jako nástroj posílení konkurenceschopnosti ekonomiky Německa a EU na účet ostatních. Poté, co levné elektromobily Číny začínají drtit evropské automobilky, chuť k Zelené dohodě hořkne. A že jsou zvolena často opatření, která přinášejí i pro klima víc škod než užitku, je prý jen malá vada na kráse. Hlavně EU nekritizujte…

Otázkou je, zda vůbec elektromobily přispívají k ochraně stability klimatu. Celý životní cyklus základních druhů osobních aut z hlediska pohonů si vedení EU nenechalo vypracovat, stejně jako prováděcí studie o jiných uvažovaných velkých manévrech. Před nedávnem tak učinila skupina italských expertů.

Výsledek nic moc. Pokud má auto na benzin emise skleníkových plynů 100 %, pak elektrický hybrid 85 % a bateriový elektromobil 60 %. Emise tuhých mikročástic a okyselujících látek má ale bateriový elektromobil na srovnatelný výkon asi dvojnásobný, takže v úhrnu nic moc. Má to snad jen jednu výhodu. Lithiové baterie se vyrábějí v Číně, a tak jsou ty emise emitovány tam a EU zůstává relativně čistá.

Životní prostředí i klimatický systém vážně poškozují mezinárodní mnohostranné dohody o osvobození mezinárodní veřejné dopravy od placení daně z přidané hodnoty, včetně jí spotřebovaných paliv a energie, a o osvobození mezinárodní námořní, námořně rybářské, vnitrozemské říční a letecké dopravy od placení spotřební daně za pohonné hmoty. Touto podporou mezinárodního obchodu a cestovního ruchu se stimuluje mimo jiné poškozování životního prostředí a stability klimatu hypertrofií dopravy. ČR to v letech 2013-20 představovalo 35-50 mld. Kč za rok, z toho 13-20 mld. Kč/rok připadalo na paliva a energie, zpravidla ropu. Prý to nestojí za řeč a hlavně s tím neotravujte…

Podivné je, že na 27 světových klimatických konferencích žádný stát nenavrhnul tyto škodlivé dohody zrušit. Ani státy, které mizí ve vlnách stoupajícího moře. Navrhne jejich zrušení některý stát aspoň letos?

Jan Zeman

1 KOMENTÁŘ

  1. Snížení emisí skleníkových plynů v této zemi (bez ohledu na jejich skutečný vliv na globální změny klimatu) by býval nejvíc pomohl komunistický program budování jaderných elektráren. Bohužel, v důsledku privatizačního puče a návratu zpět do kapitalismu to padlo…

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here