EU – novodobý kat Evropy

Evropská unie chce Ukrajině poskytnout bezpečnostní záruky. Návrh je v současné době projednáván s Kyjevem a exkluzivně ho má k dispozici společnost WELT AM SONNTAG. Brusel v dokumentu upřesňuje, zda mohou být na Ukrajinu vysláni vojáci EU.

Evropská unie chce přijmout rozsáhlé bezpečnostní závazky vůči Ukrajině při její obraně proti Rusku nejpozději do začátku července. Týkají se politické, vojenské a hospodářské pomoci a mají platit, dokud Ukrajina nevstoupí do EU a NATO.

Podle informací WELT AM SONNTAG se odpovědní velvyslanci 27 členských zemí Unie nedávno dohodli na jedenáctistránkovém textu klasifikovaném jako »důvěrné«, o kterém v současnosti jedná Evropská služba pro vnější činnost a vláda v Kyjevě.

Dokument, který viděly tyto noviny, říká: »Evropská unie a její členské státy hrají klíčovou roli v okamžité a dlouhodobé bezpečnosti a odolnosti Ukrajiny prostřednictvím vojenské, civilní, humanitární, finanční, obchodní a hospodářské pomoci, ubytování vysídlených osob, podporou reforem, rekonstrukce, ale také restriktivními opatřeními a diplomatickou podporou.«

EU konkrétně ujišťuje Ukrajinu o okamžitých konzultacích v případě dalších útoků. V předloze 27 zemí EU se uvádí: »V případě budoucí agrese hodlají Evropská unie a Ukrajina do 24 hodin konzultovat potřeby Ukrajiny, která uplatňuje své právo na sebeobranu podle článku 51 OSN.«

To ale vylučuje přímou účast vojáků EU po boku ukrajinských vojáků v bojových operacích proti Rusku. Brusel však Ukrajině slibuje pokračující dodávky smrtících i nesmrtících zbraní, pokračující výcvik vojáků, pomoc při reformě bezpečnostního sektoru, podporu při odminování země a spolupráci v boji proti hybridním hrozbám a kybernetickým útokům.

Na summitu EU na konci června 2023 se 27 členských států dohodlo na přijetí »budoucích bezpečnostních závazků« vůči Ukrajině. Tři neutrální státy při jednáních v minulých měsících trvaly na tom, že EU – na rozdíl od jednotlivých členských zemí – by neměla poskytovat bezpečnostní záruky, ale pouze bezpečnostní závazky. Z pohledu těchto zemí jsou závazky méně závazné než záruky.

(zdroj: welt.de, 11. 5. 2024)

Jde mi hlavně o to, zda Evropská unie má vůbec právo, rozhodovat o vyslání vojáků členských států EU na Ukrajinu. Sice nejsem ústavní právník, ale v inkriminovaném právním dokumentu na oficiálním webu eur-lex.europa.eu, nazvaném: Rozdělení pravomocí v Evropské unii – Článek 2 Smlouvy o fungování Evropské unie – druhy a oblasti pravomocí EU, se o ničem takovém nehovoří ani v náznacích. Chcete-li si zmíněný dokument prostudovat, k dispozici je zde – čítá pouze jednu stránku, nijak vás to nezdrží…

Bavíme se tu o dalším flagrantním poručování mezinárodního práva ze strany Evropské instituce, notabene instituce, jež by měla na jeho respektování dohlížet okem nejpřísnějším, přímo ostřížím. Děje se ovšem pravý opak. EU se chová jako diktátor, který dnes s naprostým klidem překračuje už i neúnosné meze. V našem případě na sebe bere roli NATO, jistě na pokyn Spojených států, které si to s Ruskem samozřejmě nechtějí rozházet, tak v tom držku nechají vymáchat Evropě. Tato strategie je bezpochybná, nejen s tímto ale s mnoha dalšími jejími projevy se potkáváme dnes a denně na každém kroku.

Obyvatelstvo však, nemajíc ani prosté znalosti práva, logicky mlčí a novodobý kat Evropy, takto Evropská unie, může tudíž řádit dle libosti svých nadřízených – CIA, MI6, Mosadu, Pentagonu a kdo ví, koho ještě.

Jan Čech

PS: Přemoudřelý český občan polistopadového větru, jenž tu snad zázrakem vykvetl na suchých, praskajících větvích zetlelého stromu prohnilé demokracie, by pravil: »No a co? I kdyby tohle EU nemohla, je to v našem zájmu, v zájmu demokracie. Smrt Rusku!«

Související články

2 KOMENTÁŘŮ

  1. Lid Ukrajiny si nepřeje být v EU ani v NATO. Ti, kdo se dostali k moci upalováním a ubíjením policistů, udržují se u moci mrzačením a vražděním Ukrajinců, ti kdo jsou vyškolení v USA a v EU a plní příkazy některých kapitalistů z NATO a EU nejsou Ukrajinci. Slouží jen k převodu majetku ukrajinského lidu některým kapitalistům USA a EU. Např. měnové zlato Ukrajiny bylo odvezeno do USA, ministriní financí Ukrajiny byla JMENOVÁNA občanka USA.

  2. To by byla agrese a hrubé porušení mezinárodního práva. EU nemá nárok se vměšovat do vnitřních záležitostí Ukrajiny.

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy