Home Názory Jediná cesta je okamžitý odchod z EU!

Jediná cesta je okamžitý odchod z EU!

Blíží se nám volby do Evropského parlamentu, na který mám svůj jasný názor. Především EU byla z mého pohledu – a historické prameny mi dávají za pravdu – založena bývalými nacisty, kdy čelní roli sehrál Walter Hallstein, první předseda Evropské komise v roce 1958.

Byl nacista, byť o jeho nacistické minulosti dezinformátoři a manipulátoři mlží, ačkoli existuje i stranická knížka. Kdyby nebyl členem nacistické strany, těžko by mohl působit jako profesor práv na univerzitách ve Frankfurtu a v Rostocku.

I proto je můj vztah k EU veskrze negativní a nikdy jsem s členstvím v EU nesouhlasil, a to zejména z důvodu, který jsem předestřel. Dále pak unijní parlament pokládám za jednu z nejzkorumpovanějších institucí na světě, kdy může směle konkurovat českému parlamentu a české politické scéně. Tady bych jen na okraj uvedl, že čerpám ze zahraničních serverů, jako je Politico, který sám uvedl, že korupce prostupuje Evropským parlamentem již po desetiletí. Mnozí si jistě vzpomenou na zásah v EP v prosinci 2022, kdy byli vyšetřováni a zatčeni europoslanci, následně obviněni z korupce, praní špinavých peněz a členství ve zločinecké organizaci. Pro ty, kteří si nemohou vzpomenout, šlo o italského poslance Panzeriho, místopředsedkyni EP Evu Kailisovou a následně byli zatčeni i další včetně rodinných příslušníků, kteří se na korupci ve prospěch zemí Perského zálivu podíleli. To vše mě utvrzuje v tom, že jakékoli setrvání v EU, popřípadě tzv. pozvolné odcházení není na místě a je třeba odejít bez zbytečného odkladu. ČR má jedno z nejhorších postavení jako členský stát EU. V době, kdy jsme vstupovali do EU, vstupovali jsme jako stát druhořadý. Během dvaceti let jsme se vypracovali »už« na třetí příčku – ne druhořadého, ale naprosto podřadného státu EU.

Svůj dík za to opět nese korupce, protože tým, který měl vyjednávat o podmínkách přístupu, vedl známý protekční komunistický synek Telička, syn agenta StB, který se sám narodil ve Washingtonu DC, což si myslím, že hovoří za vše. Tento lobbista zaprodal, spolu se svými kumpány Českou republiku čtvrté říši za legendárních 30 stříbrných. Proto neshledávám v současných kandidátech a kandidátkách politických stran a hnutí jediný volitelný subjekt, jedinou konkrétní osobu, a to z následujících důvodů.

U parlamentních stran, a to včetně opozice, je to samozřejmé. Jsou tzv. proevropští, lokajští, a nikdy jsme od žádné z nich neslyšeli, že je třeba odejít z EU. U ANO je to zcela jasné, jedná se o firemní záležitosti, kdy agrobaron Andrej Babiš má své zájmy v EU, zejména v Německu, a nedovolí svým pohůnkům, aby tyto zájmy jakkoli narušovali. Ostatně Věra Jourová, kandidátka a komisařka EU za ANO, jejímž jediným programem je totálně zlikvidovat svobodu slova v ČR, je skutečným obrazem zájmů firmy ANO. Pro tuto pozici byla již odmala školena svým otcem Jiřím Špakem, obávaným donašečem StB, jehož se dokonce obávali i funkcionáři KSČ okresního formátu.

A mimoparlamentní strany? Tam taktéž neshledávám jediný vhodný subjekt, který by mohl zájmy ČR zastupovat v Evropském parlamentu, protože jediným důvodem jejich kandidatury je dostat se do tohoto korupčního prostředí a v něm se podílet na tom, co ostatně dělají a dělali v České republice. Řeči fotbalového bafuňáře o tom, jak jim to tam vše vytmaví a jak vše změní, je jen vějička na voliče. Je to stejné i u dalších, kteří tvrdí, jak změní přístup EU k ČR na férové podmínky. To je jen bohapustá lež, protože EU je od své podstaty prohnilý a neférový spolek a jako takový nelze změnit k férovému jednání.

Stejným příkladem je i pofiderní kandidátka spolku STAČILO! pod vedením kvazikomunistické strany v čele s Kateřinou Konečnou a jejím kumpánem Ondřejem Dostálem, jenž byl pro tuto činnost vycvičen za peníze ministerstva zahraničí USA, kde studoval na základě tzv. Fulbrightova stipendia. James W. Fulbright byl známý tím, že nenáviděl vše ruské, tehdy Sovětský svaz, a měl tím pádem styčné body s Walterem Hallsteinem, jehož byl vrstevník a politický souputník, a s tímto pánem ho spojovala snaha o federalizaci Evropy, kterou po celý svůj aktivní život po roce 1945 všemi dostupnými a často ne legálními způsoby prováděli. Proto si myslím, že tato kandidátka byla formována z figurek, které byly vhodně vybrány v zahraničí. A asi není náhodou, že Kateřina Konečná vyslyšela důrazné doporučení, aby dvojkou na kandidátce vedené KSČM byl právě absolvent Fulbrightova stipendia. Toto uskupení díky tomu bude hájit všechno možné, jen ne zájmy občanů ČR a už vůbec ne snahu o vystoupení ČR z EU. Sám za sebe jsem zvědavý, kolik naivních jedinců dá takovým pokrytcům svůj hlas.

Jediná cesta je okamžitý odchod z EU a jsem připraven svým hlasem podpořit takového kandidáta, který bude mít ve svém programu, že jde házet nikoli jen písek do soukolí EU, ale celé lopaty. Činnost EU je třeba sabotovat, rozkládat ji, a to i v součinnosti s komunitami z třetího světa. Zejména po boku našich muslimských bratrů ze severní Afriky a ostatních kolonií, kteří si přišli do EU pro to, co jim bylo v jejich zemích během koloniální nadvlády takzvané civilizované Evropy ukradeno. A taktéž přicházejí pro satisfakci za desítky milionů lidí, kteří byli těmito civilizovanými státy v jejich domovině povražděni. Je načase, aby EU a státy, které ji většinově tvoří, začali platit daň z krve.

Luděk Růžička

2 KOMENTÁŘE

  1. O vstupu do EU vyhlásil Špidla REFERENDUM. Většina Čechů si vstup do EU přála- smlouva s ĎÁBLEM se nedá zrušit-je to i v příběhu o Faustovy.

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here