Krize na Akademii věd. Kdy bude předsedkyně Zažímalová rezignovat?

Akademie věd má skandál, který otřásá nejvyšším patrem vedení instituce. Předsedkyně Akademie Eva Zažímalová se ocitla v situaci, v níž jí hrozí konec ve funkci.

Mediálně zveřejněné informace z poslední kontroly na Akademii ukazují více podezření, která byla označena za závažná. Problém se týká nesrovnalostí při zacházení s veřejnými penězi, zatímco se má dodržovat zákon o zadávání veřejných zakázek a interní normy. Kontrola upozornila na to, že při zacházení s péčí řádného hospodáře by nemělo docházet k plýtvání s financemi. Kupříkladu částka 700 000 Kč byla utracena jen na jediné zasedání Sněmu Akademie nebo předsedkyně brala 18 000 Kč za svůj proslov. Lidé se teď oprávněně ptají, zda bylo potřeba tolik občerstvení nebo jiných výdajů. Už i předsedkyně Akademie přiznala, že vedení si je vědomo určitých nedostatků.

Jde o velké finance, celkově Akademie věd loni i letos disponuje částkou přes sedm miliard Kč.

Auditor Jan Blecha, který byl ředitelem Útvaru interního auditu, dělal od ledna do července tohoto roku kontrolu na Akademii věd. Uvedl: »Dospěl jsem k podezření, že stávající vedení Akademie nebude se závěry auditu nic dělat.« Navíc podrobněji rozvádí, že na Akademii panoval strach. Zmiňuje, že vedení Akademie na něj během kontroly vyvíjelo nátlak, dávalo mu pracovní smlouvy jen na krátkou dobu v řádu měsíců a očekávalo, že bude podle toho provádět kontrolu.

Problémy na vedení Akademii věd nelze vidět v politických rozporech mezi vedením Akademie a vládou. Naopak předsedkyně Akademie Zažímalová je s Fialovou vládou v souladu už od jejího nástupu v roce 2021. Dokonce se ke kabinetu chovala až nevhodně ideologicky servilně. Vedení Akademie by ale mělo jednat s každou vládou nestranně a vidět dlouhodoběji za několikaletou dobu mandátu jednotlivých vlád. Krátkozraký politický oportunismus není dobrý rádce. Přestože je politická jednostrannost předsedkyně s její podporou Fialova kabinetu očividná, bylo by i tak dobré otázku porušení povinné ideologické nestrannosti prošetřit, aby byla tato věc náležitě prozkoumána.

Ostatní členové vedení Akademie by si měli vyžádat kontrolu Zažímalové, aby nebyli později vyšetřováni jako komplici nepravostí. Měli by asi mimo jiné požádat etickou komisi AV, aby prošetřila všechna podezření z finančního a ideologického porušování Etického kodexu AV předsedkyní a jejími podřízenými. Pokud si chce Akademie udržet respekt u široké veřejnost, to znamená u občanů jakožto daňových poplatníků, kteří ze svých daní Akademii platí, měla by Akademie nechat celou věc důkladně prošetřit.

Nezapomínejme, že občané jsou také voliči, kteří by měli mít v demokratickém systému nejvyšší prioritu. Mohou po příští vládě požadovat přísné potrestání těch, kteří by byli příčinou krize na Akademii. Věda je stěžejní sektor státu. Ví to každá vláda, upozorňoval na to předchozí Babišův kabinet a již na svém začátku i ten Fialův. Bez kvalitní vědy nemůže dnes dobře prosperovat žádný stát. Věda, výzkum a vývoj jsou termíny, které jsou důležité pro ekonomiku i životní úroveň občanů. Je dobře, že odbor komunikace ministerstva financí uvedl, že se vyhodnocením problému na Akademii už zabývá příslušný kontrolní útvar ministerstva.

Co to pro Akademii věd znamená? Zdá se, že Akademie se kvůli špatnému manažerskému přístupu Zažímalové doslala do slepé uličky. Nejdřív si Zažímalová svým naivním ideologickým podbízením Fialově vládě popudila opoziční politiky, kteří budou pravděpodobně sestavovat příští vládu a tím rozhodovat také o financích pro Akademii věd. Teď se navíc Zažímalová dostává do sporu také s Fialovou vládou, která vybízí k úsporám, zatímco audit na Akademii místo úspor upozorňuje na vážné nesrovnalosti při hospodaření s veřejnými financemi a na nesnesitelnou situaci. Akademii hrozí, že tato vláda provede redukci rozpočtu Akademie a příští vláda ji také nebude mít v oblibě. Ohrožen je výzkum i stabilita mnoha vědců. Předsedkyně Zažímalová se projevuje neprofesionálním přístupem a asi jí nezbyde než rezignovat na svoji pozici. Zatím to vypadá, že Akademie věd má tento výběr: konec Zažímalové, nebo úpadek Akademie.

Zbyšek Kupský

Související články

2 KOMENTÁŘŮ

  1. Poslouchat v televizi předsedkyni Akademie věd je dřina. Mimo vlezdop*rdelismu vůči Fialovi a Rychetského Pětikoalici z ní zatím nevypadlo nic rozumného. Ale co se divím, když předsedu Akademie věd mohl dělat moula Drahoš, který se teď válí bez užitku v Senátu.

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy