Opravdová vzdělanost nezná žádných hranic. Existují však i takové hranice, jež v mravním životě dávají smysl!

Pár slov k připomenutí výročí narození Jana Ámose Komenského, učitele národů a člověka dvou epoch. Přibližně za necelý měsíc (alespoň v to pevně doufám) si slavnostně připomeneme výročí jeho narození.

Právem se tvrdí, že Jan Ámos Komenský byl člověkem dvou epoch. Snoubila se v něm humanistická pansofia (všemoudrost) s čistou barokní zbožností a láskou k Bohočlověku, Ježíši Kristu. Ve své osobě tak spojuje otevřenost pravdivému poznání a zároveň víru v elementární rovnost. Víru ve spravedlivou společnost, jež se rodí z předpokladu, že všichni lidé (již ze své podstaty) jsou si navzájem bratry a sestrami.

Komenský, právě pro své českobratrské náboženské cítění, však musel v době nekompromisní rekatolizace svou milovanou Vlast opustit.

I přes naděje vkládané do mírových jednání ve Vestfálsku v závěru třicetileté války, dokonce i přes osobní diplomatické konexe (doložené např. korespondencí se švédským kancléřem Axelem Oxenstiernou), zůstalo Komenského přání návratu do rodné země nakonec nevyslyšené, a tudíž nesplněné.

Učitel národů nalezl místo svého posledního odpočinku v nizozemském Naardenu. Tak už tomu mnohdy v naší zemi bývá, že uznání a respektu se někteří velikáni českého národa nedožijí ve svém mateřském státě vůbec. Anebo (v lepším případě) se jej dočkají alespoň v období posmrtném. Ani tehdy to ovšem nemusí platit navěky…(!)

Komenský uchovával a chránil duchovní a kulturní tradice národa v srdci Evropy, národa těžce zkoušeného, a přece nezdolného. Navazoval přitom na kontinuitu kultu Pravdy Mistra Jana Husa a Božích bojovníků, stejně tak na mírovou filosofii myslitele Petra Chelčického, jehož ideje převzal v 19. století ve svém románu Vojna a mír velikán ruské literatury Lev Nikolajevič Tolstoj a o trochu později i první československý prezident T. G. Masaryk.

Komenský se rovněž inspiroval mírovou politikou husitského krále Jiříka z Poděbrad. Věřil a doufal ve všeobecnou nápravu věcí lidských. V rámci své pedagogické činnosti se stal jakýmsi »předvojem« všech moderních pedagogických přístupů k dítěti. Já osobně si nejvíce vážím tří momentů v jeho pedagogické filosofii.

Moment první – každé dítě je do určité míry vzdělatelné a učitel neztrácí víru ve smysl a poslání své práce (pedagogický optimismus).

Moment druhý – každý učitel je dítěti sluncem, jež světlem poznání a silou pravdy vítězí nad temnotou nevědomosti.

Moment třetí – škola má být dílnou lidskosti a právě k oné ryzí lidskosti vede cesta skrze výchovu (škola bez kázně je jako mlýn bez vody).

Studium Komenského života a díla nás přesvědčuje a utvrzuje v poznání, že lidská láska k bližnímu člověku by neměla mít žádné hranice. Souběžně s nekonečnou lidskostí však musíme mít na paměti, že při výchově a vzdělávání a při formování mravně kvalitního života jsou jisté hranice naopak velmi potřebné a opodstatněné.

Člověk jako jedinec, ale i národ coby společenství lidí, musí ostře a striktně rozeznávat hranice mezi dobrem a zlem, mezi mírem a válkou, mezi demokracií a diktaturou. A musí především usilovat o Pravdu, jež se zrodila ze samotného daru života a jíž do života člověk sám znovu vrací, nemá-li žít jen ve lži a klamu.

Já, učitel mateřského jazyka a dějepisu, jsem si za svůj cíl zvolil boj za historickou pravdu. Proto je mi velikou ctí lidsky i politicky spolupracovat s lidmi, kteří se zavázali k témuž cíli – hledání pravdy. Nezradit tento cíl nás všechny zavazuje k bdělosti ve všech mravních kategoriích.

Kéž už nikdy nebudou mírové ideály svobody, lidskosti a rovnosti utopeny v krvavé bouři válečných štváčů tohoto světa!

Nechť se pro-lidová a pro-národní vláda věcí našich zpět k nám, lidem této země, znovu navrátí!

Marek Adam

Související články

4 KOMENTÁŘŮ

  1. 🎉🇷🇺V ruském městě Soči prezident Putin zahájil Světový festival mládeže.

    Podle prezidentových slov se návštěvníci akce budou moci přesvědčit, že „úsměv pro nás není maska“, ale upřímné vyjádření citů, a že „pokud něco slíbíme, svůj slib vždy dodržíme“.

    Upozornil také na skutečnost, že statisíce přihlášek k účasti ze 190 zemí ukázaly, že pro mladé lidi neexistují hranice a dělící čáry. Zdůraznil, že bratrství národů vždy bylo a zůstává hlavním pilířem, předností a silou Ruska.

    Sledujte @neCT24  | 42TČen

  2. Tahle kreatura, která vyučuje dějepis na soběslavském gymnáziu musí být neskutečný cynik. Zaštiťujíc se mírovými ideály mu nic nebrání, aby obhajoval agresi Ruska na Ukrajině včetně zabíjení tamních dětí a ničení škol. Děsím se toho, že by něco takového učilo má vnoučata historii.

    • Brázda, ty nacistický hajzle co se tady na iPortaL24 hlásíš k nacismu. Jediný kdo úmyslně zabíjí děti v Rusku jsou české rakety z českých raketometů RM-70 Vampire v rukou Ukrajinců, dodaných Ukrajincům válečnými zločinci z ČR – Fiala, Rychetského Pětikoalice a Pavel.

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy