Opravdu je neudržitelný důchodový systém?

Asi před půl rokem, jsme napsali, společně s Ing. Vladimírem Hrabánkem, CSc., krátkou koncepci o spravedlivém a flexibilním rovném důchodu v číslech. Krátce připomeneme, v čem tkví tato koncepce.

Bylo v ní zmíněno, že každý, kdo odvádí důchodové pojištění na svůj důchodový účet, jak dosáhne 50 let věku, může tyto peníze vyzvednout, nebo investovat. Zkrátka si s nimi může dělat, co chce. A také, aby se tyto vložené peníze dědily. (Při nedožití padesáti let se tyto peníze převedou na společný důchodový účet.) Od 50 let a dalšího produktivního věku se důchodové pojištění odvádí na veřejný důchodový účet. Peníze z tohoto veřejného důchodového účtu se rozdělují každý rok rovným dílem pro stávající důchodce. A ti, jejichž majetek přesahuje více než 50 mil. Kč, tento rovný důchod nedostávají.

Vzhledem k tomu, že žijeme v moderní době, kdy se všude zavádí na místo lidí roboti, nebo umělé inteligence, měl by se i z těchto robotů a umělé inteligence také odvádět důchodový paušál na společný veřejný účet. Lze očekávat, že v budoucnu se to bude zavádět v ještě větší míře než v současnosti, a proto lidstvo půjde cestou zkracování pracovní doby, pracovních dnů, a nebude závislé na demografické křivce společnosti. V současné době výhody robotizace a aplikace umělé inteligence mají pouze majitelé firem. A sami vynálezci robotického zavedení pracovních procesů z toho moc velké prebendy nemají.

Z těchto důvodů doporučujeme naší vládě, a především ministru práce a sociálních věcí, aby stanovili přesné podmínky, za jakých se budou odvádět peníze na důchodové pojištění i z robotů a umělé inteligence. A nestrašit lidi, že je neudržitelný důchodový systém, a že na jednoho důchodce v budoucnu bude jeden nebo dva pracující odvádět důchodové pojištění. Vždyť lidstvo se bude snažit čím dál více modernizovat pracovní procesy. Jako například už dnes, v některých případech, jezdí metro bez strojvedoucího, pásovou výrobu obsluhují roboti bez zaměstnanců, projekty vypracovává umělá inteligence apod.

Proto znovu důrazně apelujeme na vládu, především na ministra práce a sociálních věcí, ale i na ministra financí: Nestrašte lidi, že v budoucnu nebudou peníze na důchody. Při správné moderní důchodové koncepci tento problém nenastane. Chce to jen vzít rozum do hrsti.

MUDr. Bohdan Babinec, CSc.

Související články

2 KOMENTÁŘŮ

  1. Polistopadoví mocipáni projedli naši budoucnost. Namísto investic, úspor a poctivé práci jsou v buržoazním režimu výhodné spotřeba, dluhy a zlodějina. Trh se naplno otevřel dovozu banánů a nekvalitního spotřebního zboží z Asie. Nesmírně se prohloubila zadluženost, a to i tzv. vnitřní, v důsledku zanedbávání infrastruktury. Náš národní majetek byl rozkraden. Ovšem největší ztrátou jsou za 35 let kapitalismu statisíce nenarozených dětí v důsledku nastavení podmínek režimem směrem k bezuzdému konzumu.

  2. Zvyšování produktivity a efektivity průmyslové výroby by mělo sloužit pracujícím a ne proti nim.
    Kapitalisté se však nevzdají svých zisků, které se zvyšují díky technickému pokroku. Kapitalisté raději propustí dělníky místo toho, aby se s nimi dělili o své horentní zisky z technického průmyslového pokroku, který je stejně výsledkem práce dělníků a techniků.
    Kapitalismus je zlo a neslouží lidem, ale jde proti nim.

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy