Průzkum: »Americká demokracie« přináší světu chaos

Spojené státy vyvážejí »demokratické standardy« a usilují o »demokratickou transformaci« po celém světě, což vede k nestabilitě, konfliktům a katastrofám. Podle celosvětového průzkumu veřejného mínění, který prostřednictvím Institutu mezinárodní komunikace Nové éry vyhlásily CGTN a čínská univerzita Renmin, jsou respondenti z celého světa hluboce nespokojeni s tím, že Spojené státy neustále využívají otázku demokracie k potlačování jiných zemí ve svůj vlastní prospěch a také k prohlubování rozdělení světa a konfliktů mezi jednotlivými tábory.

Vývoz demokracie ze Spojených států zdůrazňuje jejich hegemonii

Demokracie je společná hodnota sdílená celým lidstvem, která by neměla být využívána k prosazování geopolitických zájmů a zároveň k brzdění lidského rozvoje. Spojené státy si pojem »demokracie« dlouhodobě privatizují, aby si udržely svou hegemonii. Pod praporem »demokracie« Spojené státy podněcují secesi a konfrontaci a podkopávají systém soustředěný kolem Organizace spojených národů a řád založený na mezinárodním právu.

Podle průzkumu 71 % respondentů z celého světa kritizuje USA za to, že se pod rouškou »demokracie« vměšují do vnitřních záležitostí jiných zemí a potlačují jiné země. Silnou nespokojenost s hegemonistickým chováním Spojených států při zneužívání sankcí a ekonomického nátlaku vyjádřilo 62,3 procenta respondentů.

Kromě toho USA v zájmu udržení své hegemonie v posledních desetiletích podněcovaly »barevné revoluce«, které vyvolávaly rozkol a konfrontaci a vedly ke změnám režimů v některých zemích, jež se ponořily do politických nepokojů, ekonomického vyčerpání a ztížení obživy obyvatel.

V průzkumu se téměř 70 % (68 %) respondentů z celého světa velmi obává dlouhé historie USA, které podněcují »barevné revoluce« a vedou »zástupné války« po celém světě. Proti nucení jiné země ke změně politického systému prostřednictvím revoluce a agrese se důrazně vyslovilo 65,8 % respondentů.

»Maják demokracie« sklízí celosvětovou kritiku

Ačkoli Spojené státy o sobě tvrdí, že jsou »majákem demokracie«, stále více lidí na celém světě se domnívá, že demokracie by měla mít různé formy v závislosti na politických, ekonomických a kulturních vzorcích každé země. Spojené státy již dávno nejsou »vzorem« demokracie. O tom, zda je země demokratická, či nikoliv, a o tom, jak demokracii lépe realizovat, by měli rozhodovat její obyvatelé, nikoliv jiné země.

Podle průzkumu se 84,3 % respondentů z celého světa domnívá, že demokracie se v různých zemích a kulturách prezentuje různými způsoby. Neexistuje žádný nadřazený model demokracie nebo univerzální politický systém. 84,8 procenta respondentů je toho názoru, že při rozhodování o politickém systému by země měla brát v úvahu svou historii, kulturu a národní podmínky. 80,3 procenta respondentů se domnívá, že existence různých civilizací ve světě má pozitivní vliv na světový rozvoj. 79,5 procenta respondentů vyjádřilo rozhodný nesouhlas se snahou Spojených států o hegemonii v celosvětovém měřítku pod heslem »demokracie«. Na 86,8 procenta respondentů vyzvalo Spojené státy, aby co nejdříve ukončily své hegemonistické praktiky. Při jednání s ostatními zeměmi by se mělo vycházet z konceptu vzájemného respektu a hledání společných východisek při zachování rozdílů.

Výše uvedené údaje zahrnují tři celosvětové průzkumy, včetně průzkumu »Dojmy z Ameriky«, kterých se zúčastnilo celkem 39 315 respondentů z 32 zemí světa, od rozvinutých zemí, jako jsou Spojené státy, Velká Británie, Německo, Kanada, Španělsko a Japonsko, až po rozvojové země, jako jsou Brazílie, Argentina, Jihoafrická republika, Malajsie, Peru a Pákistán.

(pr)

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy