Povinná vojenská služba? Pokrytectví a trapná hra!

Dnes tolik skloňovaná otázka prezenční vojenské služby je tématem, k němuž jsem se několikrát vyjadřoval již v minulosti a netajím, že jsem byl vždy kritikem jejího zrušení. Bohužel mi teď čas dává za pravdu.

Od zrušení základní vojenské služby došlo k degradaci obyvatelstva České republiky a zejména mladých lidí do 30 let, kdy systematická práce různých neziskových organizací učinila naši mládež v nadneseném slova smyslu nebojeschopnou.

Po zrušení základní vojenské byl uveden v platnost zákon 585/2004 Sb., který je znám jako branný zákon, na základě něhož se branná povinnost vztahuje na občany ČR mezi 18 a 60 roky. Nicméně aby na základě toho zákona mohli být povolávání do armády, je potřeba, aby nastaly dvě okolnosti: buď ohrožení státu, nebo válečný stav. Už ta logika začít cvičit zálohy v době, kdy jsme ve válečném stavu, je mimo mísu. V tu dobu už přece potřebujeme vycvičené zálohy! To svědčí o diletantismu, s jakým bylo po celou dobu existence České republiky k obraně země přistupováno.

Údajná nechuť sloužit Armádě ČR u mladých lidí spočívá dle bývalé kandidátky na prezidenta Danuše Nerudové v tom, že nebylo parlamentem odhlasováno manželství pro všechny, což naprosto svědčí nejenom o mentální úrovni této obchodnice s tituly, ale i o úrovni vysokých škol a univerzit u nás. To ale jen tak na okraj.

Zavést základní vojenskou službu nelze zejména z praktických důvodů. Nebylo by možno nové odvedence ubytovat, protože kasárna byla pod rukou rozprodána různým developerům navázaným na politické strany, které se dostaly k moci. Tudíž ani nelze občany vystrojit a už vůbec ne vyzbrojit, a to proto, že česká armáda ničím takový jako výstroj a výzbroj v současnosti nedisponuje. Vše bylo postupně rozkradeno, a co nebylo rozkradeno, bylo odesláno na Ukrajinu, kde to bylo zničeno ruskou armádou.

K dobrovolnému výcviku tzv. předurčení se za více než půl roku přihlásila jen necelá stovka lidí, což ostatně svědčí o přístupu českých občanů k vlastní zemi. Současné nomenklaturní politické kádry tudíž mohou být nadšeny, protože jejich politika evidentně slaví úspěch. Téma zavedení povinné vojenské služby je tak jenom politickou hrou a trapnou komedií, protože v ČR je tato věc zhola nereálná.

Osobně mě však zaráží, že nejneohroženější válečníci s Ruskou federací, kterými jsou Piráti, jejichž příznivci se rekrutují z mladších věkových skupin, nejdou příkladem a své voliče nevyzvou k plnění občanských povinností vůči vlasti. To vše svědčí o pokrytectví Pirátů, ale i ostatních politických stran a na ně navázaných subjektů. Příklad bychom si v tomto případě mohli vzít z Lotyšska, kde byla zavedena roční vojenská služba jako důsledek decimace lotyšské armády v prvním roce války na Ukrajině.

Abych to tedy shrnul, je evidentní, že v ČR pro zavedení vojenské služby nejsou nejenom politické podmínky, ale hlavně materiální. V českých školách, místo aby chlapci byli vychováváni ke službě vlasti, jsou nabádáni k tomu, aby si rozmysleli svou sexuální orientaci a zda vůbec jsou nebo resp. budou jednou muži.

Luděk Růžicka

Související články

7 KOMENTÁŘŮ

 1. Za minulého režimu tu byla masa 200000 vojáků základní vojenské služby, která sloužila imperiálním zájmům Ruska a která by v případě konfliktu byla zlikvidována v řádu dní. Pro záklaďáky to byly navíc 2 roky naprosto ztraceného života doprovázené buzerací velitelským sborem a otřesnou šikanou staršími vojáky. Každý rok umíralo při mimořádných událostech cca 150 vojáků. Řada z nich končila sebevraždou.
  Je nepředstavitelné, že si někdo myslí, že toto mělo zůstat i po Listopadu.

  • Brázda, kdo ti za to dnes může, že jste se záklaďáci mezi sebou šikanovali?
   ČSLA byla dobře vyzbrojená vycvičená a vybavená socialistická armáda, která úspěšně zadržovala západního agresora. Důkazem je 41 klidných let v socialismu. Dnešní Armáda ČR to vede od devíti k pěti, řízená Fialou a Rychetského Pětikoalicí a Pavlem. Dnešní buržoazní česká armáda by neubránila nic.

  • Vždyť to zůstalo i po privatizačním puči. Já jsem byl na vojně ve druhé polovině 90. let.
   Za socialismu nás ohrožoval americký režim a jeho satelity, proto bylo nutné dbát na obranu.
   Mimochodem, ta šikana se do světa rozšířila z elitních britských soukromých škol…

 2. V 60.-70. letech v USA v době vietnamské války Američané hromadně pálili povolávací rozkazy do americké armády. Je třeba si v ČR vzít z Američanů příklad ….. Vysr*at se Pavlovi na administrativní odvody, které jsou normálními regulérními odvody do české armády ….

 3. Klid, kapitalisté se neodváží umožnit dělníkům ale i dalším vykořisťovaným a oloupeným, získat zbraně.
  V únoru 1948 předali dělníci zbrojovky Brno pušky dělníkům a co toho bylo.Dokud měli pušky kapitalisté a stříleli do dělníků, , jejich žen a dětí, prostřednictvím četníků, mohli kapitalisté dělníky vykořisťovat a nepotřebné dělníky zabíjet.
  Když měli pušky dělníci vznikl socialismus- vláda dělníků, rolníků a tvůrčí inteligence.

 4. To ať si přemýšlí a rozmýšlí o čem chtějí, než aby sloužili co kanonenfutr imperiálním zájmům velmocí jako naposledy za Rakouska Uherska – 4. pokus o vložení tohoto příspěvku

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy