Progresivní rozvoj právního systému v Číně

V současnosti je Čína bezesporu ekonomickou jedničkou a téměř celý svět se dříve nebo později na čínskou ekonomiku naváže. Dokonce i Joe Biden nedávno prohlásil (nebo si snad posteskl?), že čínská ekonomika je propojená se Spojenými státy.

Ano, socialismus s čínskými rysy dosáhl značných úspěchů. A Čína pokračuje i ve zdokonalování systémů právních. Ve své legislativě od 18. sjezdu Komunistické strany Číny vznesla řadu otázek. Zejména: Jaké procesy jsou třeba pro schválení nového zákona? Jakými způsoby se mohou obyčejní lidé podílet na státní legislativě?

Na tiskové konferenci, kterou pořádalo propagační oddělení Ústředního výboru KS Číny k tématu »Čína v poslední dekádě«, zástupci Všečínského shromáždění lidových zástupců (VSLZ) představili dosavadní úspěchy dodržování a zdokonalování právního systému v nové éře. Legislativní práce se vyznačovaly vysokou náročností, širokým pokrytím, rychlým tempem a vysokou kvalitou.

Jen výčet působí grandiózně. Vytvořeno bylo 69 nových zákonů, revidováno 237 zákonů, schváleno 99 rozhodnutí ohledně příslušných důležitých zákonných otázek a zpracováno devět právních interpretací. Důležité je, že vše směřovalo k podstatnému zdokonalení právního systému.

Jen ještě podotýkám, že v roce 2018 schválil Čínský parlament pátý návrh revize Ústavy, aby se upevnil právní základ pro splnění »čínského snu o velkolepém vzestupu národa«.

Náměstek generálního tajemníka Stálého výboru VSLZ Wang Tchie-min uvedl: »Posílili jsme dohled nad dodržováním Ústavy, vytvořili jsme zákon o inspekci, zákon o ochraně hrdinů a mučedníků, zákon o národní hymně, revidovali jsme zákon o národní vlajce a další zákony související s Ústavou, a zavedli jsme systém pro udělování ocenění a amnestie. Vytvořili jsme ústavní výbor a právní výbor v rámci VSLZ a upravovali jsme jejich práci. Postupně pracujeme na přezkumu Ústavy a posílili jsme systém přezkumu a budování kapacit. Předložili jsme systém ústavní přísahy ve formě legislativy a potvrdili jsme Státní den Ústavy.«

Wang rovněž uvedl, že VSLZ a jeho Stálý výbor hájily řád v Hongkongu, který určují Ústava a Základní zákon této zvláštní administrativní oblasti. Vytvořily Zákon o národní bezpečnosti v Hongkongu a více než deseti úpravami zdokonalily volební systém v této oblasti s cílem právně zajistit politiku »jeden stát, dva systémy«.

Wang k tomu navíc doplnil, že legislativní práce je nutno ještě urychlovat, samozřejmě při zajištění kvality. »Vytvoříme, revidujeme nebo zdokonalíme sérii zákonů nutných pro národní správu a těch, které jsou potřeba pro uspokojení rostoucích potřeb lidí,« uzavřel.

Co dodat? Domnívám se, že tento vývoj je potřeba sledovat. Jednak proto, že ať chceme nebo ne, tak se to bude dotýkat i nás v Evropě, a také pro poučení či inspiraci.

Roman Blaško

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy