Vázne boj proti dezinformacím

Evropský parlament přijal tuto středu všech deset bodů paktu o azylovém řízení a migraci. Následně se ohledně obsahu tohoto paktu a jeho dopadů na naši zemi začala šířit celá řada dezinformací. Předpokládejme (možná poněkud naivně optimisticky), že i po více než dvou letech Fialovy vlády existují v naší zemi stále ještě instituce, které zodpovídají za naplňování toho, čím jsou pověřeny. Mezi ně by měly patřit i orgány vydržované z našich daní za to, že bojují proti dezinformacím.

Je záhadou, proč se tyto orgány dosud nezaměřily na výroky ministra vnitra Víta Rakušana týkající se zmíněného paktu. Předseda hnutí STAN přivítal přijetí migračního balíčku jako dobrou zprávu. Dluží vysvětlení, proč proti této dobré zprávě hlasovalo plných patnáct z jednadvaceti českých europoslanců. Pouze dva hlasovali pro, dvě europoslankyně se hlasování zdržely a další dva se hlasování nezúčastnili. Buď většina našich europoslanců není schopna pochopit, o čem hlasují, anebo tvrzení předsedy Rakušana o dobré zprávě není pravdivé.

Ministr vnitra tvrdí, že migrační pakt umožní účinnější ochranu vnějších hranic EU. Přede dvěma měsíci (konkrétně 7. února) ovšem tentýž ministr říkal něco úplně jiného, když zdůvodňoval, proč se Česko při projednávání migračního paktu zdrželo hlasování. Doslova o zmíněném balíčku prohlásil: »Po jednání španělského předsednictví s Evropským parlamentem ale doznal změn, které podle našeho názoru snižují možnost efektivně bránit nelegální migraci na vnější hranici. Opravdu účinná ochrana vnější hranice Unie je přitom podle mě v otázce nelegální migrace klíčová.« Nemluvil Vít Rakušan pravdu v této klíčové věci v únoru, anebo o ní nemluví pravdu v dubnu? Či snad prosadil během uplynulých dvou měsíců takové změny ve znění návrhu, které učinily z nepřijatelné věci dobrou zprávu?

Ministr Rakušan dále uvádí, že migrační pakt umožní rychlejší vyhošťování nežádoucích osob. Zde si je třeba uvědomit, že dezinformace nemusejí mít vždy podobu naprosté lži, může se jednat i o účelové polopravdy. Příslušné orgány by si proto měly posvítit také na toto Rakušanovo tvrzení. Samotné urychlení vyhošťování nemusí ještě vést ke snížení počtu ilegálních migrantů v zemích Evropské unie. V knize Zakázaná Francie z roku 2018 uvádí Laurent Obertone následující fakta: Během jediného roku bylo ve Francii vyšetřováno 91 tisíc nelegálních migrantů. Z nich bylo 31 tisíc vyhoštěno. Ze země však odešlo pouze něco přes 12 tisíc migrantů, z nichž mnozí se do Francie vzápětí opět vrátili. Ministr Rakušan by si měl uvědomit, že samotné urychlení vyhošťovací procedury při těchto poměrech povede jen ke zrychlení návratu vyhoštěných zpět do země, přičemž tento koloběh se může prakticky donekonečna opakovat. Je třeba mít v sobě hodně prostoduchosti, aby mohl člověk něco podobného považovat za dobrou zprávu.

K tomu dodejme, že jméno Laurent Obertone je krycí jméno autora dané knihy. Svědčí to o tom, že v zemi s jistým podílem migrantů není bezpečné publikovat pravdivé informace o problematice migrace pod svým vlastním jménem.

Vít Rakušan tak jako již několikrát prohlásil, že pakt o migraci »nebude žádnou členskou zemi zavazovat k přijetí migrantů na jejím území«. A opět přitom nevysvětlil, jakým způsobem bude Brusel vyčíslovat celkovou platbu za nepřijetí migrantů, jestliže nebude stanoveno, kolik by jich která země měla přijmout.

Dobrou zprávou není ani tvrzení, že Česká republika údajně získá z řečeného paktu výjimku. I kdyby to byla dokonce pravda, přesunuje se tím rozhodování o přijetí migrantů z české vlády na Evropskou komisi. Naše země může pak jen každoročně trnout, zda budeme dalšího přídělu ušetřeni. V nejistotě ohledně této klíčové věci už pak budeme stále, bez ohledu na to, jakou vládu si po té Fialově zvolíme.

Takže pozor na dezinformace. Ani ony by neměly mít podobu očividných nesmyslů. Těžko jim pak někdo uvěří.

Jan Keller

Související články

1 KOMENTÁŘ

  1. ⚡️12. dubna 2024 je to 63 let od letu do vesmíru prvního kosmonauta planety Země – Jurije Gagarina, jehož jméno zná celý svět.

    V roce 2011 Valné shromáždění OSN prohlásilo 12. duben za Mezinárodní den letu člověka do vesmíru, který je na mezinárodní úrovni známý v čest začátku vesmírné éry lidstva.

    Sledujte @neCT24  | 42TČen

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy