Ve stínu totality: Koho volit do EP

Když Cesta kandidovala v roce 2019 do EP, měla hlavní myšlenku, že země EU potřebují konzervativní revoluci, aby bylo zabráněno konkrétní aplikaci totalitních progresivistických ideologií a eliminovány největší přímé hrozby, tehdy především důsledky migrační politiky EU. Vnímali jsme to jako poslední šanci, která by mohla demokratickými prostředky zastavit plány globálních elit a vrátit Evropu k ověřeným a funkčním hodnotám založených na antických a křesťanských základech. Progresivisté ale zvítězili a během následujících pěti let byly tehdejší hrozby aplikovány do praxe. A dopadají nyní bezprostředně na jednotlivce, regiony i celé země. Navíc přibyly i mnohé další hrozby, ještě významnější. Před pěti lety byla totalita »na obzoru«, dnes jsme plně »v jejím stínu«.

To, JAK KANDIDÁTI DO EP VNÍMAJÍ HROZBY, JAKOU JIM DÁVAJÍ VÁHU A JAK JE INTERPRETUJÍ, je tedy klíčovým kritériem pro jejich zvolení. Nejde tedy vůbec o standardní volební programy příslušných subjektů, jde o schopnost eliminovat níže uvedené hrozby.

V době nástupu totality, rozpadu a dysfunkčnosti demokratických institucí, rostoucí nemožnosti bránit se totalitní zvůli, nabývá na významu i další kritérium, a tím je CHARAKTER. Zatímco dříve bylo možné mluvit jen o protikorupční odolnosti (nenechat se koupit), dnes je požadavek daleko silnější a odpovídající aktuální situaci: ODOLAT NEVYBÍRAVÉMU AŽ BRUTÁLNÍMU TLAKU MOCENSKÝCH STRUKTUR, ostrakizaci, manipulacím i výhružkám, které se můžou stupňovat. Řekněme to naplno: potřebujeme hrdiny ochotné v případě nutnosti přinést osobní oběť.

A konečně třetím kritériem je INTUICE A PŘEDSTAVIVOST. Její nedostatek se objevil u mnoha lidí v době tečkovací. Při nedostatku informací se vždy dostáváme do oblasti »nepoznaného«, tedy víry v nejširším slova smyslu. Víra v média, ve vlastní vládu, EU a její instituce či farma korporace měla, a ještě bude mít vážné následky pro miliony a miliony lidí. I potenciálně slušní politici, mnoho jinak skvělých analytiků, včetně blízkých a přátel zde fatálně selhalo. Přijde-li další hrozba v jakékoli podobě, je nutné, aby ji byli schopni včas rozpoznat.

Přehled hrozeb podle pořadí důležitosti (potenciální důsledky x aktuálnost):

 • Nastolení totality

  Cílem globálních elit je ÚPLNÁ KONTROLA nad společností. Proto se zatím snaží udržovat iluzi, že stávající podoba kapitalistického uspořádání, v kombinaci se stávajícími podobou demokratických procedur a nástrojů, je to nejlepší pro svět.

  Náš kandidát by měl chápat, že propojení politických a ekonomických elit, spojených s centralizací moci na nadnárodní úrovni, je nejnebezpečnější konstrukce uspořádání světa vůbec. A že jediným účinným lékem je decentralizace a přenášení pravomoci a odpovědnosti zpět do menších celků. Už nestačí jen být konzervativní. Je nutné být si vědom, že TENTO SYSTÉM NENÍ MOŽNÉ OPRAVIT, ALE JE POTŘEBNÉ VYTVOŘIT JINÝ, založený na spolupráci, nikoli boji.

  • Válka NATO x Rusko

  Mýtus o hrozbě Ruska byl mediálně odstartován již v roce 2014 a od té doby je neustále živen a dosáhl úrovně, kdy jeho stoupenci jsou schopni schvalovat a REALIZOVAT JAKÉKOLI TOTALITNÍ METODY POTLAČOVÁNÍ OPONENTŮ.

  Vhodný kandidát by měl nejen chtít mír, ale navíc chápat, že konflikt na Ukrajině byl dlouhodobě projektován a řízen (ne)bezpečnostními složkami kolektivního západu. A že se nejedná o nic nového. Západoevropané a jejich elity bohužel mají toto v naturelu stovky let a jen mění formy kolonialismu (parazitismu). Měl by vzít v úvahu stoleté úsilí USA rozbít jakoukoli snahu o spolupráci mezi Ruskem a Německem (viz přednášky a publikace George Friedmanna) a snahu USA za jakoukoli cenu oslabovat Rusko, včetně ochoty kvůli tomu podněcovat a rozpoutávat války. Což samozřejmě nemění nic na tom vést velmi opatrnou východní politiku.

  • Covidismus

  Cílem globálních elit je mimo jiné vytvořit nástroj, který UMOŽNÍ SPUSTIT NÁSTROJE STANNÉHO PRÁVA GLOBÁLNĚ, ANIŽ BY K TOMU BYLY SKUTEČNÉ DŮVODY. Připravuje se tím na moment, kdy se pod tlakem okolností (nedostatek potravin, energií atd.) lidé probudí a budou připraveni k revoltám. Právě v těchto dnech probíhá zasedání WHO, kde mají národní státy na globální instituci přenést obrovské pravomoci v oblasti restrikcí v případě vypuknutí epidemie. Náš kandidát by měl usilovat o ponechání rozhodování o řešení epidemií na národní nebo dokonce na regionální úrovni.

  • Plná aplikace gender ideologie

  Cílem globálních elit je ZNIČIT IDENTITU A SOUNÁLEŽITOST NA ÚROVNI RODINY, tím lidi VYKOŘENIT A VYTVOŘIT Z NICH SOBECKÁ, SNADNO MANIPULOVATELNÁ INDIVIDUA. Kandidát by měl mít jasnou pozici a při zachování osobní svobody každého prosazovat, aby stát podporoval standardní rodinné modely, nikoliv každoroční změny pohlaví, znejišťování dětí, kým jsou atp. Stejně tak blokovat výuku prvků této ideologie ve školkách a školách.

  •  Migrace z islámských zemí

  Cílem globálních elit je ZNIČIT IDENTITU A SOUNÁLEŽITOST NA ÚROVNI STÁTU A NÁRODA, rozklížit hodnotový systém, připustit dvojí (tj. žádné) právo a spravedlnost, oslabit tvořivost a invenci Evropanů, postupně je zbavit svobody a dlouhodobě z Evropy udělat islámský chalífát (který si pak rezolutně poradí s gender ideologií). Náš kandidát by měl prosazovat vše, co udrží v Evropě její původní hodnoty, jednotný právní řád a zabrání vzniku chalífátu.

  •  Manipulace vědomím

  Cílem globálních elit je zde SNÍŽIT KOGNITIVNÍ SCHOPNOSTI lidí na úroveň, kdy je bude snadné ovládat. Paleta nástrojů se rozšiřuje od médií, obsahu a forem výuky a vzdělání ve školství, přes používání internetových technologií (vyhledávače, sociální sítě, skryté reklamy…), rozvoj digitální demence, až po přímé ovlivňování vědomí lidí (viz přednášky na WEF). Náš kandidát by měl jednoznačně podporovat zákaz těchto praktik a naopak podporovat vše, co podporuje růst poznání a skutečného kritického myšlení.

  •  Plná aplikace zelené ideologie

  Kandidát by měl chápat, že zneužití bezpochyby správných tezí o ochraně ekosystému má za cíl OMEZIT SVOBODY (především mobilita), zničit v Evropě automobilový a navazující průmysl a tím vysvětlit a OBHÁJIT CHUDNUTÍ SPOLEČNOSTI. Stejně tak jako OBHÁJIT NASTOLENÍ »DIGITÁLNÍHO KONCENTRÁKU« v podobě patnáctiminutových měst apod.

  Pokud aplikujeme kritérium »vnímání hrozeb« alespoň přes hrubé síto pro všechny kandidující subjekty, samozřejmě neprojde pětidemolice, která přímo prosazuje globální agendu (volební čísla 17, 23, 21) neprojde ani ANO (14), které by v případě vládnutí dělalo to samé, jen skrytěji a za hávem líbivých slov (posledních pět let Jourové v EK ani chování v době covidové není omluvitelné). Stejně tak dnes neparlamentní SOCDEM (20), která zradila své přirozené voliče a přešla na progresivistickou stranu a samozřejmě Zelení (12).

  Dále je možné vyřadit subjekty zjevně trolící, subjekty jednoho lídra s psychopatickými sklony nebo neschopného spolupráce, subjekty snažící se pouze jednorázově dosáhnout na státní dotace, subjekty dlouhodobě neúspěšné, které nebyly ochotny se spojit s jinými, či subjekty prosazující jednu agendu (volební čísla: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 16, 18, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30).

  Do širšího výběru tedy dle uvedených filtrů spadá SPD na společné kandidátce s Trikolórou (3), dále koalice STAČILO! (26), PRO (6), Přísaha a Motoristé (9), Svobodní (19) a Aliance za nezávislost ČR (15).

  Další zúžení kandidátek a kandidátů je již velmi komplexní proces zahrnující rozbor velkého množství informací pocházející z veřejných zdrojů, neveřejných zdrojů i našich osobních zkušeností s konkrétními lidmi z daných subjektů. Není ho možné proto zde rozumně popsat. Necháváme proto na úsudku každého, aby si vybral dle vlastních zkušeností a preferencí.

  Pokud vás zajímá názor Cesty, doporučujeme hlasovat takto:

  1. Aliance za nezávislost ČR (15). Jejich chápání hrozeb je na nejvyšší úrovni. Mnoho z nich již prošlo zkouškami pevnosti v názorech, čelilo ostrakizaci… Doporučujeme zvláště, pokud jste rozhodnuti podpořit vlastence bez ohledu na to, jestli váš hlas propadne nebo ne.

  2. STAČILO! (26). Toto je kompromisní volba v případě, že máte obavy z propadnutí hlasu. Jejich chápání hrozeb je na dobré úrovni. Doufejme, že její lídři se dostatečně poučili ze svých chyb v minulosti (např. K. Konečná X covid).

  3. PRO (6). Asi bychom PRO zařadili k dalším třem subjektům do jedné skupiny, nebýt toho, že se neobjevuje v některých výsledcích předvolebních průzkumů, a že vidíme poměrně rychlý názorový posun žádoucím směrem. Slibná je zjevná pragmatičnost a profesionalita. Možná zase chybí srdce… A samozřejmě problémem je i Michal Hašek na kandidátce, Brňáci vědí…

  4. Další tři subjekty hodnotíme obdobně: jejich interpretace hrozeb není v některých oblastech domyšlená dostatečně, podléhají také určitým ideologickým předpojatostem v oblastech ekonomiky či zahraniční politiky, někdy máme určité (podložené) pochybnosti o jejich motivacích.

  Šťastnou ruku!

  Jaroslav Kuchař, Hnutí CESTA

  Související články

  1 KOMENTÁŘ

  Zanechte komentář

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  - Advertisement -

  Poslední zprávy