Víkendová anketa: Čech a Slovák aneb Proč Československo nemělo být

Titulek do pranice, viďte? Jistě, prožili jsme toho společně od roku 1918 hodně, ale dávalo to smysl? Můj názor je neměnný – Československá republika byl uměle vytvořený státní útvar, neboť oba národy, český a slovenský, toho kromě blízkosti mateřštin mají charakterově společného pramálo, v podstatě nic.

Genetiku zkoumat nebudu, proč taky, když podstatnější byly a jsou každodenní hmatatelné projevy toho, jak moc je Čech a Slovák od sebe odlišný. V podstatě je zázrak, že ten společný zednářský stát vydržel tak dlouho a že jsme se u toho, s nadsázkou řečeno, vzájemně neposekali.

Z obecného, většinové pohledu platí, že Čech je Evropan, nadto žel a především »EU Evropan«, Slovák je Slovák. Čech byl vždycky někým jiným než Čechem, Slovák se vždycky představoval, choval a zařazoval jako Slovák. Proč?

Obecně nazíráno – těch naprosto základních odlišností mezi Čechem a Slovákem existuje mnoho. Připomenu jich deset, z pohledu Slováka. Čech je pravým opakem toho.

Slovák:

1. je hrdý na svou rodnou zemi, velikášství je mu cizí, nepoučuje svět, že jedině jeho názor je správný

2. uctívá předky, národovce, tradice, folklor, mateřštinu

3. neztotožňuje se s pohlavními úchylkami, vyznává tradiční rodinu

4. nechce válku, volá po míru

5. nenese si v sobě krvavou nenávist vůči Rusku

6. kostel je pro něho posvátný, nikoli místem happeningů nejrůznějších pomatenců

7. odmítá být otrokem ve vlastní zemi, chcete-li být podřízen komukoli

8. respektuje odlišné názory, ale z toho svého »slovenského« neustoupí

9. velkoryse odpustil Čechovi, že ho ve společném státě často považoval za méně svéprávného sourozence

10. Bůh a národ jsou pro něho nedotknutelné

Abych byl správně pochopen, hovořím tu o jakémsi charakterovém jádru obou národů, národním výrazu, o souhrnné národní identifikaci. Přirozeně, že i dnes má český národ skutečné Čechy a na Slovensku jsou »neSlováci«, čili »EU Evropané«, nicméně když to sečteme a podtrhneme, český národ je oproti tomu slovenskému jalový. Viditelnost toho byla zřejmá vždycky, dnes o to více. Slovák je skromný avšak pevný národovec, Čech je namyšlený, velkopanský »EU Evropan«, považuje se za pupek světa, jeho názorová panovačnost nezná mezí.

Nic moc příjemná anketa tentokrát, že? Co naděláme. Tak aspoň mějte pohodový víkend.

Pavel Votruba

Související články

2 KOMENTÁŘŮ

  1. Československo nebylo uměle vytvořený, ale uměle rozbitý (dokonce dvakrát) státní útvar. Podobně jako Jugoslávie a Sovětský svaz.

  2. Československo byl stát z rozumu a socialismus dokázal vyrovnat hospodářství na Slovensku s Českem.Hranice se Sovětským svazem přála velkému rozvoji Slovenska. Slyšíme ódy na Rakousko Uhersko a nyní na rozdělení Československa. Já si myslím,že Československo vždy bude určovat politiku Česka i Slovenska ,tedy nevylučuji znovuzrození ČSSR

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy