Za vystoupení ČR z NATO

V den 75. výročí založení NATO, 4. dubna 2024, se na klatovském náměstí uskutečnilo mírové shromáždění Za vystoupení ČR z NATO.

Kromě skvělých vystoupení europoslance Hynka Blaška, mluvčí Ne základnám Evy Novotné, aktivisty Pavla Matějky, ředitele Institutu české levice Josefa Skály a bezpečnostního odborníka Ivana Kratochvíla, zazněly ze zvukového záznamu další tři příspěvky. Zdravice profesora Petera Staňka, Evropa ztratila paměť od Lenky Procházkové a malé zamyšlení od aktivistky Věry Kaňkové.

Na závěr shromáždění byla přečtena a následně zaslána premiérovi a členům Vlády ČR »Výzva účastníků mítinku 4. 4. 2024 v Klatovech za vystoupení z NATO« tohoto znění:

NATO je rovných 75 let. Garantem míru nebylo už na startu. Vzešlo ze štábů »studené války«. Neštítily se žádných darebáctví. Sedm desítek jaderných hlavic mířilo jen na pražskou aglomeraci už na prahu 50. let. To k nám se přes západní hranici pašoval teror. Vraždil i bezbranné civilisty.

NATO se promenuje jako posel demokracie. Nám, občanům, však upřeli i právo hlasovat, zda opravdu stojíme o »atlantický« chomout. Hned na to nás nahnali mezi komplice náletů na Jugoslávii. První evropské války od roku 1945 – a první agrese za české účasti. Z cizáckých masakrů, které následovaly, vracely zinkové rakve i naše vojáky.

Která z těch invazí nestála na hanebné lži? Která z nich dosáhla spravedlivého míru? Která z napadených zemí je na tom lépe dnes? Zmařeny byly statisíce životů. Kaskády humanitárních pohrom plení celé regiony. Migrační vlny otřásají i bezpečností Evropy. Teror, s nímž NATO slíbilo skoncovat, zažívá hvězdnou hodinu. Často ho dirigují sami liberální svatoušci.

U Kábulu se nebojovalo za Prahu. Jen samé ztráty nám vynesly všechny »atlantické« masakry. Pro velmoci, které jim velí, jsme dobytým územím i my sami. A právě to jistí mocensky NATO. Rekordně »omezená suverenita« lahodí jen dvěma novotvarům. Kazisvětům u koryt, co své zemi umí jen škodit. A privatizační galerce, které se nechce »vracet nakradené«.

Armádní šarže se netají, že ubrání leda okres či kraj – a za měsíc už ani ten. Z civilní ochrany zbyly trosky. Většině z nás by neměla čím pomoci. Státní rezervy potravin nás neuživí ani dva dny. Cizí zbrojovky přikrmovaly i dřívější vlády. Ta dnešní kvůli nim okrádá na penzích generace, jimž vděčíme za většinu národního bohatství. Vláda tím zrychluje pád do dluhové oprátky. Cílem je zcizit nám i to málo, co republice ještě zbylo.

Pomstou nám hrozila už účast v zámořských agresích. Dnešní vláda chce porazit jadernou velmoc. V živý štít tím mění celou zemi. Tak šílená mánie nemá obdoby. Hlavně tu musíme zkrotit dřív, než dovrší dílo zkázy.

NATO je zbraní velmocí, zmítaných kolosální krizí. Desítky zemí, z nichž se hojily dřív, na to už nepřistoupí. Žije v nich většina světové populace. Západ už trumfují i ekonomicky. Právě v nich leží většina zdrojů i trhů, bez nichž nám bude už jen hůř a ještě hůř. Politika, která čte ze rtů Washingtonu, Bruselu a Berlína, nás oškube na kost – a brzy změní i v kůl v plotě.

NATO nám bezpečí jen planě slibuje. Členství v něm je sílícím rizikem. Zvlášť pro země jako ta naše, s nimiž se počítá jako s válčištěm – kdežto ti, kdo té špíně velí, číhají v zátiší na tučnou kořist. NATO tu není na věčné časy. Rozpad už s koncem ukrajinského konfliktu mu prorokují i střízlivější západní zdroje. V českém zájmu je odejít z NATO co nejdřív. Dovolí nám to mocnosti, jimž ten pakt říká pane? Mají snad pravdu varovné hlasy, že suverénní volbě hrozí krvavá lekce? Co to vypovídá o paktu, líčeném jako ráj míru a demokracie?

Tak daleko ještě nejsme. Tím rozhodněji třeba žádat po vládě i parlamentu už teď, že

  • Nepošlou do válek, hrozících zkázou i nám, už jediného vojáka ani zbraň
  • Umlčí všechny válečné bubny i tlampače šovinistické vztekliny
  • Zbaví vztah k okolnímu světu všeho, co odporuje Chartě OSN
  • Zasadí se o záruky rovné bezpečnosti pro každou zemi bez výjimky
  • Zajistí spolehlivou obranu proti všemu, co naší zemi ohrožuje doopravdy
  • Přestanou utrácet za zbraně, jež ke své obraně nepotřebujeme
  • Skoncují se vším, co by do války hnalo muže i ženy, jež na ni nikdo nepřipravil
  • Obnoví civilní ochranu pro každou krizovou situaci
  • Zruší vše, co nás okrádá o skutečné zdroje a trhy svébytného rozvoje.

To je dnes v zájmu drtivé většiny. Navzdory všemu, co nás jinak dělí.

Celý záznam z mírového setkání v Klatovech, včetně následné besedy je ke zhlédnutí níže.

Miroslav Kavij

Související články

1 KOMENTÁŘ

  1. Tady v ČR jsou páchány opravdové zločiny. Jsou totiž páchány zločiny proti míru a válečné zločiny podporou válečného požáru na Ukrajině dodávkami peněz a zbraní do místa válečného konfliktu. Jména českých válečných štváčů a zločinců z české politiky jsou všeobecně známá, znají je všichni obyvatelé ČR.

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy