Home Názory Znásilňování? Rozhodnutí české justice jsou děsivá!

Znásilňování? Rozhodnutí české justice jsou děsivá!

Veřejností nyní hýbe případ, kdy muž dlouhé měsíce znásilňoval vlastní dceru, ale dostal jen podmíněný trest. Obecně, i ze zkušenosti z vlastní praxe, musím říci, že dva ze tří případů, kdy obhajuji klienty souzené za sexuální delikt, skončí při troše snahy podmínkou. Je to zavedená praxe v české justici. Jako obhájce to v případě klienta kvituji, jako člověk odsuzuji.

Nicméně Krajský soud v Brně je v tomto smyslu naprosto specifický, pokud se podívám zpětně na jeho rozhodnutí.

V prvé řadě je to ona mediálně sledovaná změna rozhodnutí vyškovského soudu ze tří let nepodmíněně na podmínku, sice s maximálně dlouhou dobou, tzn. na zkušební dobu pěti let, ale to odůvodnění, ke kterému jsem měl možnost se nějakým způsobem z veřejných zdrojů dostat, je neuvěřitelné a skandální. Znásilňování probíhalo, jak vyplývá, asi rok a půl pětkrát týdně a kromě něj docházelo k vydírání, kdy si muž svou oběť nahrával a poté jí vyhrožoval, že pokud mu nebude po vůli, pak pornografické nahrávky zveřejní, popřípadě je ukáže dívčině matce. Tam nebyla jediná polehčující okolnost!

Jeden z důvodů, proč byl dotyčný násilník ponechán na svobodě, je, že se údajně musí starat o rodinu, která by najednou byla v tísni. Jenže to pokulhává, když sám měl několik exekucí! Nebudu se vyjadřovat k absurdnímu znaleckému posudku, protože to je mimo chápání člověka, který je ochoten používat zdravý selský rozum. Avšak rozsudky Krajského soudu v Brně ve vztahu k sexuálním trestným činům jsou absurdní i v jiných rozhodnutích. Není to tak dlouho, co jakýsi oddílový vedoucí po dobu tří let pohlavně zneužíval šest chlapců ve věku cca 10 a 14 let. Soud přijmul dohodu o vině a trestu a rozsudek skončil taktéž podmínkou, která byla zdůvodněna jednotlivým vybočením. Nemyslím, že tři roky pohlavně zneužívat skupinu chlapců je jednotlivé vybočení. O to víc mě zaráží, že státní zástupce na tuto dohodu bez dalšího přistoupil, přitom krajský soud v Brně je znám tím, že se nerozpakuje za společensky podstatně méně nebezpečné činy rozdávat nepodmíněné tresty. Potom se ovšem nemůžeme divit tomu, že soudce Krajského soudu v Brně je následně stíhán, obžalován a odsouzen za nepřiměřený sexuální nátlak, a to okresním soudem v Novém Jičíně, kam tato jeho trestní věc byla delegována kvůli podjatosti a kdy podstatou tohoto trestného činu je, že soudce si během své činnosti vytipuje nezletilou oběť sexuálního násilí a pod záminkou úkonu v rámci svých pracovních povinností s ní praktikuje soukromé schůzky, dopisuje si s ní a celou situaci chce využít k uspokojování svých sexuálních potřeb.

Tyto skutečnosti mě vedou k domněnce, že na Krajském soudě v Brně rozhodně něco není v pořádku, a obávám se, aby zde nefungovala jakási pedofilní síť, což osobně pokládám za absolutní tragédii a naprosto to svědčí o nulové sebereflexi české justice. Musíme si uvědomit, že součástí trestních spisů, a to nejen u Krajského soudu v Brně, je velice citlivá fotodokumentace ohledně dětské pornografie, kterou by český stát měl tvrdě postihovat, a je nepřípustné, aby s tím pracovali lidé, mající k ní kvůli své disfunkci kladný vztah. Proto mám za to, že soudci české justice by měli procházet testy, jimiž procházejí i pachatelé této trestné činnosti, aby bylo zřejmé, že nemají podobné či obdobné sklony, protože s tím se člověk prostě rodí a často tyto pudy nedokáže ovládnout bez ohledu na fakt, zda se jedná o lesního dělníka nebo například soudce Nejvyššího soudu. Talár není záruka, že člověk nemůže trpět sexuální deviací. Avšak za současného stavu věci – rozvratu společnosti s absencí jakýchkoli morálních hodnot, umocněném vedením ministerstva spravedlnosti člověkem, který má v Brně, a nejen tam, pověst gangstera – nevím, zda je to vůbec možné.

Je děsivé, že pro českou justici není problém za verbální trestné činy, pokud to vůbec trestné činy jsou, uložit trest odnětí svobody, avšak v případě sexuálního útoku na nezletilého či dokonce dítě lze tuto skutečnost zhojit podmíněným trestem.

Na závěr bych rád uvedl, že i v případě trestu odnětí svobody tito pachatelé v českých věznicích požívají ze strany vězeňské služby mimořádných výsad a speciální ochrany.

Luděk Růžička, advokát

6 KOMENTÁŘE

 1. Gorbačov v diskuzi mezi čtyřma očima s americkým prezidentem Ronaldem Reaganem na summitu v Ženevě 19. listopadu 1985.
  Mezi Gorbačovem a Reaganem byla uzavřena dohoda, podle které Gorbažov předal vládu v zemích Varšavské smlouvy některým kapitalistům z původních zemí paktu NATO.
  V r.1989 varoval Gorbačov vedení ČSSR a KSČ před před odporem proti předání moci některým kapitalistům z paktu NATO.
  Velitel sovětských vojsk Eduard Vorobjov dostal od Gorbačova příkaz zabránit Československé lidové armádě v zásahu proti
  předávání moci některým kapitalistům z původního paktu NATO.
  V USA v Britanii ale i jinde je možné znásilnit děvče a nebýt za to potrestaným, pokud pachatel zaplatí oběti.Těch trestných činů za které stačí zaplatit je víc.

  revoluce v Československu Gorbačov přikázal sovětským vojákům zůstat v kasárnách a do událostí nijak nezasahovat. Zároveň velitel sovětských vojsk Eduard Vorobjov dostal od Gorbačova příkaz zabránit Československé lidové armádě v zásahu proti demonstrantům.

 2. Dnes 24.1.2024 napadl politický Ústavní soud v Brně pod vedením Baxy parlamentní opozici a její práva bránit se proti asociální politice Fialy a Rychetského Pětikoalice a Pavla.
  Ústavní soud se snaží potírat a potírá práva občanů ČR. Ústavní soud v Brně neslouží právu, ale Fialovi a Rychetského Pětikoalici a Pavlovi a tomu nejhoršímu proti lidem a zvláště důchodcům v ČR.

 3. Po r.1989 byl u Ústavního soudu ČSSR a později ČR, občan USA označený jako PORADCE a občan USA-PORADCE je u ÚS pravděpodobně stále. ÚS ( podle mne tedy občan USA) řídí činnost a rozhodování soudců na soudech nižších stupňů a, podle mne vydávají některé zákony, k čemuž by nebyli oprávněni a porušovali by Ústavu ČR.

 4. Ústavní soud v ČR je prodejná děvka poplatná současnému buržoaznímu režimu.
  Vždycky mi bylo jasné, že Ústavní soud bude sloužit Fialovi a Rychetského Pětikoalici a Pavlovi. Proto okradl důchodce o jejich důchody společně s Fialou a Rychetského Pětikoalicí a Pavlem.
  Teď už je myslím každému jasné, co je zač fašistická vláda v ČR, která sobě přidává na platech desetitisíce.

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here