Grafika roku. Hlavní cena pro mladou autorku a její Dřevěné okno

Slavnostní vyhlášení laureátů jubilejního 30. ročníku Grafiky roku proběhlo v Císařské konírně Pražského hradu. Zároveň se uskutečnila vernisáž výstavy, která potrvá až do 12. května 2024. Organizátorem projektu Grafika roku, stejně jako Ceny Vladimíra Boudníka, je Nadace Hollar. Skupina Bonett Group je jejím dlouholetým podporovatelem.

Laureátem 29. ročníku Ceny Vladimíra Boudníka se stal Miloslav Polcar, jehož díla jsou součástí výstavy, za jeho mimořádný tvůrčí přínos české grafice. Hlavní cenu Grafiky roku 2023 si odnesla mladá autorka Markéta Bábková za dřevoryt Dřevěné okno.

Do soutěže bylo vybráno celkem 697 grafických prací a autorských knih. Porotci z celé země a zahraničí spolu s kurátory z nich vybrali 320 děl do výstavy, udělili 48 nominací a vybrali 15 laureátů.

Skupina Bonett Group se stala partnerem ceny grafické techniky tisku z hloubky. Vítězkou se stala Eva Vápenková za karborundový tisk Moje skutečnost a studentka Tatsiana Byts za akvatintu Nejčastěji se do šrotu řadí samoty pro následné zpracování nebo likvidaci.

»Jsme velice rádi, že můžeme vedle našich byznysových aktivit směřujících ke zlepšení životního prostředí a snižování emisí pravidelně podporovat i něco tak krásného a originálního, jako je výtvarné umění. Krása uměleckého díla nás obohacuje všechny. Na umění je nádherné, že není závislé na jednotkách nebo cenách, a že samovolně poskytuje pocit vnitřního naplnění a radosti,« říká Václav Holovčák, člen představenstva skupiny Bonett.

Ocenění probíhá v pěti hlavních kategoriích (velké a malé formáty – dospělí autoři i studenti a autorské knihy) a dle pěti grafických technik: tisk z výšky, hloubky, litografie, serigrafie a počítačová grafika. U dospělých autorů letos převládá technika litografie a hlubotisku, u studentů litografie a rovněž hlubotiskové techniky, nechybí ani tradiční nebo vlastní kombinované techniky.

Výstava představuje výběr nejlepší současné umělecké grafické tvorby v zemi za rok 2023. Po skončení v Císařské konírně Pražského hradu se v letních měsících představí také v Galerii Gong v Ostravě.

Grafika roku se během třiceti let stala platformou pro navázání mezigeneračních uměleckých vztahů, nabízí ucelený pohled na posun a trendy ve volné grafické tvorbě. Součástí výstavy je také prezentace laureáta Ceny Vladimíra Boudníka, která je udělována současnému autorovi za mimořádný přínos českému grafickému oboru za přesvědčivý a výrazný soubor grafických děl objevného výrazu či formy bez časového a generačního omezení.

Nadace Hollar je nestátní neziskovou organizací, která vznikla za účelem všestranné podpory, ochrany a rozvoje české umělecké grafiky a kresby jako jednoho z nejvýraznějších fenoménů české výtvarné kultury. Ten díky dlouholeté tradici v českém i mezinárodním kontextu ovlivňuje kulturnost a vzdělanost českého národa a jeho zapojení do celoevropských kulturních tradic.

(mac)

FOTO – Bonnett Group

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy