Home Pel mel Věda a příroda Asteroid Ryugu – nečekaně velké zásoby dusíku na okraji sluneční soustavy

Asteroid Ryugu – nečekaně velké zásoby dusíku na okraji sluneční soustavy

FOTO - global.jaxa.jp

Planetologové našli ve vzorcích hmoty z asteroidu Ryugu, které na Zemi dopravila mise Hayabusa-2, nečekaně velké množství anorganických sloučenin dusíku, což svědčí o přítomnosti velkého rezervoáru těchto látek na okraji sluneční soustavy a jejich aktivním transportu do jejích vnitřních oblastí. Výsledky vědců byly zveřejněny v článku v časopise Nature Astronomy.

»Přítomnost nitridů v látce Ryugu naznačuje, že sloučeniny dusíku jsou transportovány z okrajů sluneční soustavy do jejích vnitřních oblastí v mnohem větším množství, než naznačují koncentrace sloučenin dusíku v částicích kosmického prachu a mikrometeoritech Antarktidy. To naznačuje přítomnost nečekaně velkých zásobáren dusíku na okrajích sluneční soustavy, které mohly hrát důležitou roli v prebiotických reakcích na rané Zemi,« uvádí se ve studii.

Japonská sonda Hayabusa-2 byla vypuštěna do vesmíru počátkem prosince 2014 s cílem studovat, sbírat a vracet vzorky z asteroidu Ryugu. Tento úkol úspěšně splnila v únoru 2019 a koncem roku 2020 dopravila na Zemi pouzdro se vzorky hornin. Jejich první studie potvrdila, že Ryugu se skládá z primární hmoty sluneční soustavy, z níž vznikla Země a všechny ostatní planety.

Mezinárodní tým planetologů pod vedením vědeckého ředitele mise Hayabusa 2 Seiichira Watanabeho tyto vzorky dále studoval a zjistil, že některá zrnka hmoty z planetky Ryugu obsahují neobvykle velké množství nitridu železa. Tato látka je v hmotě uhlíkatých chondritů, což je třída primitivních planetek, do které Ryugu patří, velmi vzácná, a proto je tento objev pro astronomy překvapením.

Vědci studovali strukturu zrn železného minerálu troilitu, v nichž byly nalezeny shluky nitridu železa, a dospěli k závěru, že tato látka nebyla původně přítomna ve hmotě Ryugu, ale objevila se na povrchu planetky v důsledku pádu na ni prachových a ledových částic z okrajových částí sluneční soustavy. Ty obsahovaly velké množství dusíku, amoniaku nebo vodíku, jejichž interakce s molekulami vedla k přeměně troilitu na čisté železo a vzniku nitridu železa.

Jak poznamenali vědci, velké množství nitridu železa v hmotě Ryugu naznačuje, že do vnitřních oblastí Sluneční soustavy z jejího okraje přichází 20-300krát více dusíku, než naznačuje podíl jeho sloučenin v hmotě na Zemi dopadajících mikroasteroidů, stejně jako částic kosmického prachu. To naznačuje přítomnost velkého rezervoáru dusíku na okrajích naší planetární soustavy, který pravděpodobně zásoboval Zemi dusíkatými sloučeninami v prvních fázích vývoje života.

(TASS)

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here