Atmosféra »diamantové planety« v souhvězdí Raka je tvořena lávovými plyny

Planetologové zjistili, že atmosféra bizarní »diamantové planety« 55 Cnc e v souhvězdí Raka není tvořena vypařenými horninami, jak se astronomové v minulosti domnívali, ale plyny, které se neustále uvolňují z lávy pokrývající povrch planety. Výsledky měření vědců byly zveřejněny ve vědeckém časopise Nature.

»Naše měření pomocí přístrojů teleskopu James Webb vylučují možnost, že by atmosféru této planety tvořily odpařené horniny, a hovoří o přítomnosti jejího plného plynného obalu, tvořeného především oxidem uhelnatým nebo oxidem uhličitým. Ta pravděpodobně vznikla v důsledku degazace lávy,« napsali vědci.

K tomuto závěru dospěl tým amerických, evropských a japonských planetologů pod vedením Hu Zhenyu, vědeckého pracovníka Laboratoře tryskového pohonu NASA v Pasadeně, při analýze dat a snímků, které získal orbitální teleskop Jamese Webba během pozorování »diamantové planety« 55 Cnc e v listopadu 2022 a březnu 2023.

Během obou těchto časových úseků se tato vzdálená exoplaneta, jak vysvětlují planetologové, schovala za disk hvězdy, kolem níž obíhá. To vědcům poskytlo příležitost oddělit záření produkované její atmosférou od luminiscence samotné hvězdy a co nejpřesněji určit chemické složení vzduchu na »diamantové planety«, pro které vědci studovali strukturu spektra její atmosféry.

Ukázalo se, že atmosféru »diamantové planety« tvoří poměrně hustá vrstva oxidu uhelnatého nebo oxidu uhličitého, a nikoli řídká směs vodíku, helia a jedovaté kyseliny kyanovodíkové, jak naznačovaly předchozí pokusy o studium jejího vzdušného obalu pomocí orbitálního dalekohledu Spitzer. Vědci navíc zjistili, že sluneční strana 55 Cnc e je méně horká, než se dříve planetologové domnívali – je zahřátá na 1,5 tisíce, nikoliv 2,2 tisíce stupňů Celsia.

Podle vědců takové výsledky měření vylučují možnost, že by atmosféra u »diamantové planety« vznikla v důsledku vypařování části jejích hornin. Místo toho se vědci domnívají, že atmosféra 55 Cnc e je neustále doplňována oxidem uhličitým a dalšími těkavými látkami, které se uvolňují z lávy na povrchu tohoto světa. To vysvětluje, proč atmosféra »diamantové planety« dosud nebyla zničena slunečním větrem a koperníkovským zářením, uzavřeli planetologové.

»Diamantová« exoplaneta 55 Cnc e je jedním z pěti satelitů hvězdy Koperník v souhvězdí Raka. Tento hvězdný systém je od nás vzdálen pouhých 41 světelných let, což umožňuje studovat jeho planety stávajícími dalekohledy. Získané snímky naznačují, že nejbližší planeta k hvězdě, 55 Cnc e, je velká »superzemě«, jejíž nitro obsahuje rozsáhlá ložiska diamantu nebo podobných forem uhlíku zahřátého na velmi vysoké teploty.

(cik, TASS)

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy