ČESKÁ NEJ Z PŘÍRODY: Na jediném místě v Čechách roste a kvete kandík psí zub

Kandík psí zub je vzácná, brzy zjara růžovofialově kvetoucí bylina z čeledi liliovitých. Jde o rostlinu kriticky ohroženou a v České republice zákonem chráněnou.

Kandík psí zub se v České republice v současné době vyskytuje pouze na jediném přírodním stanovišti, a to na úbočí vrchu Medník ve středních Čechách při levém břehu řeky Sázavy, kde byl objeven roku 1828. Území je již od roku 1933 chráněné jako národní přírodní památka Medník. Kandík se zde vyskytuje v podrostu světlé bučiny v nadmořské výšce asi 300 metrů společně s dalšími druhy rostlin, např. jaterníkem podléškou a ostřicí chlupatou. Občas bývá pěstován jako okrasná cibulovina, vitální populace několika set rostlin roste například v zámeckém parku v Letohradě. Otázka původnosti výskytu kandíku psího zubu na Medníku není jednoznačně zodpovězena, některé teorie předpokládají, že jde o reliktní stanoviště kdysi značného rozšíření tohoto druhu, jiné hypotézy se přiklání k teorii zavlečení z jižní Evropy v průběhu středověku či novověku. Dříve byl uváděn výskyt kandíku psího zubu i z dnes zaniklé lokality v okolí Bečova nad Teplou.

Kandík psí zub je vytrvalá jednoděložná rostlina nižšího vzrůstu, zpravidla do 20 cm vysoká. Listy jsou vejčité až široce kopinaté, nachovo-tmavozeleně mramorované; vyrůstají přízemně, vstřícně, v malém počtu (obvykle jen dva). Lodyha je rudofialová, tenká, lysá. Rostlina kvete začátkem jara (v březnu a začátkem dubna) nápadným, zpravidla jen jediným velkým nícím květem růžovofialové barvy. Okvětní lístky jsou až 5 cm dlouhé, často nazpět se ohýbající, při bázi poněkud tmavší, popřípadě skvrnité. Plodem je tobolka. Kandík psí zub má malou, v zemi ponořenou cibulku podlouhlého tvaru, jež dala rostlině druhové jméno.

Vyobrazení kandíku psího zubu je součástí znaku obce Hradištko, v jejímž katastrálním území se nachází vrch Medník.

Václav Ziegler

FOTO – archiv autora

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy