ČESKÁ NEJ Z PŘÍRODY: Naše nejvzácnější ryba – maréna

Maréna (síh maréna) je nejvzácnější druh ryby v českých vodách. Tato ryba je známá svou ohrožeností a nízkým počtem jedinců v populaci. Upřímně řečeno, i dobrý rybář musí mít značnou dávku štěstí, aby ji ulovil na udici.

Říká se, že nemá sportovní význam, ale jsou mezi námi takoví, kteří po tom touží. Maréna však patří mezi tzv. prvořadě chráněné druhy, což znamená, že je zakázáno ji lovit bez speciálního povolení od příslušných orgánů ochrany přírody. Její výskyt je monitorován a sledován, aby se zamezilo v české přírodě úplnému vyhynutí tohoto druhu. Tento vzácný druh ryby se vyznačuje svou obvykle zeleno-hnědou barvou a štíhlým tělem. Dorůstá délky obvykle kolem 20 cm, ale výjimečně lze nalézt jedince až o délce přes 30 cm.

Maréna je endemický druh, což znamená, že se vyskytuje pouze v určité geografické oblasti. V českých vodách lze nalézt marénu hlavně v podhůří Českého lesa a na Šumavě. Pokud se máme postarat o přežití tohoto ohroženého druhu, je důležité chránit jeho přirozený habitat a tím snižovat negativní vlivy lidské činnosti. Voda, ve které maréna žije, by měla být čistá a nepolitá odpady či chemikáliemi.

Maréna je jedním z nejvzácnějších druhů ryb v českých vodách. Její výskyt je velmi omezený a nachází se pouze v několika vybraných lokalitách v Česku. Tato nádherná ryba je pro mnoho rybářů předmětem zájmu a fascinace.

Maréna je středně velká ryba. Její zbarvení je sice na první pohled zeleno-hnědé, ale při bližším pohledu je velmi pestré a překvapivé. Od hlavy až po ocas se střídají pruhy zelené, nahnědlé, modré a oranžové barvy. Její ocasní ploutev je zase sytě červená, což ji činí velmi atraktivním druhem pro pozorování. Tato ryba se vyznačuje pomalým a elegantním pohybem. Její chování je převážně klidné a mírumilovné. Maréna se obvykle zdržuje v hloubkách, kde se skrývá mezi vegetací a kamennými útesy.

Vzhledem k vzácnosti a omezenému výskytu je maréna považována za ohrožený druh. Její populace je značně malá a klesá kvůli ničení a znečišťování jejich přirozeného prostředí.

Naštěstí existují organisace a programy, které se snaží chránit tuto vzácnou rybu. Úsilí směřuje k ochraně jejího prostředí a propagaci odpovědného rybolovu.

Jak pomoci ochraně marény?

Existuje několik jednoduchých způsobů, jak pomoci ochraně marény:

Správně nakládejte s odpadky – nevhazujte do vody ani na břeh žádné odpadky, které by mohli znečišťovat její prostředí.

Nevyhoďte z vody rybu, kterou jste chytli, pokud se jedná o marénu. Buďte vždy opatrní a vracejte ji zpět do vody.

Podporujte programy na ochranu ryb – přispějte finančně nebo se zapojte do aktivit, které pomáhají chránit marénu a další vzácné druhy ryb.

A i když mnohé opravdu fascinuje, zasluhuje si tato vzácná a zároveň nádherná ryby naši plnou a odpovědnou ochranu!

Václav Ziegler

FOTO – archiv autora

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy