Nové palivové normy pro lodě zhoršují možnost tvorby mraků a odrážení slunečního záření

Američtí klimatologové zjistili, že růst průměrných teplot na Zemi se v posledních letech dále zrychlil v důsledku zákazu Mezinárodní námořní organizace používat minerální paliva s vysokou koncentrací sloučenin síry. Zjištění vědců byla zveřejněna v článku ve vědeckém časopise Communications Earth & Environment.

»V roce 2020 emise oxidu siřičitého spojené s mezinárodní námořní dopravou prudce klesnou o 80 % v důsledku nových palivových norem. Posoudili jsme dopad tohoto poklesu na zemské klima a zjistili jsme, že zavedení zákazu paliv s vysokou koncentrací síry by ve srovnání s 80. lety 20. století fakticky zdvojnásobilo rychlost oteplování planety,« napsali vědci.

K tomuto závěru dospěl tým klimatologů pod vedením vědce Stephena Platnicka z Goddardova střediska vesmírných letů NASA, když zkoumal dopady ekologické iniciativy IMO 2020 na klima. V jejím rámci Mezinárodní námořní organizace (IMO) zakázala od ledna 2020 používat pro lodě palivo s hmotnostním podílem síry vyšším než 0,5 % (namísto dříve povolených 3,5 %).

Klimatologové předpokládají, že zavedení těchto norem spolu by mohlo vést k prudkému poklesu koncentrace sirných aerosolů v horních vrstvách zemské atmosféry, kde tyto částice hrají důležitou roli při tvorbě mraků a odrážení slunečního záření a tepla zpět do vesmíru. S ohledem na tuto myšlenku vědci spočítali, jak se koncentrace aerosolů změnila v různých oblastech planety od doby, kdy vstoupila v platnost iniciativa IMO 2020.

Výpočty ukázaly, že zavedení nových palivových norem pro lodě mělo nečekaně velký dopad na koncentrace aerosolů v atmosféře v mnoha oblastech světového oceánu, včetně severního Atlantiku, Norského a Jihočínského moře a severního Pacifiku. V mnoha těchto částech Země se hustota sirných aerosolových částic snížila o 10 až 25 %, což mělo zásadní vliv na tepelnou bilanci planety.

Podle současných odhadů klimatologů vedl vstup IMO 2020 v platnost k tomu, že každý metr čtvereční zemského povrchu začal přijímat v průměru o 0,2 wattu více tepla než v předchozích letech. V důsledku toho se průměrná globální povrchová teplota v příštím desetiletí zvýší o 0,24 stupně Celsia, což je srovnatelné s kombinovaným účinkem všech ostatních antropogenních faktorů. To naznačuje velmi závažný dopad IMO 2020 na klima planety, shrnuli vědci.

(cik, TASS)

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy