Ozelenění Číny v roce 2023

Čína v loňském roce zintenzivnila své programy ozelenění, v rámci snahy o ochranu životního prostředí a podporu kvalitního rozvoje vysadila více stromů a rekultivovala písčité půdy.

Podle zprávy Národní komise pro ozeleňování bylo v zemi vysázeno přibližně 3,998 milionu hektarů lesa, což je více než 3,83 milionu hektarů zalesněných ploch v roce 2022, a obnoveno bylo 4,379 milionu hektarů degradovaných travnatých ploch.

Sázení stromů je pro Číňany běžnou praxí, a to od nejvyšších představitelů až po běžné občany. Lidé jsou také povzbuzováni k osvojování nebo ošetřování stromů, k darování peněz a k dobrovolnické práci související se znovuzalesňováním. V zemi byl 12. března 1979 vyhlášen Národní den sázení stromů.

Čínské online platformy pro výsadbu zeleně uveřejnily v loňském roce více než 24 000 aktivit, které přilákaly téměř 440 milionů návštěv, a podpořily založení více než 1500 základen pro výsadbu stromů.

Díky zalesňování se čínská města a vesnice stávají zelenějšími a obyvatelnějšími. V roce 2023 země vybudovala a zmodernizovala 34 000 hektarů městské zeleně, zvýšila podíl zeleného pokrytí vesnic na 32,01 % a provedla ozelenění více než 80 000 km dálnic.

Husté lesy byly významným zdrojem příjmů. V loňském roce dosáhla hodnota produkce čínského lesního a travního hospodářství 9,28 bilionu jüanů (asi 1,31 bilionu amerických dolarů), což je meziročně o 2,3 procenta více, a v rámci ekoturistiky bylo zaznamenáno více než 2,531 miliardy turistických výletů.

Bylo také vyvinuto větší úsilí o zachování a zlepšení ekosystémů od mokřadů po pouště.

V zájmu posílení ochrany mokřadů bylo v loňském roce Stálým výborem Ramsarské úmluvy schváleno mezinárodní centrum pro mangrovy v jihočínském městě Šen-čen v provincii Kuang-tung. V roce 2023 bylo 18 mokřadů v Číně zařazeno na seznam mokřadů mezinárodního významu a 29 se stalo mokřady národního významu.

Jako nejnovější pokrok v boji proti dezertifikaci bylo v loňském roce upraveno přibližně 1,905 milionu hektarů písčité a kamenité půdy. Země schválila plány ochrany před pískem 19 provinčních regionů a zachovala pět zón dezertifikované půdy vymezených kvůli jejich ochraně, takže celková rozloha těchto zón činí 1,805 milionu hektarů.

(Xinhua)

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy