Paleogenetici zjistili u dávných obyvatel Španělska hned čtyři případy trizomie

Vědci objevili ve Španělsku ve dvou pohřebištích z rané doby železné pozůstatky hned čtyř starověkých lidí, z nichž tři byli nositeli Downova syndromu a další nositelem Edwardsova syndromu. To svědčí o neobvykle vysoké frekvenci výskytu trizomie mezi dávnými obyvateli Pyrenejského poloostrova, píší vědci v článku v časopise Nature Communications.

»Analýzy struktury genomů více než 10 000 starověkých lidí ukazují, že trizomie u nich byla obecně méně častá než v moderních společnostech, což může souviset s nízkou frekvencí dochovaných pozůstatků dětí a kojenců. Zároveň jsme našli čtyři nositele těchto mutací mezi lidmi ze dvou sousedních pohřebišť z doby železné ve Španělsku, což naznačuje potenciálně vysokou frekvenci jejich vzniku v této oblasti Evropy,« napsali vědci.

Objev učinil mezinárodní tým paleogenetiků pod vedením badatele Kaie Prufera z Ústavu evoluční antropologie v Lipsku v rámci projektu zaměřeného na studium četnosti vývoje různých forem trizomií v populacích dávných obyvatel Eurasie v předindustriální době.

Paleogenetici nedávno získali nástroje, které jim umožňují »spočítat« počet chromozomů ve fosilní DNA dávných lidí, což vědcům dává možnost posoudit, jak často se tyto poruchy v předindustriální éře vyskytovaly a jak vzácně se jejich nositelé dožívali dospělosti. Vedeni touto myšlenkou určili vědci počet chromozomů v DNA 10 tisíc obyvatel Evropy a Asie, kteří žili na jejich území od neolitu až do moderní doby.

Celkem se paleogenetikům podařilo identifikovat šest nositelů Downova syndromu a také jednoho nositele Edwardsova syndromu mezi všemi zkoumanými starověkými lidmi. Oba tyto ukazatele jsou mnohem nižší než výskyt těchto forem trizomie mezi moderními lidmi. Vědci se domnívají, že nízký výskyt těchto forem trizomie je způsoben tím, že jejich dávní nositelé zemřeli v raném dětství, kvůli čemuž se jejich pozůstatky špatně a zřídka zachovaly.

Vědci zároveň zjistili, že čtyři ze sedmi případů trizomie u starověkých lidí, které identifikovali, souvisely se dvěma pohřebišti z rané doby železné ve Španělsku, která se nacházejí kousek od sebe. To naznačuje neobvykle vysokou frekvenci výskytu těchto genetických poruch u starověkých obyvatel této oblasti Pyrenejského poloostrova, jejíž příčiny je třeba ještě objasnit, shrnuli vědci.

Co je trizomie?

Trisomií genetici nazývají zvláštní poruchy, které vznikají v důsledku výskytu třetí kopie jednoho z chromozomů v lidských buňkách. Patří mezi ně Downův syndrom (ztrojení 21. chromozomu), Edwardsův syndrom (ztrojení 18. chromozomu), Patauův syndrom (ztrojení 13. chromozomu) a mnoho dalších podobných onemocnění. Každé z nich je doprovázeno rozvojem závažných kognitivních a fyzických poruch, z nichž mnohé nelze korigovat léky.

(cik, TASS)

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy