Podledovcová jezera na Marsu? Nejspíš jen anomálie způsobená prachem

Američtí planetologové dospěli k závěru, že radarové anomálie objevené v roce 2018 na jižním pólu Marsu nevytvářejí podledovcová jezera kapalné vody, ale tenké vrstvy vodního ledu, v nichž je velké množství prachových částic. Informovala o tom tisková služba Cornellovy univerzity.

»Poprvé jsme předložili hypotézu, která vysvětluje všechny známé radarové anomálie zjištěné v tloušťce ledových čepiček Marsu. Naše výpočty ukazují, že neobvyklý charakter odrazu radarových rádiových vln lze vysvětlit tím, že jsou rozptylovány tenkou vrstvou prachu,« vysvětlil vědec z Cornellovy univerzity (USA) Daniel Lalich.

Jak poznamenal Lalich a jeho kolegové, v červenci 2018 italští astronomové pracující s přístroji evropské sondy Mars Express oznámili, že se jim podařilo na radarových snímcích jižního pólu Marsu odhalit stopy existence tří podledovcových jezer nacházejících se v hloubce 1,5 km od povrchu jižní ledové čepičky planety.

Následně astronomové objevili několik dalších takových anomálií, což vědce přimělo aktivně diskutovat o povaze těchto nálezů. Mnozí planetologové tato zjištění okamžitě zpochybnili a vyslovili domněnku, že přístroje sondy Mars Express zachytily spíše jakýsi radarový »přelud« nebo nánosy hlíny či jiných hornin než subglaciální jezera. Tyto myšlenky vyvolaly kolem radarových anomálií, jejichž povaha je mezi planetology stále předmětem diskusí, mnoho polemik.

Lalich a jeho kolegové předložili novou teorii, která vysvětluje existenci těchto anomálií a všech jejich neobvyklých vlastností tím, že v tloušťce ledu na jižním pólu Marsu se nachází jedna nebo více tenkých vrstev vodního ledu, které obsahují velké množství prachových částic. Ten rozptyluje rádiové vlny z radaru MARSIS na palubě sondy Mars Express takovým způsobem, že v odraženém od ledu rádiovém signálu by se měly objevit anomálie podobné stopám existence podledovcových jezer.

Jak ukázaly výpočty provedené vědci, pro vznik takových anomálií v radarovém signálu stačí velmi tenká několik metrů silná vrstva ledu, která je asi z 10 % tvořena prachovými částicemi a sousedí s vrstvami ledu, v nichž je podíl prachu mnohem nižší. Takové rozdíly ve struktuře a složení ledu mohou existovat i uvnitř jižní polární čepičky a v dalších ložiscích ledu na Marsu, což by vysvětlovalo rozsáhlý výskyt radarových anomálií v jejich tloušťce, shrnuli planetologové.

(cik)

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy