Home Pel mel Věda a příroda V roce 2023 se na pražské sběrné dvory odevzdávaly převážně toxické tonery

V roce 2023 se na pražské sběrné dvory odevzdávaly převážně toxické tonery

ILUSTRAČNÍ FOTO - pixabay

Asociace renovátorů tonerů ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy na vybraných sběrných dvorech provozuje separátní sběr použitých tiskových kazet. Ve sběrných nádobách v roce 2023 skončilo jen minimum využitelného odpadu, většina byla tvořena nevyužitelnými, často extrémně toxickými tiskovými kazetami.

Celkem bylo za rok 2023 odevzdáno rovných 3700 kusů použitých tiskových kazet. Z toho pouhých 676 kusů bylo opětovně využitelných ke stejnému účelu, 3024 kusů skončilo jako nevyužitelný, často velmi nebezpečný odpad na skládce. Převážně se jednalo o jednorázové, takzvané kompatibilní tiskové kazety.

Ve srovnání s předcházejícími roky tak stále narůstá podíl jednorázových kazet nad opakovaně použitelnými. Zatímco v roce 2021 byl podíl jednorázových kazet 66 %, v roce 2023 narostl na celých 82 %. Pouze 18 % kazet tak bylo možné znovu využít.

Trvale narůstající podíl jednorázových tiskových kazet má zásadní negativní dopady do životního prostřední. Jen na těchto 3024 kusů kazet muselo být navíc vynaloženo 28 395 kg primárních přírodních zdrojů a bylo vyprodukováno zbytečně 13 578 kg emisí skleníkových plynů. Navíc z provedených testů vyplývá, že plasty jednorázových kazet obsahují řadu zakázaných látek, včetně extrémně nebezpečných polutantů typu deca-BDE, octa-BDE či penta-BDE, které se v průběhu skládkování uvolňují do životního prostředí.

Celkové množství odevzdaných kazet je velmi podobné, bylo vysbíráno o 156 kusů kazet méně, ale tento rozdíl je způsoben převážně rozdílnými termíny prvních a posledních svozů v roce.

Nejvyužívanějším sběrným dvorem v rámci tří zapojených sběrných dvorů byla sběrný dvůr Zakrytá, kde bylo odevzdáno zhruba o 1/3 více použitých tiskových kazet, než na sběrných dvorech Generála Šišky a pod Šancemi.

Pilotní sběr použitých tiskových kazet na pražských sběrných dvorech je realizován ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy v rámci projektu Šetřipřírodu.cz, provozovaným Asociací renovátorů tonerů z.s..

(zmk)

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here