Vědci odhalili evoluční historii baobabů

Společné úsilí čínských a mezinárodních vědců vneslo světlo do evoluční cesty baobabů a určilo Madagaskar jako kolébku všech druhů těchto stromů.

Studie, kterou ve středu zveřejnil časopis Nature a kterou provedli vědci ze Společného čínsko-afrického výzkumného centra Čínské akademie věd a dalších ústavů, představuje významný milník z hlediska lepšího pochopení těchto ikonických stromů.

Baobaby, rod s pouhými osmi dochovanými druhy, mají svou baštu na Madagaskaru, kde se daří výhradně šesti druhům. Další dva druhy se vyskytují v nížinných oblastech africké pevniny a v severozápadním cípu Austrálie. Baobaby, uctívané pro svůj kulturní a ekologický význam, jsou na Madagaskaru často označovány jako »matky lesa« a »stromy života«.

S využitím vysoce kvalitních genomických dat ze všech osmi existujících druhů baobabů se vědci vydali na cestu časem, aby rozpletli evoluční tapisérii baobabů. Jejich zjištění naznačují, že Madagaskar pravděpodobně sloužil jako kolébka diverzifikace baobabů, které se následně rozšířily na africkou pevninu a do Austrálie.

Jejich studie také zdůraznila klíčovou roli, kterou při utváření dynamiky populací madagaskarských baobabů v minulosti sehrály faktory, jako jsou paleogeografické události, zvířecí opylovači a místní výkyvy mořské hladiny.

»To, co dnes vidíme u baobabů na Madagaskaru, bylo do značné míry ovlivněno jak mezidruhovou konkurencí, tak geologickou historií ostrova, zejména změnami hladiny místních moří,« řekl Wan Ťün-nan, spoluautor článku a výzkumný pracovník z botanické zahrady ve Wu-chanu.

Vědci varovali, že zvyšující se hladina moře způsobená změnou klimatu by mohla bránit přirozenému rozšiřování oblasti výskytu baobabů, což by mohlo mít nepříznivý vliv na dynamiku jejich populací.

Výzkumníci doufají, že díky komplexním znalostem genetiky baobabů se jim podaří odhalit zásadní klíč k ochraně těchto stromů v podmínkách rychle se vyvíjejícího životního prostředí.

Zdůraznili naléhavou potřebu ochranářského úsilí a uvedli souběh faktorů, které ohrožují populace baobabů, včetně ztráty stanovišť a úbytku klíčových opylovačů, jako jsou kaloňové a jestřábi.

Vědci se navíc vyslovili pro přehodnocení ochranářského statusu některých druhů baobabů v Červeném seznamu ohrožených druhů Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN). Toto doporučení vyplynulo ze zjištění, která odhalila jejich omezenou genetickou variabilitu, malou velikost populací a úzké ekologické niky (nebo preference stanovišť), což je činí zranitelnými vůči klimatickým změnám a dalším environmentálním tlakům, jako jsou změny ve využívání půdy. Podle projekce údajů hrozí některým druhům baobabů dokonce potenciální prudký pokles počtu nejméně o 90 %.

Takto drastický potenciální pokles je důvodem pro přeřazení z kategorie ohrožených druhů do kategorie kriticky ohrožených, což zdůrazňuje naléhavou potřebu cíleného ochranářského úsilí, uvádí studie.

V budoucnu hodlají vědci rozšířit své úsilí o odběr vzorků baobabů, aby podpořili iniciativy na ochranu těchto stromů a zajistili větší povědomí o jejich jedinečných vlastnostech.

(Xinhua)

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy