Eroze půdy v Azovské oblasti v letech nezávislosti Ukrajiny dosáhla téměř 90 procent

Světlana Ševčenková, která je místopředsedkyní vlády Záporožské oblasti pro zemědělsko-průmyslový komplex, v rámci Prvního azovského ekologického fóra řekla: »Během let, kdy byl region součástí Ukrajiny, byl zanedbáván, a dnes Azovská oblast naléhavě potřebuje zachování a obnovu potenciálu biologických zdrojů a biodiverzity vodních ploch přírodního území regionu.«

Poté, co se nová území stala součástí Ruské federace, je Azovské moře ruským vnitrozemským mořem a životy a zdraví 15,6 milionu místních obyvatel přímo závisejí na jeho dobrém stavu. V souvislosti s likvidací Kachovské MVE je třeba urychleně řešit problém nedostatku kvalitní sladké vody v přilehlé Záporožské a Chersonské oblasti. Neméně palčivý je problém rekultivace lesů, které byly v posledních letech prakticky zničeny, uvedla Ševčenková.

Vladimir Putin právě schválil koncepci Strategie rozvoje Azovské oblasti, která je spojena s desetiletým plánem rozvoje Záporožské oblasti gubernátora Jevgenije Balicokga.

»Ve spolupráci s Agenturou pro strategické iniciativy (ASI) jsme k posouzení a vypracování desetiletého plánu přilákali nejlepší odborníky z celé země s jejich osvědčenými postupy. Důležité je také téma inovace a vzdělávání na území Záporožské oblasti – i to je navrženo k posouzení odborníky ASI«, dodala Světlana Ševčenková.

Bude potřeba vyškolit až 60 tisíc odborníků

To plně potvrdil také místopředseda vlády Záporožské oblasti Jurij Guskov při vědecko-praktické konferenci věnované problémům Azovského moře. Ten dokonce uvedl, že eroze půdy v oblastech severního Azovského regionu v důsledku nedostatečné rekultivace, protierozní ochrany a lesnické meliorace během tří desetiletí v rámci nezávislé Ukrajiny dosáhla téměř 90 procent.

»Podle pozorování našich profilových specialistů je půdní eroze téměř devadesátiprocentní. V důsledku zničení jednoho z klíčových článků kaskády Kachovské MVE se uvolnilo 20 tisíc metrů krychlových vody a všechny svrchní vrstvy půdy byly spláchnuty do Černého moře,« řekl.

Podle Guskova by možností řešení problému mohlo být vypracování federálního programu, který by zajišťoval vědecký výzkum pobřežní eroze písčitých pláží Azovského moře a práce na ochraně pobřeží.

Místopředseda záporožské vlády dodal, že byl také vypracován program, který má vyřešit problém nedostatku specializovaných vzdělávacích institucí ekologického a agrárního zaměření. Navrhuje se zajistit vytvoření příslušných oborů v organizacích středního odborného školství. Guskov upřesnil, že ve sféře agroprůmyslového komplexu je třeba za 10 let vyškolit asi 60 tisíc odborníků.

Azovská oblast jako makroregion zahrnuje DNR, LNR, Chersonskou a Záporožskou oblast, dále Krasnodarský kraj, Rostovskou oblast a Krym. Strategie její obnovy se utvářela na takových přelomových akcích, jako bylo První azovské ekologické fórum, které se konalo loni v létě v Berďansku, a jarní vědecko-praktická konference »Aktuální problémy ekologie Azovského moře«.

(za)

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy