Asijská ekonomika poroste v roce 2024 o 4,5 procenta

Podle zprávy, kterou v úterý zveřejnilo Boao Forum pro Asii (BFA), jež svolává svou konferenci 2024 do Boao, letoviska v jihočínské provincii Chaj-nan, by měla asijská ekonomika v roce 2024 vzrůst přibližně o 4,5 %, čímž překoná růst z roku 2023, a nadále bude mít největší podíl na globálním hospodářském růstu.

Podle stěžejní zprávy fóra nazvané Asijský ekonomický výhled a pokrok v integraci si asijská ekonomika navzdory různým vnějším ekonomickým výzvám udrží poměrně vysoké tempo růstu, které bude podpořeno relativně silnou spotřebou a proaktivní fiskální politikou.

Zpráva předpovídá, že podle jednotlivých regionů bude tempo hospodářského růstu východní Asie stejné jako v roce 2023, tedy 4,3 %; hospodářský růst jižní Asie by se měl zvýšit z 5,4 % v roce 2023 na 5,8 %, čímž si udrží pozici nejrychleji rostoucího regionu Asie. Mezitím hospodářský růst střední Asie pravděpodobně zpomalí na 4,3 % ze 4,5 % v roce 2023, zatímco hospodářský růst v západní Asii se zvýší na 3,5 % z 2,5 % v roce 2023.

»Z hlediska parity kupní síly se očekává, že asijský hospodářský agregát bude v roce 2024 představovat 49 procent světového HDP, což znamená nárůst o 0,5 procentního bodu oproti roku 2023,« uvádí zpráva.

Pokud jde o obchod a investice, očekává se, že Asie v roce 2023 zvrátí klesající trend, uvádí zpráva a vysvětluje, že se postupně objeví zrychlený rozvoj digitálního obchodu, oživení cestovního ruchu v Asii, neustálý pokrok v oblasti hospodářských a obchodních ujednání, jako je Regionální komplexní hospodářské partnerství, a pozitivní účinky restrukturalizace asijských hodnotových řetězců a průmyslových řetězců na regionální hospodářskou integraci, což dodá asijskému obchodu a investicím nové impulsy.

Pokud jde o zaměstnanost, zpráva uvádí, že vzhledem k probíhajícímu hospodářskému poklesu není celosvětový výhled zaměstnanosti na rok 2024 nijak zvlášť optimistický a předpokládá poměrně pomalý růst zaměstnanosti v roce 2024 v lidnatých regionech východní a jižní Asie, který může celkový růst zaměstnanosti v Asii utlumit. »Očekává se však, že celková míra nezaměstnanosti v Asii zůstane pod celosvětovou úrovní,« uvádí zpráva.

Pokud jde o výši příjmů, zpráva uvádí, že růst příjmů »zůstává pod značným tlakem«, a to navzdory zvýšení celkového počtu odpracovaných hodin za týden u pracovních míst na plný úvazek ve většině asijských regionů. Vzhledem k velkým rozdílům v příjmech v jednotlivých odvětvích by se mohla dále prohlubovat nerovnost domácích příjmů v rámci asijských ekonomik, varovala zpráva.

Zpráva rovněž předpovídá, že celkově by se inflační tlaky ve většině asijských ekonomik měly v roce 2024 dále zmírnit, přičemž uvádí, že v ekonomikách, kde je v současnosti inflace nižší, by mělo dojít k jejímu nárůstu.

Posláním BFA, jejímž zakládajícím cílem je podpora ekonomické integrace v Asii, je sdružovat pozitivní energii pro rozvoj Asie a světa. Výroční konference BFA 2024 se koná od 26. do 29. března.

(Xinhua)

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy