Boom nové energetiky v Číně stimuluje globální ekologický přechod

Neochvějná orientace Číny na nízkouhlíkový rozvoj podpořila nový energetický boom v druhé největší světové ekonomice a její zásluhou se urychlil přechod na zelené technologie ve světě.

Nový energetický boom v Číně nejenže podporuje realizaci cílů zeleného rozvoje země, ale také přispívá k celosvětovému zelenému přechodu nabídkou kvalitních a cenově dostupných produktů a čínských technologií a řešení, uvedli hosté pátého dílu Čínského ekonomického kulatého stolu, celoplošné mediální diskusní platformy pořádané tiskovou agenturou Xinhua.

Nízkouhlíkové technologie

V roce 2020 se Čína světu slavnostně zavázala, že plánuje dosáhnout vrcholu emisí oxidu uhličitého do roku 2030 a uhlíkové neutrality do roku 2060.

Od té doby se země vydala na rychlou cestu k těmto cílům, přičemž mezi významné oblasti patří kapacita obnovitelných zdrojů energie, modernizace průmyslu a přední světové postavení v oblasti nových energetických vozidel (NEV), solárních panelů a výroby lithiových baterií.

Její vozový park NEV se od roku 2020 více než zčtyřnásobil a na konci roku 2023 dosáhne více než 20 milionů, čímž se Čína stane největším výrobcem a spotřebitelem NEV na světě.

Její instalovaná kapacita obnovitelných zdrojů energie se zapsala do historie tím, že v loňském roce poprvé překonala tepelnou energii, což představuje přibližně polovinu přírůstku kapacity obnovitelných zdrojů energie na světě, jak uvedl Chuo Fu-pcheng, úředník Národní komise pro rozvoj a reformy.

Mezinárodní energetická agentura (IEA) označila Čínu za »světovou velmoc v oblasti obnovitelných zdrojů« a předpověděla, že na Čínu bude připadat téměř 60 % nově vybudovaných kapacit obnovitelných zdrojů, které mají být uvedeny do provozu na celém světě do roku 2028.

Analytici přisuzují budování nové energetiky zelené politice země, jejímu obrovskému domácímu trhu, dokončeným průmyslovým a dodavatelským řetězcům a bohatému fondu talentů.

Na příkladu NEV Che Chaj-lin, úředník ministerstva průmyslu a informačních technologií, uvedl, že Čína má výhodu obrovské poptávky na trhu, kompletního průmyslového systému pro zajištění dodávek, velké a vysoce kvalifikované pracovní síly. Ke konkurenčním výhodám tohoto odvětví navíc přispívají i neustálé technologické inovace a výzkum a vývoj v Číně.

Jízda na čínské vlně

Čínský průmysl nové energetiky nedosáhl úspěchu pouze na domácím trhu, ale aktivně se vydává i do světa, čímž zvyšuje úroveň internacionalizace a konkurenceschopnosti odvětví.

»Čína má schopnost i odpovědnost využít své komparativní výhody v odvětví nové energetiky a přispět čínskými technologiemi, výrobky a řešeními pro celý svět,« řekl Chuo.

Zpráva IEA uvádí, že v roce 2023 bude výroba polykrystalického křemíkového fotovoltaického modulu ve Spojených státech o 30 % dražší než v Číně, v Indii o 10 % a v EU o 60 %.

To vedlo k poklesu cen solárních modulů o více než 80 procent za posledních deset let, uvedl Heymi Bahar, vedoucí analytik IEA, s tím, že nižší ceny solárních modulů pomohly všem zemím rozšířit využívání fotovoltaických elektráren.

Čína podepsala smlouvy s přibližně 100 zeměmi a regiony, aby jim pomohla rozvíjet nové energetické projekty, zatímco její NEV byly vyvezeny do více než 180 zemí a regionů a patří mezi nejoblíbenější značky v zemích včetně Francie, Thajska a Indonésie, uvedl Chuo.

Zatímco některé západní země vykreslují rostoucí vývoz NEV z Číny jako důkaz nadbytečné výrobní kapacity, řečníci takovou argumentaci vyvrátili a prohlásili, že argumentace založená na exportu rovněž nemůže obstát.

Che Chaj-lin zdůraznil, že výrobní kapacita země převyšující domácí poptávku je běžným jevem na celém světě, neboť odráží komparativní výhody a je výsledkem mezinárodní dělby práce a spolupráce.

Uchylování se k protekcionismu nejenže naruší globální průmyslové a dodavatelské řetězce nové energetiky a podkope světový přechod na nízkouhlíkové technologie, ale také se obrátí proti domácímu průmyslu a bude jej brzdit, uvedl Chuo.

Pro řešení změny klimatu musí všechny země a regiony využít své konkurenční výhody, posílit otevřenou spolupráci a koordinaci opatření, podpořit sdílení inovativních výsledků a vytvořit prostředí pro spravedlivou hospodářskou soutěž a volný obchod, dodal Chuo.

(Xinhua)

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy