Home Zahraničí Čína představila návrh k řešení palestinsko-izraelského konfliktu

Čína představila návrh k řešení palestinsko-izraelského konfliktu

FOTO - Xinhua

Čínské ministerstvo zahraničních věcí vydalo »Čínský poziční dokument k řešení palestinsko-izraelského konfliktu«: Toto kolo konfliktu mezi Palestinou a Izraelem si vyžádalo velké množství civilních obětí a vedlo k vážné humanitární katastrofě, která přilákala velkou pozornost mezinárodního společenství.

Čínský prezident Si Ťin-pching opakovaně vyjádřil principiální postoj Číny k současné situaci mezi Palestinou a Izraelem. Zdůraznil, že by mělo dojít k okamžitému příměří a měly by být zaručeny bezpečné a plynulé kanály humanitární pomoci, aby se zabránilo rozšiřování konfliktu. Základním způsobem, jak vyřešit palestinsko-izraelský konflikt, je zavést »řešení dvou států«, vybudovat mezinárodní konsensus o prosazování míru a prosazovat brzké komplexní, spravedlivé a trvalé řešení palestinské otázky.

Podle Charty Organizace spojených národů nese Rada bezpečnosti OSN primární odpovědnost za udržování mezinárodního míru a bezpečnosti a měla by hrát pozitivní a konstruktivní roli v palestinsko-izraelské otázce. S ohledem na to Čína předkládá následující návrhy:

Za prvé, úplné příměří a zastavení války. Zúčastněné strany musí vážně uplatňovat příslušné rezoluce Valného shromáždění Organizace spojených národů a Rady bezpečnosti a okamžitě zavést trvalé humanitární příměří. Na základě Rezoluce č. 2712 by Rada bezpečnosti měla reagovat na univerzální výzvu mezinárodního společenství a dále vyjasnit svůj požadavek na komplexní příměří a ukončení války, podporovat deeskalaci konfliktu a dosáhnout cíle co nejrychleji ochladit situaci.

Za druhé, účinně chránit civilisty. Rezoluce Rady bezpečnosti jasně požadují, aby všechny strany dodržovaly své závazky podle mezinárodního humanitárního práva a chránily civilisty. Je nutné zastavit všechny násilné útoky proti civilistům a porušování mezinárodního humanitárního práva a vyhnout se útokům na civilní zařízení. Rada bezpečnosti by dále měla vyslat jasný signál, postavit se proti nucenému přesídlování palestinských civilistů, zabránit vysídlování palestinských civilistů a vyzvat k brzkému propuštění všech zadržených civilistů a rukojmích.

Za třetí, je třeba zajistit humanitární pomoc. Příslušné strany se musí v souladu s požadavky rezolucí Rady bezpečnosti vyvarovat toho, že by civilisté v Gaze byli zbaveni zásob a služeb nezbytných pro jejich přežití, musí v Gaze vytvořit kanály pro humanitární pomoc a poskytnout rychlý, bezpečný, bezbariérový a udržitelný humanitární přístup, aby zabránily vážnějším humanitárním katastrofám.

Za čtvrté, je třeba zvýšit diplomatické zprostředkování. Rada bezpečnosti musí vykonávat své dobré služby a zprostředkovatelskou roli, jak ji pověřuje Charta Organizace spojených národů, vyžadovat od zúčastněných stran zdrženlivost, předcházet rozšiřování konfliktů a udržovat mír a stabilitu na Blízkém východě.

Za páté, je třeba hledat politické řešení. Podle příslušných rezolucí Rady bezpečnosti a příslušného mezinárodního konsensu je základním způsobem řešení palestinské otázky zavedení »řešení dvou států«. Rada bezpečnosti by měla prosazovat obnovení »řešení dvou států«, co nejdříve svolat větší, autoritativnější a efektivnější mezinárodní mírovou konferenci pod vedením a organizací Organizace spojených národů a formulovat konkrétní harmonogram a plán provádění »řešení dvou států«. Jakákoli opatření pro budoucnost Gazy musí respektovat vůli a nezávislá rozhodnutí palestinského lidu a nesmí jim být vnucována.

(pr)

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here