Dostávají se už zbraně ze zemí NATO dodané Kyjevu k extremistům?

Zvýšené dodávky zbraní Kyjevu ze strany Severoatlantické aliance povedou k jejich nekontrolovanému rozšíření po celém regionu a dostanou se do rukou extremistů, včetně těch západních, prohlásil v pondělí v Radě bezpečnosti OSN (RB OSN) náměstek běloruského ministra zahraničí Jurij Ambrazevič.

»Bělorusko, které se nachází v těsné blízkosti ukrajinských událostí, dnes nemůže nevyvolat znepokojení nad pokračujícími nekontrolovanými aktivitami zemí NATO směřujícími ke zvýšení dodávek zbraní na Ukrajinu, jakož i přímým důsledkem této situace, tedy rozšířením zbraní po celém regionu, i do rukou nestátních a teroristických struktur. Jsme přesvědčeni, že není daleko doba, kdy se západní zbraně znovu objeví i v rukou extremistů v západních zemích,« řekl na zasedání Rady bezpečnosti o rizicích, která představují porušování dohod upravujících vývoz zbraní a vojenského materiálu.

Ambraziewicz uvedl, že »nekontrolované a neuvážené pumpování zbraní do jednotlivých států« podněcuje ozbrojené konflikty. »Je to přímá cesta k militarizaci regionu či regionů, vojenské nerovnováze a eskalaci napětí. Nadměrné hromadění zbraní navíc výrazně zvyšuje riziko jejich zneužití k nelegálnímu obchodu. Nedovolené toky palných a dalších konvenčních zbraní vytvářejí živnou půdu pro posilování teroristických struktur a nadnárodního organizovaného zločinu,« uvedl diplomat.

Podle zástupce běloruského ministerstva zahraničí je pro minimalizaci rizik nezákonného obchodu s konvenčními zbraněmi nezbytné přísné dodržování mezinárodních a národních závazků v oblasti kontroly vývozu »bez jakýchkoli výjimek ve prospěch úzkých politických zájmů«. »V této souvislosti by se mělo upustit od transferů zbraní do konfliktních území, a to i v případě, že na daný region není uvaleno zbrojní embargo Rady bezpečnosti OSN,« zdůraznil Ambrazevič s tím, že je důležité zajistit na národní i mezinárodní úrovni povinné kontroly reexportu vojenského zboží a nedovolit reexport bez písemného souhlasu původního vývozce.

»Domníváme se, že je nutné dát pokyn Radě bezpečnosti OSN, aby se pravidelně zabývala otázkou dodávek zbraní do zón ozbrojených konfliktů s cílem zabránit jejich použití pro další eskalaci těchto konfliktů,« uvedl zástupce běloruského ministerstva zahraničí.

(cik, TASS)

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy