EU definitivně schválila pravidla pro umělou inteligenci

Rada Evropské unie (EU) v úterý oznámila, že ministři členských států EU definitivně schválili zákon o umělé inteligenci.

Hlasování přichází dva měsíce poté, co zákonodárci EU schválili právní předpis o umělé inteligenci, který původně vypracovala Evropská komise v roce 2021, s několika klíčovými změnami.

Tento zákon »řeší globální technologickou výzvu, která zároveň vytváří příležitosti pro naše společnosti a ekonomiku«, uvedl v prohlášení belgický státní tajemník pro digitalizaci Mathieu Michel.

Zákon o umělé inteligenci zavedl přístup založený na riziku, který podle vyjádření podřizuje rizikovější aplikace umělé inteligence přísnější regulaci.

Na snímku pořízeném 2. listopadu 2023 je policistka při službě během summitu o bezpečnosti umělé inteligence v britském Bletchley Parku. FOTO – Xinhua/Li Ying

Zákon na celém území EU zakotvuje zákaz systémů umělé inteligence, které se podílejí na manipulaci s kognitivním chováním a sociálním bodováním. Zakazuje také používání umělé inteligence pro prediktivní policejní práci založenou na profilování a systémy, které využívají biometrické údaje ke kategorizaci osob podle specifických kategorií, jako je rasa, náboženství nebo sexuální orientace.

U systémů umělé inteligence pro obecné účely zákon vyžaduje splnění požadavků na transparentnost, pokud nepředstavují systémová rizika. Systémy se systémovými riziky však musí splňovat přísnější pravidla.

Pozoruhodné je, že zákon o umělé inteligenci EU vyjímá z těchto předpisů systémy používané výhradně pro vojenské, obranné a výzkumné účely.

K zajištění řádného prosazování zákona se zřizuje několik řídicích orgánů, včetně úřadu pro umělou inteligenci, vědeckého panelu odborníků, rady pro umělou inteligenci se zástupci členských států a poradního fóra pro zúčastněné strany.

Po podpisu předsedy Evropského parlamentu a Rady bude legislativní akt zveřejněn v Úředním věstníku EU a vstoupí v platnost 20 dní po zveřejnění.

(Xinhua)

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy