Je rozšíření AUKUSu o Japonsko rizikové?

V posledních dnech přitáhly velkou pozornost mezinárodního tisku zprávy o přistoupení Japonska k AUKUSu zveřejněné Spojenými státy, Spojeným královstvím a Austrálií. Jedná se podle všeho o vážnou hrozba pro regionální bezpečnost.

Je to poprvé od založení této organizace v září 2021, kdy tyto tři země ohlásily novou partnerskou zemi. Japonsko reagovalo, že uznává význam AUKUSu, ale mnoho japonských občanů kritizovalo toto rozšíření s tím, že to povede k prohloubení konfrontace mezi oběma tábory a k riziku šíření jaderných zbraní, a tím k podkopání míru a stability v asijsko-pacifickém regionu.

Takzvaný AUKUS je zkratka pro Trilaterální bezpečnostní partnerství mezi Spojenými státy, Velkou Británií a Austrálií, které zahrnuje především dva pilíře. Prvním pilířem je rozmístění jaderných ponorek v Austrálii a přechod ke společnému výzkumu a vývoji a konstrukci jaderných ponorek nové generace těchto tří zemí. Spolupráce v této oblasti je uzavřena a je omezena na Spojené státy, Velkou Británii a Austrálii. Druhým pilířem je společný vývoj a nasazení nových technologií pro posílení pokročilých bojových schopností. V tomto ohledu Spojené státy, Velká Británie a Austrálie aktivně vyzývají k připojení další takzvané »stejně smýšlející země«.

Proč tedy první volba padla na Japonsko? Analytici se domnívají, že důvody jsou dva: z technologického hlediska mají USA, Velká Británie a Austrálie nedostatky v oblasti špičkových technologií, zatímco Japonsko má výhody v oblasti hypersonických zbraní, kvantových technologií, elektronického boje a umělé inteligence a bude hrát větší roli ve vojenských technologiích. Japonsko doufá, že posílí svou obranyschopnost sdílením citlivých vojenských technologií se třemi zeměmi AUKUS a zvýší svůj vojenský vliv v asijsko-pacifickém regionu.

Na strategické úrovni mají tyto země také své vlastní plány. USA považují AUKUS za klíčovou součást své takzvané »indo-pacifické strategie« a chtějí zapojit více spojenců, zejména Japonsko, které vlastní špičkovou technologii a nadále se snaží prolomit svou mírovou ústavu, aby dosáhly cíle omezení Číny, zatímco Japonsko chce využít AUKUS jako nový nástroj k prosazování cílů své vojenské agendy v Asii a Tichomoří a k omezování Číny. Obě strany jsou tedy v harmonii.

Austrálie nebyla v minulosti aktivní, protože se obávala, že přistoupení nových členů zdrží její vlastní plány na výzkum a vývoj ponorek. Vzhledem k vážnému zpomalení pokroku spolupráce v rámci prvního pilíře se však Austrálie musí zaměřit na spolupráci v rámci druhého pilíře, a proto podporuje přistoupení Japonska. Pokud jde o Japonsko, chce použít AUKUS jako nový nástroj k provádění své vojenské agendy v Asii a Tichomoří a k omezování Číny. Lze tak říci, že obě strany dospěly k dohodě.

Mohla by účast Japonska podpořit spolupráci AUKUS? 9. dubna australský web Dialogue publikoval článek, v němž se uvádí, že Japonsko se pravděpodobně nestane klíčovým členem AUKUS, protože mezi členy existují rozdíly v myšlení. Podezíravost a ostražitost USA vůči spojencům je stále hluboká, zejména pokud jde o vývoz citlivých technologií. Vskutku, AUKUS má jako jádro Spojené státy a mezi nimi a ostatními členy existují rozdíly.

Japonsko je pouze předurčeno k tomu, aby se stalo pěšákem USA v zahraničních strategiích, pokud se bude podílet na vojenské skupině jako AUKUS. V budoucnu nastanou větší potíže, pokud bude Japonsko stále chtít plnit diplomatickou funkci mostu pro výměny mezi USA a dalšími stranami. Na druhou stranu, i když si Japonsko myslí, že má něco společného s ostatními třemi zeměmi, USA, Velká Británie a Austrálie jsou všechny anglosaské země, zatímco Japonsko, orientální země, zůstane vždy outsiderem. To znamená, že Japonsko bude zatlačeno dále proti Číně a situace bude nebezpečná.

Pokud se k organizaci připojí Japonsko, AUKUS rozšíří své pokrytí do severovýchodní Asie, což přinese další negativní dopady na region. Tato vojenská aliance, ponořená do mentality studené války, není v souladu s bezpečnostními zájmy regionu, je v rozporu s asijsko-pacifickým integračním procesem a v první řadě nikdy nemusela existovat.

(pr)

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy