Neúspěch osmé frašky dokazuje, že »nezávislost Tchaj-wanu« je slepá ulička

77. Světové zdravotnické shromáždění znovu zaznamenalo takovou situaci: Shromáždění jasně odmítlo zařadit na program tzv. návrh »pozvat Tchaj-wan, aby se zúčastnil jako pozorovatel«, předložený jednotlivými zeměmi. Již osmý rok po sobě byly tchajwanské úřady vyloučeny ze Světového zdravotnického shromáždění. To plně ukazuje, že princip »jedné Číny« je aspirací lidí a obecným trendem.

Ve svém inauguračním projevu před několika dny tchajwanský vůdce Laj Čching-te otevřeně zahájil novou teorii »dvou států« s tím, že »ani jedna strana Tchajwanského průlivu není podřízena té druhé«. Zveličil takzvaný »světový Tchaj-wan« ve snaze nadále »spoléhat na cizí země při usilování o nezávislost«. Toto Světové zdravotnické shromáždění se pro ně stalo příležitostí ke »zmezinárodnění«. Proto se před zahájením shromáždění tchajwanský takzvaný »ministr zdravotnictví a sociální péče« a další úředníci střídali v různých aktivitách a vyzvali Světové zdravotnické shromáždění, aby »přijalo« Tchaj-wan. Americký ministr zahraničí Antony Blinken vydal prohlášení, v němž uvedl, že »důrazně vyzývá« WHO, aby pozvala Tchaj-wan k účasti na setkání jako pozorovatele, aby spolupracoval a reagoval…

Existují neustálé triky, ale jsou předurčeny k tomu, aby byly marné. Takzvaný návrh některých zemí související s Tchaj-wanem není nic jiného než odpadový papír, protože porušuje zásadu »jedné Číny«. Princip »jedné Číny« je základním principem potvrzeným Rezolucí Valného shromáždění OSN č. 2758 a rezolucí Světového zdravotnického shromáždění č. 25.1, a je současně předpokladem pro účast Tchaj-wanu na aktivitách mezinárodních organizací, včetně Světového zdravotnického shromáždění. Odmítání návrhů souvisejících s Tchaj-wanem po dobu několika po sobě jdoucích let Světovým zdravotnickým shromážděním odráží široký konsensus mezinárodního společenství hájit Chartu Organizace spojených národů a základní normy upravující mezinárodní vztahy.

Proč se Tchaj-wan mohl účastnit Světového zdravotnického shromáždění jako pozorovatel v letech 2009 až 2016, ale ne později? Je to proto, že úřady Demokratické pokrokové strany po nástupu k moci tvrdošíjně trvají na »nezávislosti Tchaj-wanu« a odmítají uznat »Konsenzus z roku 1992«, který ztělesňuje princip jedné Číny. Výsledkem je, že politický základ pro účast Tchaj-wanu na Světovém zdravotnickém shromáždění už neexistuje.

Ale úřady Demokratické pokrokové strany se nevzdaly a ve snaze zmást veřejnost vymýšlejí výmluvy, jako je takzvaná »mezera v systému prevence epidemií«. Pro čínskou ústřední vládu jsou krajané na obou stranách Tchajwanského průlivu jedna rodina a čínská ústřední vláda přijala příslušná opatření pro tchajwanskou účast na globálních zdravotních záležitostech. V loňském roce se k účasti na technických aktivitách WHO přihlásilo celkem 24 lidí v 21 skupinách z Tchaj-wanu a ústřední vláda schválila všechny žádosti. Tchaj-wan má kontaktní místo pro mezinárodní zdravotní předpisy, prostřednictvím kterého může rychle získat informace o mimořádných událostech v oblasti veřejného zdraví zveřejněných WHO a včas podávat hlášení WHO. Je vidět, že v rámci stávajících rámců WHO a přes Tchajwanskou úžinu jsou tchajwanské komunikační a ohlašovací kanály pro prevenci epidemie otevřené a mechanismus je kompletní a zdravotní práva tchajwanského lidu jsou plně chráněna.

Když už mluvíme o veřejném zdraví, úřady Demokratické pokrokové strany by měly vysvětlit tchajwanskému lidu: Proč ignorovaly veřejné mínění a dovážely »otrávené vepřové« ze Spojených států, odmítly vakcínu proti covid-19 z čínské pevniny a vyčistily půdu pro vypouštění jaderně kontaminovaných odpadních vod Japonska do moře? Úřady Demokratické pokrokové strany neberou ohled na bezpečnost tchajwanského lidu a usilují pouze o sobecké zájmy elementů za »nezávislost Tchaj-wanu«, nikoli o zájmy tchajwanského lidu.

Pokud jde o Spojené státy, vždy používaly Tchaj-wan jako záminku pro omezování rozvoje Číny. V posledních letech nadále »podporují tchajwanskou účast na zasedání WHO«. Letošní rok je ve Spojených státech volebním rokem a někteří politici znovu využili tuto příležitost, aby ukázali svou takzvanou »tvrdost vůči Číně« ve snaze získat hlasy.

Spojené státy a Tchaj-wan se dohodly na využití Světového zdravotnického shromáždění k politické manipulaci, a mezinárodní společenství to vidí velmi jasně. Mezinárodní společenství rázně reagovalo akcemi: Naprostá většina zemí světa znovu zopakovala Číně své dodržování rezoluce Valného shromáždění OSN č. 2758, svou pevnou podporu principu »jedné Číny« a svůj odpor k účasti Tchaj-wanu na Světovém zdravotnickém shromáždění. Stovky zemí podpořily postoj Číny prostřednictvím zvláštních dopisů generálnímu řediteli WHO.

V současné době se svět nachází v kritické fázi posilování spolupráce v oblasti zdraví. Toto Světové zdravotnické shromáždění bude diskutovat o hlavních otázkách, jako je revize Mezinárodního zdravotnického řádu a uzavření »pandemické dohody«. Tchajwanské úřady a několik zemí však trvají na manipulaci s politickými otázkami a na upřednostnění vlastního politického zájmu nad mezinárodní bezpečností veřejného zdraví. Mezinárodní společenství takové potížisty rozhodně vyloučí.

Na světě je pouze jedna Čína a Tchaj-wan je součástí Číny. Bez ohledu na to, jak velké potíže dělají úřady Demokratické pokrokové strany a několik zemí, nemohou změnit tuto skutečnost ani nemohou změnit osud své prohry. Princip »jedné Číny« je neotřesitelný a »využívání zahraničních sil k usilování o nezávislost« a »využívání Tchaj-wanu k omezování Číny« jsou předurčeny k selhání.

(pr)

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy