Předsedkyně 73. zasedání Valného shromáždění OSN vyzdvihuje klíčovou roli Číny v oblasti světového míru a rozvoje

Maria Fernanda Espinosa Garcesová, předsedkyně 73. zasedání Valného shromáždění OSN (VS OSN), zdůraznila významný vliv Číny na celosvětový mír a udržitelný rozvoj.

Espinosová zdůraznila »zásadní« přínos Číny na mezinárodním poli, zejména při řešení současných globálních výzev a podpoře mnohostranné spolupráce.

Bývalá předsedkyně Valného shromáždění OSN to uvedla v exkluzivním rozhovoru pro agenturu Xinhua během své nedávné cesty do sídla OSN v New Yorku.

Espinosová poznamenala: »Čína je ústředním aktérem. V současné geopolitice hraje velmi důležitou roli.« Rozvedla vedoucí úlohu Číny v oblasti financování rozvoje a budování míru a zdůraznila: »Čína pochopila důležitou roli, kterou má nejen ve světě práva na rozvoj a financování rozvoje, ale i v roli při budování míru a nastolování míru a budování světa, který je pro nás všechny bezpečnější.«

Vyzdvihla aktivní zapojení Číny do iniciativ v oblasti životního prostředí a uvedla: »Pokud se podíváte na úsilí v oblasti obnovitelných zdrojů energie, myslím, že Čína zaujímá ústřední místo.«

Espinosová rovněž ocenila roli Číny při posilování globální solidarity a spolupráce a poznamenala: »Když mluvíme o solidaritě a spolupráci, Čína prokázala svou velmi, velmi důležitou a vůdčí roli při prosazování solidarity a spolupráce na celém světě.«

Ocenila konstruktivní přínos Číny k diskusím o zlepšení mnohostranného systému a dodala: »Myslím, že jsem vyslechla a sledovala, jak Čína hraje velmi konstruktivní roli, když říká, ano, musíme systém zlepšit.«

Na závěr svého pohledu na vlivnou globální přítomnost Číny vyjádřila Espinosová přesvědčení, že Čína hraje zásadní roli v posilování globálního míru a harmonie: »Myslím si, že pokud máme budovat mírový svět, pokud máme budovat prosperující svět založený na udržitelném rozvoji, pokud máme budovat mírové soužití mezi národy, Čína musí sehrát ústřední, rozhodující a zásadní roli.«

(Xinhua)

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy